ORDIN nr. 157 din 21 februarie 2018pentru aprobarea Procedurilor și condițiilor privind autorizarea organizării și desfășurării pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene și regionale și a participării reprezentativelor naționale la campionatele mondiale, europene și regionale organizate în străinătate
EMITENT
  • MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 12 martie 2018    Având în vedere :– Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;– Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Tineretului și Sportului a unei activități finanțate integral din venituri proprii, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul Direcției sinteză și evaluare activitate sportivă nr. 341 din 2 februarie 2018,în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,ministrul tineretului și sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedurile și condițiile privind autorizarea organizării și desfășurării pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene și regionale și a participării reprezentativelor naționale la campionatele mondiale, europene și regionale organizate în străinătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 673/2015 privind aprobarea Procedurilor și condițiilor de autorizare a participării și organizării de către federațiile sportive naționale a competițiilor sportive internaționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 din 21 octombrie 2015.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul tineretului și sportului,
    Ioana Bran
    București, 21 februarie 2018. Nr. 157.  +  ANEXĂPROCEDURILE SI CONDITIILEprivind autorizarea organizării și desfășurării pe teritoriul României a campionatelormondiale, europene și regionale și a participării reprezentativelor naționale la campionatelemondiale, europene și regionale organizate în străinătate