DECIZIE nr. 114 din 12 martie 2018privind numirea doamnei Diana-Monica Isăilă în calitatea de membru al Consiliului de administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 12 martie 2018  Având în vedere propunerea Ministerului Sănătății formulată prin Adresa nr. SP 422 din 9 februarie 2018, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/783 din 9 februarie 2018, precum și Adresa Ministerului Sănătății nr. SP/1.016/2018, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/2.438/A.I.L. din 8 martie 2018, în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 286 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Diana-Monica Isăilă se numește în calitatea de membru al Consiliului de administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în locul domnului Petru Armean, pentru durata rămasă a mandatului.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  București, 12 martie 2018.Nr. 114.-----