HOTĂRÂRE nr. 88 din 7 martie 2018privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Apelor și Pădurilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 12 martie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Apelor și Pădurilor.  +  Articolul 2Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Ioan Deneș
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 7 martie 2018.Nr. 88.  +  ANEXĂREGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVAȘos. Petricani nr. 9A, București, sectorul 2CUI RO 1590120
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018
  -----