ORDIN nr. 620 din 8 martie 2018privind aprobarea Listei conturilor de venituri ale bugetului de stat în care se încasează sume din contul de TVA deschis de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 12 martie 2018  Având în vedere avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 747.830 din 7 martie 2018,în temeiul art. 6 alin. (9) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 275/2017, și al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Lista conturilor de venituri ale bugetului de stat în care se încasează sume din contul de TVA deschis de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care aplică plata defalcată a TVA conform Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 275/2017, achită obligațiile fiscale reprezentând TVA datorată bugetului de stat, din contul de TVA deschis la instituțiile de credit/unitatea Trezoreriei Statului, în conturile prevăzute în anexa la prezentul ordin, utilizând cod IBAN beneficiar care să conțină în structura sa șirul de caractere „TVA“.(3) Plata obligațiilor fiscale reprezentând TVA datorată de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care nu sunt obligate sau nu optează pentru plata defalcată a TVA potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 275/2017, se efectuează în conturile prevăzute în anexa la prezentul ordin, utilizând cod IBAN beneficiar care să conțină în structura sa șirul de caractere „TVA“.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice și Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  București, 8 martie 2018.Nr. 620.  +  ANEXĂ
  LISTA
  conturilor de venituri ale bugetului de stat
  în care se încasează sume din contul de TVA deschis de persoanele impozabile
  înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
  Nr. crt.Numărul contului de venituriDenumirea contului de venituri
  120A100101TVA încasată pentru operațiuni interne
  220A100102TVA încasată pentru importurile de bunuri
  -----