ORDIN nr. 95 din 1 martie 2018pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTI-DOPING
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 12 martie 2018    Având în vedere:– prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 14 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale Anti-Doping, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (2) și (3) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale Anti-Doping emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 151/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 3 iunie 2016, precum și orice alte dispoziții contrare.
    Președintele Agenției Naționale Anti-Doping,
    Graziela Elena Vâjială
    București, 1 martie 2018.Nr. 95.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare a Comisiei de audiere a sportivilor și a personalului asistental sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping