ORDIN nr. 96 din 1 martie 2018pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de apel
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTI-DOPING
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 12 martie 2018    Având în vedere:– prevederile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările ulterioare; – prevederile art. 14 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale Anti-Doping, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 13 alin. (2) și (3) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, președintele Agenției Naționale Anti-Doping emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de apel, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 265/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de apel, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 20 octombrie 2016, precum și orice alte dispoziții contrare.
    Președintele Agenției Naționale Anti-Doping,
    Graziela-Elena Vâjială
    București, 1 martie 2018. Nr. 96.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare a Comisiei de apel