HOTĂRÂRE nr. 73 din 1 martie 2018privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Gorj, Mureș, Giurgiu, Vrancea, Timiș, Dolj, Dâmbovița, Brașov și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 12 martie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 10 alin. (2) și al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, și având în vedere art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării efectuată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora.  +  Articolul 3Se aprobă actualizarea adreselor poștale ale imobilelor 655 și 1125 aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a înscrierii acestora în cartea funciară.  +  Articolul 4Ministerul Apărării Naționale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, în colaborare cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1*), 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă
  *) Anexa nr. 1 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naționale,
  Mihai-Viorel Fifor
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 1 martie 2018.Nr. 73.  +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale unor părți de imobile aflate în domeniul public al statului
  și în administrarea Ministerului Apărării Naționale,
  constituite din construcții și amenajări la terenuri,
  care se trec în domeniul privat al statului
  în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora
  Nr. crt.Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumirea bunului din domeniul public al statuluiAdresaElemente-cadru de descriere tehnică, construcții cu destinație specială și amenajări la teren aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului și valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului/ nr. CF/nr. cadastralPersoana juridică - administrator al imobilului/ CUI
  0123456
  1.103840 - parțial8.19.01Imobil 880 - parțialComuna Scoarța, județul Gorj1. Construcții: Pavilionul Y1: - suprafața construită = 5,00 mp; - valoarea contabilă = 932,10 lei; Pavilionul Y2: - suprafața construită = 5,00 mp; - valoarea contabilă = 932,10 lei; Pavilionul Y3: - suprafața construită = 5,00 mp; - valoarea contabilă = 932,10 lei; Pavilionul Y4: - suprafața construită = 5,00 mp; - valoarea contabilă = 932,10 lei; Pavilionul Y5: - suprafața construită = 5,00 mp; - valoarea contabilă = 932,10 lei; Pavilionul Y6: - suprafața construită = 5,00 mp; - valoarea contabilă = 932,10 lei; Pavilionul Y7: - suprafața construită = 5,00 mp; - valoarea contabilă = 932,10 lei; Pavilionul Y8: - suprafața construită = 5,00 mp; - valoarea contabilă = 932,10 lei. Total valoare contabilă: imobil 880 - parțial = 7.456,80 lei CF nr. 35133 Scoarța/Nr. cadastral 35133; CF nr. 35134 Scoarța/Nr. cadastral 35134.Ministerul Apărării Naționale 4183229
  2.104105 - parțial8.19.01Imobil 462 - parțialMunicipiul Târgu Mureș, județul Mureș1. Amenajări: Împrejmuire prefabricate beton: - suprafața construită = 200,00 ml; - valoarea contabilă = 2,52 lei. Total valoare contabilă: imobil 462 - parțial = 2,52 lei CF nr. 137284 Târgu Mureș/Nr. cadastral 137284Ministerul Apărării Naționale 4183229
  3.103642 - parțial8.19.01Imobil 1279 - parțialComuna Bolintin-Deal, satul Ciorogârla, județul Giurgiu1. Construcții: Pavilionul C: - suprafața construită = 412,44 mp; - valoarea contabilă = 38.405,44 lei; Pavilionul F1: - suprafața construită = 148,20 mp; - valoarea contabilă = 6.028,20 lei; Pavilionul N: - suprafața construită = 50,22 mp; - valoarea contabilă = 4.743,14 lei; Pavilionul Ț: - suprafața construită = 9,60 mp; - valoarea contabilă = 177,86 lei; Pavilionul Ț1: - suprafața construită = 9,60 mp; - valoarea contabilă = 177,86 lei; Pavilionul Ț2: - suprafața construită = 9,60 mp. - valoarea contabilă = 177,86 lei; Pavilionul Ț3:- suprafața construită = 9,60 mp; - valoarea contabilă = 177,86 lei; Pavilionul Ț4: - suprafața construită = 9,60 mp; - valoarea contabilă = 177,86 lei; Pavilionul Ț5: - suprafața construită = 9,60 mp; - valoarea contabilă = 177,86 lei; Pavilionul Ț6: - suprafața construită = 9,60 mp; - valoarea contabilă = 177,86 lei; Pavilionul Ț7: - suprafața construită = 9,60 mp; - valoarea contabilă = 177,86 lei; Pavilionul Ț8: - suprafața construită = 9,60 mp; - valoarea contabilă = 177,86 lei; Pavilionul Ț9: - suprafața construită = 9,60 mp; - valoarea contabilă = 191,94 lei; Pavilionul X: - suprafața construită = 54,00 mp; - valoarea contabilă = 56,48 lei. Total valoare contabilă: imobil 1279 - parțial = 51.025,94 lei CF nr. 32227 Bolintin-Deal/Nr. cadastral 32227Ministerul Apărării Naționale 4183229
  4.106991 - parțial8.19.01Imobil 2937 - parțialMunicipiul Focșani, strada Cezar Boliac nr. 8, județul Vrancea1. Amenajări: Drum betonat: - suprafața construită = 496,00 mp; - valoarea contabilă = 7.857,98 lei; Platformă betonată: - suprafața construită = 635 mp; - valoarea contabilă = 18.216,16 lei. Total valoare contabilă: imobil 2937 - parțial = 26.074,14 lei CF nr. 56921 Focșani/Nr. cadastral 6490N.Ministerul Apărării Naționale 4183229
  5.104174 - parțial8.19.01Imobil 2399 - parțialOrașul Deta, județul Timiș; comuna Banloc, județul Timiș1. Construcții: Pavilionul R: - suprafața construită = 73,00 mp; - valoarea contabilă = 62,50 lei. Total valoare contabilă: imobil 2399 - parțial = 62,50 lei CF nr. 401306 Deta/Nr. cadastral 401306; CF nr. 402375 Banloc/Nr. cadastral 402375; CF nr. 402383 Banloc/Nr. cadastral 402383.Ministerul Apărării Naționale 4183229
  6.103900 - parțial8.19.01Imobil 1232 - parțialComuna Plenița, județul Dolj1. Construcții: Pavilionul S1: - suprafața construită = 102,00 mp; - valoarea contabilă = 11.473,10 lei; Pavilionul S3: - suprafața construită = 82,00 mp; - valoarea contabilă = 9.334,00 lei; Pavilionul S4: - suprafața construită = 82,00 mp; - valoarea contabilă = 9.334,00 lei; Pavilionul S5: - suprafața construită = 82,00 mp; - valoarea contabilă = 9.334,00 lei; Pavilionul R: - suprafața construită = 27,00 mp; - valoarea contabilă = 2.528,00 lei; Pavilionul R5: - suprafața construită = 22,00 mp; - valoarea contabilă = 3.165,75 lei; Pavilionul T: - suprafața construită = 129,00 mp; - valoarea contabilă = 7.195,00 lei; Pavilionul T1: - suprafața construită = 129,00 mp; - valoarea contabilă = 7.195,00 lei. Total valoare contabilă: imobil 1232 - parțial = 59.558,85 lei CF nr. 31045 Plenița/nr. cadastral 31045; CF nr. 31046 Plenița/nr. cadastral 31046.Ministerul Apărării Naționale 4183229
  7.103928 - parțial8.19.01Imobil 341 - parțialMunicipiul Târgu Jiu, strada Tudor Vladimirescu nr. 131, județul Gorj1. Construcții: Pavilionul N: - suprafața construită = 17,00 mp; - valoarea contabilă = 5.444,90 lei; Pavilionul B5: - suprafața construită = 414,00 mp; - valoarea contabilă = 14.234,40 lei; Pavilionul C1: - suprafața construită = 340,00 mp; - valoarea contabilă = 198.376,32 lei; Pavilionul C2: - suprafața construită = 260,00 mp; - valoarea contabilă = 134.371,92 lei; Pavilionul F: - suprafața construită = 530,00 mp; - valoarea contabilă = 20.515,40 lei; Pavilionul G: - suprafața construită = 784,00 mp; - valoarea contabilă = 24.074,10 lei; Pavilionul J1: - suprafața construită = 168,00 mp; - valoarea contabilă = 5.853,20 lei; Pavilionul H8: - suprafața construită = 749,00 mp; - valoarea contabilă = 34.069,30 lei; Pavilionul H10: - suprafața construită = 749,00 mp; - valoarea contabilă = 31.307,90 lei. Total valoare contabilă: imobil 341 parțial = 468.247,44 lei CF nr. 47394 Târgu Jiu/nr. cadastral 47394Ministerul Apărării Naționale 4183229
  8.104050 - parțial8.19.01Imobil 862 - parțialComuna Solovăstru, județul Mureș1. Construcții: Pavilionul J7: - suprafața construită = 440,00 mp; - valoarea contabilă = 8,90 lei.Total valoare contabilă: imobil 862 - parțial = 8,90 lei. CF nr. 50600 Solovăstru/nr. cadastral 50600Ministerul Apărării Naționale 4183229
  9.103585 - parțial8.19.01Imobil 1107 - parțialMunicipiul București, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache nr. 124-1261. Construcții: Pavilionul A1: - suprafața construită = 223,00 mp; - valoarea contabilă = 21.014,00 lei. Total valoare contabilă: imobil 1107 - parțial = 21.014,00 lei CF nr. 241781 București/nr. cadastral 241781Ministerul Apărării Naționale 4183229
  10.103807 - parțial8.19.01Imobil 655 - parțialMunicipiul Târgoviște, strada Nicolae Bălcescu nr. 5, incinta nr. 1, strada Nicolae Bălcescu nr. 2, incinta nr. 2, județul Dâmbovița 1. Construcții: Pavilionul Q: - suprafața construită = 300,00 mp; - valoarea contabilă = 18.309,63 lei; Pavilionul Q1: - suprafața construită = 45,00 mp; - valoarea contabilă = 1.604,28 lei; Ministerul Apărării Naționale 4183229
       Pavilionul U: - suprafața construită = 51,00 mp; - valoarea contabilă = 3.305,80 lei; Pavilionul U1: - suprafața construită = 72,00 mp; - valoarea contabilă = 65.532,80 lei; Pavilionul V6: - suprafața construită = 976,00 mp; - valoarea contabilă = 11.574,24 lei; Pavilionul Z: - suprafața construită = 104,00 mp; - valoarea contabilă = 1.944,60 lei. Total valoare contabilă: imobil 655 - parțial = 102.271,35 lei CF nr. 81468 Târgoviște/nr. cadastral 81468; CF nr. 71774 Târgoviște/nr. cadastral 71774 
  11.104015 - parțial8.19.01Imobil 374 - parțialOrașul Ghimbav, județul Brașov1. Construcții: Pavilionul M: - suprafața construită = 1.121,00 mp; - valoarea contabilă = 81.229,50 lei; Pavilionul X4: - suprafața construită = 8,00 mp; - valoarea contabilă = 194,50 lei; Pavilionul O: - suprafața construită = 121,00 mp; - valoarea contabilă = 13.417,70 lei; Pavilionul R: - suprafața construită = 420,00 mp; - valoarea contabilă = 37.346,30 lei; Pavilionul V: - suprafața construită = 186,00 mp; - valoarea contabilă = 7.993,40 lei; Pavilionul Z3: - suprafața construită = 71,00 mp; - valoarea contabilă = 7.778,40 lei. Total valoare contabilă: imobil 374 - parțial = 147.959,80 lei CF nr. 101832 Ghimbav/nr. cadastral 101832Ministerul Apărării Naționale 4183229
  12.103864 - parțial8.19.01Imobil 878 - parțialMunicipiul Craiova, strada Vasile Alecsandri nr. 91, județul Dolj 1. Construcții: Pavilionul I: - suprafața construită = 305,00 mp; - valoarea contabilă = 5.931,00 lei; Pavilionul K: - suprafața construită = 51,06 mp; - valoarea contabilă = 991,70 lei; Pavilionul M2: - suprafața construită = 483,00 mp; - valoarea contabilă = 35.482,60 lei; Pavilionul M3: - suprafața construită = 473,80 mp; - valoarea contabilă = 34.823,80 lei; Pavilionul T1: - suprafața construită = 66,00 mp; - valoarea contabilă = 17.512,60 lei. Total valoare contabilă: imobil 878 - parțial = 94.741,70 lei CF nr. 24181 Craiova/nr. cadastral 24181Ministerul Apărării Naționale 4183229
  13.106813 - parțial8.19.01Imobil 1125 - parțialMunicipiul București, sectorul 6, Prelungirea Ghencea nr. 3-5, București1. Construcții: Pavilionul A: - suprafața construită = 413,00 mp; - valoarea contabilă = 10.900,00 lei; Pavilionul B: - suprafața construită = 30,00 mp; - valoarea contabilă = 600,00 lei; Pavilionul C: - suprafața construită = 37,00 mp; - valoarea contabilă = 5.087,58 lei; Pavilionul D: - suprafața construită = 177,00 mp; - valoarea contabilă = 4.710,72 lei; Pavilionul F: - suprafața construită = 176,00 mp; - valoarea contabilă = 2.480,00 lei; Pavilionul I: - suprafața construită = 14,00 mp; - valoarea contabilă = 500,00 lei; Pavilionul K: - suprafața construită = 10,00 mp; - valoarea contabilă = 1.080,00 lei; Pavilionul K2: - suprafața construită = 66,00 mp; - valoarea contabilă = 4.098,33 lei; Pavilionul M: - suprafața construită = 495,00 mp; - valoarea contabilă = 1.800,00 lei; Pavilionul N: - suprafața construită = 12,00 mp; - valoarea contabilă = 800,00 lei; Pavilionul Ș: - suprafața construită = 15,00 mp; - valoarea contabilă = 1.201,23 lei; Pavilionul Ț: - suprafața construită = 141,00 mp; - valoarea contabilă = 4.230,00 lei; Pavilionul W: - suprafața construită = 360,00 mp; - valoarea contabilă = 3.600,00 lei. 2. Rețele: Rețea alimentare cu apă: - lungime = 600,00 ml;- valoarea contabilă = 1.413,22 lei. Rețea energie electrică subterană: - lungime = 3.800,00 ml; - valoarea contabilă = 10.299,90 lei. Rețea alimentare gaze: - lungime = 600,00 ml; - valoarea contabilă = 720,00 lei. Ministerul Apărării Naționale 4183229
       3. Amenajări: Drumuri și alei interioare betonate: - suprafață = 2.616,00 mp; - valoarea contabilă = 44.363,68 lei. Total valoare contabilă: imobil 1125 - parțial = 97.884,66 lei CF nr. 228578 București/nr. cadastral 228578; CF nr. 228579 București/nr. cadastral 228579; CF nr. 228591 București/nr. cadastral 228591; CF nr. 231485 București/nr. cadastral 231485.  
   +  Anexa nr. 3
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului
  și în administrarea Ministerului Apărării Naționale,
  la care se actualizează adresele poștale, în urma înscrierii în cartea funciară
  Nr. crt.Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumirea bunuluiAdresa actualizată a bunului imobil, conform cărții funciare
  1.1038078.19.01Imobil 655Municipiul Târgoviște, strada Nicolae Bălcescu nr. 5, județul Dâmbovița, CF nr. 81468 Târgoviște, nr. cadastral 81468; Municipiul Târgoviște, strada Nicolae Bălcescu nr. 2, județul Dâmbovița, CF nr. 71774 Târgoviște, nr. cadastral 71774.
  2.1068138.19.01Imobil 1125Municipiul București, sectorul 6, Prelungirea Ghencea nr. 3-5, București, CF nr. 228578, București, nr. cadastral 228578; Municipiul București, sectorul 6, Prelungirea Ghencea nr. 3-5, București, CF nr. 228579, București, nr. cadastral 228579; Municipiul București, sectorul 6, Prelungirea Ghencea nr. 3-5, București, CF nr. 228591, București, nr. cadastral 228591; Municipiul București, sectorul 6, Prelungirea Ghencea nr. 3-5, București, CF nr. 231485, București, nr. cadastral 231485.
  -----