DECIZIE nr. 114 din 29 martie 2016privind stabilirea atribuțiilor doamnei Cynthia Carmen Curt, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
EMITENT
 • GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 30 martie 2016  Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Afacerilor Interne prin Adresa nr. 9.394 din 24 martie 2016, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/3.851/SSC din 24 martie 2016,în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Cynthia Carmen Curt, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnată să îndeplinească atribuții ce intră în sfera de competență a Ministerului Culturii. Fișa de descriere a atribuțiilor și responsabilităților și a modului de raportare a activității desfășurate se stabilește prin ordin al ministrului culturii. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental și a celorlalte drepturi aferente se realizează de către Secretariatul General al Guvernului, în condițiile legii, pe bază de pontaj și raport lunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activității pe care o desfășoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite și/sau reprezentantul Ministerului Culturii. Evaluarea anuală se realizează, în condițiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activității desfășurate. (la 15-04-2016, Articolul UNIC a fost modificat de Articolul UNIC din DECIZIA nr. 135 din 15 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 15 aprilie 2016 )
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Sorin Sergiu Chelmu
  București, 29 martie 2016.Nr. 114.