ORDIN nr. 282 din 7 iunie 2016privind aprobarea Ghidului solicitantului, aferent axei prioritare 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă a Programului operațional Competitivitate 2014-2020, acțiunea 2.3.1 - apel 1 "Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data și Big Data - Secțiunea Big Data"
EMITENT
 • MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 27 iulie 2016  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, ale Acordului de delegare încheiat între Autoritatea de management a Programului operațional Competitivitate și Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale pentru Programul operațional Competitivitate, axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă nr. 371 din 29 aprilie 2015, și ale Notei Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale nr. 4.767 din 7 iunie 2016,în baza Avizului Ministerului Fondurilor Europene nr. 47.451 din 7 iunie 2016 pentru deschiderea apelului nr. 1 aferent acțiunii 2.3.1 "Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data și Big Data - Secțiunea Big Data",în temeiul prevederilor art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, cu modificările și completările ulterioare,ministrul comunicațiilor și pentru societatea informațională emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Ghidul solicitantului, aferent axei prioritare 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă a Programului operațional Competitivitate 2014-2020, acțiunea 2.3.1 - apel 1 "Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data și Big Data - Secțiunea Big Data", prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul comunicațiilor
  și pentru societatea informațională,
  Horațiu Silviu Anghelescu,
  secretar de stat
  București, 7 iunie 2016.Nr. 282.  +  Anexa GHIDUL SOLICITANTULUIaferent axei prioritare 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economiedigitală competitivă a Programului operațional Competitivitate 2014-2020, acțiunea 2.3.1- apel 1 "Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicateserviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor,dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Datași Big Data - Secțiunea Big Data"