ORDIN nr. 2.703 din 26 octombrie 2017privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m - monument, II - arhitectură, grupa valorică B, a Casei Conovici, situată la adresa Calea Călărașilor nr. 14, municipiul Brăila, județul Brăila
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 1 martie 2018  Având în vedere Referatul nr. 1.550/2016 din 19 iulie 2017 de aprobare a proiectului Ordinului ministrului culturii și identității naționale privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Casei Conovici, situată în Calea Călărașilor nr. 14, municipiul Brăila, județul Brăila, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B,în conformitate cu dispozițiile art. 21 și ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) și (3) din Normele metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii și identității naționale emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se clasează monument istoric Casa Conovici, situată la adresa Calea Călărașilor nr. 14, municipiului Brăila, județul Brăila, în categoria monument, II - arhitectură, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice BR-II-m-B-21140.(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecție a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul culturii și identității naționale,
  Lucian Romașcanu
  București, 26 octombrie 2017.Nr. 2.703.  +  ANEXĂ
  Zona de protecție a monumentului istoric Casa Conovici,
  Calea Călărașilor nr. 14, municipiul Brăila, județul Brăila
  Coordonate Stereo 70 puncte de contur
  1.423247.18733531.58
  2.423222.34733516.06
  3.423181.62733488.90
  4.423171.17733478.08
  5.423173.95733441.81
  6.423156.22733441.00
  7.423128.64733438.02
  8.423119.94733434.15
  9.423129.33733392.51
  10.423098.21733384.31
  11.423095.70733384.10
  12.423091.36733382.94
  13.423078.26733379.40
  14.423092.32733351.35
  15.423086.99733349.53
  16.423082.18733347.34
  17.423074.43733345.47
  18.423056.52733339.89
  19.423059.57733332.27
  20.423043.13733326.35
  21.423032.22733324.20
  22.423025.90733352.62
  23.422996.22733345.73
  24.422994.02733356.16
  25.422976.95733344.53
  26.422929.27733309.07
  27.422920.36733322.97
  28.422917.94733328.83
  29.422916.03733335.25
  30.422913.73733334.43
  31.422905.20733358.55
  32.422902.50733356.76
  33.422888.17733373.33
  34.422897.12733382.69
  35.422903.01733383.24
  36.422914.05733394.95
  37.422912.58733397.94
  38.422932.48733413.58
  39.422937.49733413.17
  40.422947.12733413.28
  41.422973.36733380.87
  42.422988.89733392.34
  43.422979.43733406.95
  44.423005.58733418.49
  45.423005.54733420.90
  46.423007.71733421.57
  47.423001.65733435.15
  48.423005.94733438.94
  49.423017.83733459.39
  50.423021.65733466.99
  51.423036.55733458.88
  52.423038.08733458.99
  53.423039.50733459.56
  54.423040.52733460.40
  55.423044.59733467.53
  56.423040.69733469.76
  57.423043.62733473.89
  58.423046.06733477.70
  59.423051.75733478.99
  60.423060.72733490.98
  61.423074.09733498.01
  62.423101.81733517.80
  63.423111.72733524.72
  64.423129.39733501.99
  65.423139.73733510.53
  66.423139.23733511.44
  67.423148.60733538.13
  68.423150.83733544.76
  69.423151.66733550.72
  70.423174.11733552.35
  71.423191.14733551.64
  72.423206.67733551.43
  73.423207.00733556.54
  74.423210.59733556.18
  75.423209.49733560.28
  76.423227.14733566.85
  77.423232.75733567.84
  78.423234.46733557.71
  79.423243.17733540.50
  -----