ORDIN nr. 46 din 19 ianuarie 2018pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Dâmbovița
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 13 februarie 2018    Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) și art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se declară închise vechile evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Dâmbovița, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru și deschiderii noilor cărți funciare, după cum urmează:a) unitatea administrativ-teritorială Dragodana - sectorul cadastral nr. 2;b) unitatea administrativ-teritorială Dragomirești - sectoarele cadastrale nr. 10 și 11;c) unitatea administrativ-teritorială Gura Șuții - sectorul cadastral nr. 31;d) unitatea administrativ-teritorială Potlogi - sectorul cadastral nr. 20.  +  Articolul 2(1) De la data deschiderii cărților funciare din oficiu orice alte evidențe de cadastru și publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele din unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, cu planul cadastral și noile cărți funciare.(2) Vechile evidențe se păstrează în arhiva biroului teritorial și pot fi consultate pentru istoric.(3) Identificarea și numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri și alte evidențe cadastrale și de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului și deschiderii noilor cărți funciare, pe sectoarele din unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1 își pierd valabilitatea.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
    Radu-Codruț Ștefănescu
    București, 19 ianuarie 2018.Nr. 46.----