ORDIN nr. 24 din 23 ianuarie 2018pentru aprobarea Procedurii de control al activității desfășurate de aparatul propriu și entitățile aflate în subordinea, în coordonarea și sub autoritatea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni
EMITENT
  • MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 13 februarie 2018    În temeiul:– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările și completările ulterioare;– Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 17/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea și funcționarea Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi“ pentru românii de pretutindeni, cu modificările și completările ulterioare,ministrul pentru românii de pretutindeni emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de control al activității desfășurate de aparatul propriu și entitățile aflate în subordinea, în coordonarea și sub autoritatea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Structurile din cadrul aparatului propriu al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum și entitățile aflate în subordinea, în coordonarea și sub autoritatea acestuia vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul pentru românii de pretutindeni,
    Andreea Păstîrnac
    București, 23 ianuarie 2018.Nr. 24.  +  ANEXĂPROCEDURĂde control al activității desfășurate de aparatul propriu și entitățile aflate în subordinea,în coordonarea și sub autoritatea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni