HOTĂRÂRE nr. 41 din 8 februarie 2018privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Justiției
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 13 februarie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 867 alin. (1) și art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Justiției, pentru asigurarea desfășurării activității Tribunalului Specializat Cluj, a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, transmise în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 732/2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 789/2017.  +  Articolul 2Ministerul Justiției își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Tudorel Toader
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 8 februarie 2018.Nr. 41.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  și se dau în administrarea Ministerului Justiției, ca urmare a transmiterii acestora în domeniul public al statului,
  în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 732/2017,
  modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 789/2017
   Nr. crt.  Nr. M.F.P.  Codul de clasificație  Denumirea bunului imobil  Adresa  Elementele-cadru de descriere tehnică  Anul dobândirii  Valoarea de inventar (lei)  Persoana juridică de la care se transmite imobilul/C.U.I.  Persoana juridică la care se transmite imobilul/C.U.I.
    1.  *)  8.29.09  Apartament 8   Municipiul Cluj-Napoca, Bd. Eroilor nr. 16  4 birouri, sală relații cu publicul, 2 antree, 4 depozite, 1 antreu subsol comun cu apartamentele 1 și 2, 1 wc, 1 antreu comun cu apartamentele 7 și 9, 1 coridor subsol comun cu ap. 2,  1 coridor la subsol comun cu ap. 2, cu părți indivize comune în cotă de 10,05/100/  C.F. nr. 254104-C1-U15,  nr. cadastral 589/1/VIII  2017  905.456,05  Municipiul Cluj-Napoca, domeniul public/ C.U.I. 4305857  Statul român, Ministerul Justiției  C.U.I. 4265841, pentru Tribunalul Cluj C.U.I. 4565300
    2.  *)  8.29.09  Apartament 9  Municipiul Cluj-Napoca, Bd. Eroilor nr. 16  2 birouri, wc, antreu comun cu apartamentele 7 și 8, cu părți indivize comune 274/10000  C.F. nr. 254104-C1-U8,  nr. cadastral 589/1/IX  2017  258.331,53  Municipiul Cluj-Napoca, domeniul public/C.U.I. 4305857  Statul român, Ministerul Justiției C.U.I. 4265841, pentru Tribunalul Cluj C.U.I. 4565300
    3.  *)  8.29,09  Apartament 11  Municipiul Cluj-Napoca, Bd. Eroilor nr. 16  11 birouri, 3 antreuri, 4 depozite, 2 magazii, antreu subsol, scări acces subsol, 2 holuri, 1 hol comun cu ap. 13, 1 hol comun cu ap. 12 și 13, 1 sală de ședință comună cu ap. 12 și 13, balcon și 4 garaje, cu părți indivize comune 32,00/100,  C.F. nr. 254104-C1-U11,  nr. cadastral 589/1/XI  2017  3.000.596,86  Municipiul Cluj-Napoca, domeniul public/  C.U.I. 4305857  Statul român, Ministerul Justiției C.U.I. 4265841, pentru Tribunalul Cluj  C.U.I. 4565300
    4.  *)  8.29.09  Apartament 12  Municipiul Cluj-Napoca, Bd. Eroilor nr. 16  3 birouri, 1 hol comun cu ap. 11 și 13, sală ședințe comună cu apartamentele 11 și 13, cu părți indiviza comune 605/10000, C.F. nr. 254104-C1-U9,  nr. cadastral 589/1/XII  2017  569.749,41  Municipiul Cluj-Napoca, domeniul public/ C.U.I. 4305857  Statul român, Ministerul Justiției C.U.I. 4265841, pentru Tribunalul Cluj  C.U.I. 4565300
    5.  *)  8.29.09  Apartament 13   Municipiul Cluj-Napoca, Bd. Eroilor nr. 16  5 birouri, 2 holuri, hol comun cu apartamentul nr. 11 și apartamentul nr. 12, o sală de ședință comună cu apartamentele 11 și 12, cu părți indivize comune 7,10/100,  C.F. nr. 254104-C1-U10,  nr. cadastral 589/1/XIII  2017  668.640,42  Municipiul Cluj-Napoca, domeniul public/ C.U.I. 4305857  Statul român, Ministerul Justiției C.U.I. 4265841, pentru Tribunalul Cluj  C.U.I. 4565300
  Notă
  *) Nr. M.F.P. se acordă odată cu înscrierea imobilelor în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
  -----