HOTĂRÂRE nr. 43 din 8 februarie 2018privind transmiterea unor părți din imobilul 539 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Slatina, județul Olt, și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 12 februarie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (1) și art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unei părți din imobilul 539, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Slatina, județul Olt, precum și declararea acesteia din bun de interes public național în bun de interes public local.  +  Articolul 2După preluare, partea de imobil transmisă potrivit art. 1 se va utiliza pentru realizarea obiectivului „Ansamblu multifuncțional cu următoarele funcțiuni: locuințe, dotări aferente acestora, servicii, comerț, zone verzi, sport și agrement“, întrun termen de 5 ani, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 9/2018.  +  Articolul 3Se aprobă transmiterea unei părți din imobilul 539, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 2 din anexă, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Slatina, județul Olt, în vederea reabilitării, conform cerințelor Ministerului Apărării Naționale, în termen de 5 ani de la data preluării părții de imobil, cu fonduri proprii de la bugetul local, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 9/2018.  +  Articolul 4Partea de imobil prevăzută la art. 3 revine în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor de investiții, pe baza unui protocol de predare-preluare încheiat între municipiul Slatina și Ministerul Apărării Naționale, prin părțile interesate, și devine din bun de interes public local în bun de interes public național, potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 9/2018.  +  Articolul 5În cazul în care nu se respectă destinația părții de imobil prevăzută la art. 2, obligația și termenele prevăzute la art. 2 și 3, cele două părți de imobil revin în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 6Predarea-preluarea părților de imobil prevăzute la art. 1 și 3 se face pe bază de protocoale încheiate între părțile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 7Ministerul Apărării Naționale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și de cadastru și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naționale,
  Mihai-Viorel Fifor
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 8 februarie 2018.Nr. 43.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale unor părți din imobilul 539 care se transmit din domeniul public al statului
  și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Slatina, județul Olt,
  și se declară din bunuri de interes public național în bunuri de interes public local
  Nr. crt.Nr. MFPCodul de clasificațieDenumirea bunului imobilAdresa Elementele-cadru de descriere tehnică Carte funciară/Nr. cadastralValoarea de inventar totală a bunului din care se transmite partea de imobil care face obiectul transmiterii(lei)Valoarea părții bunului care se transmite(lei)Valoarea părții bunului care nu se transmite(lei)Persoanajuridică de la care setransmite imobilul/CUIPersoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
  1539 parțial8.19.01Imobil 539 parțialJudețul Olt, municipiul Slatina, str. Tunari nr. 11. ConstrucțiiPavilionul A:Suprafață construită - 673 mpSuprafață desfășurată - 1.346 mpValoare contabilă - 46.430,28 leiPavilionul B:Suprafață construită - 653 mpSuprafață desfășurată - 1.306 mpValoare contabilă – 22.523,65 leiPavilionul B1:Suprafață construită - 653 mpSuprafață desfășurată - 1.306 mpValoare contabilă - 22.523,65 leiPavilionul C1:Suprafață construită - 112 mpSuprafață desfășurată - 112 mpValoare contabilă - 333.679,69 leiTotal suprafață construită - 2.091 mpTotal suprafață desfășurată - 4.070 mpTotal valoare contabilă construcții - 425.157,27 lei2. Amenajări la terenuri:Drum asfaltat - 1.500 mpValoare contabilă - 42.213,28 leiDrum cu macadam - 4.500 mpValoare contabilă - 14.819,39 leiÎmprejmuire beton prefabricate - 1.400 mlValoare contabilă - 47.907,26 leiPlatouri betonate asf. - 600 mpValoare contabilă - 4.474,04 leiRețea alimentare cu apă - 180 mlValoare contabilă - 615,84 leiRețea canalizare - 360 mlValoare contabilă - 7.738,80 lei9.388.6215.167.129,92*)1.758.176,05***)Statul român, din administrarea Ministerului Apărării NaționaleCUI - 4183229Municipiul Slatina, județul Olt, domeniul publicCUI - 4394811
  Nr. crt.Nr. MFPCodul de clasificațieDenumirea bunului imobilAdresa Elementele-cadru de descriere tehnică Carte funciară/Nr. cadastralValoarea de inventar totală a bunului din care se transmite partea de imobil care face obiectul transmiterii(lei)Valoarea părții bunului care se transmite(lei)Valoarea părții bunului care nu se transmite(lei)Persoanajuridică de la care setransmite imobilul/CUIPersoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
  Rețea gaze naturale - 350 mlValoare contabilă - 2.128,30 leiRețea energie electrică aeriană - 700 mlValoare contabilă - 12.147,96 leiTotal valoare contabilă amenajări la terenuri -132.044,87 lei3. Suprafața terenului - 11,6807 haValoare contabilă teren - 4.609.927,78 leiCF 58680 Nr. cad. 58680CF 58679 Nr. cad. 58679CF 58678 Nr. cad. 58678CF 58677 Nr. cad. 58677CF 58676 Nr. cad. 58676CF 58675 Nr. cad. 58675CF 58674 Nr. cad. 58674
  2539 parțial8.19.01Imobil 539 parțialJudețul Olt, municipiul Slatina, str. Tunari nr. 11. ConstrucțiiPavilionul A1:- Suprafață construită - 490 mp- Suprafață desfășurată - 2.940 mp- Valoare contabilă - 2.180.769,51 lei2. Amenajări la terenuri:- Platouri asfaltate - 954 mp- Valoare contabilă - 133.560 lei- Alei betonate -174 mp- Valoare contabilă - 17.400 lei- Împrejmuire plăci prefabricate - 149 mp- Valoare contabilă - 26.820 leiValoare contabilă totală amenajări la terenuri - 177.780 lei3. Suprafața terenului – 2.262 mpValoare contabilă - 104.765,52 leiCF 58775Nr. cad 587752.463.315,03**)Statul român, din administrarea Ministerului Apărării NaționaleCUI - 4183229Municipiul Slatina, județul Olt, domeniul publicCUI - 4394811
  Notă
  *) Valoarea părții de imobil menționată la nr. crt. 1, care se transmite în domeniul public al municipiului Slatina, județul Olt.
  **) Valoarea părții de imobil menționată la nr. crt. 2, care se transmite în domeniul public al municipiului Slatina, județul Olt.
  ***) Valoarea imobilului 539 care rămâne înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în urma transmiterii părților de imobil menționate la nr. crt. 1 și 2.
  ----