HOTĂRÂRE nr. 42 din 8 februarie 2018pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creșterii adâncimilor șenalelor și bazinelor și a siguranței navigației în Portul Constanța"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 12 februarie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creșterii adâncimilor șenalelor și bazinelor și a siguranței navigației în Portul Constanța“, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Programul operațional Infrastructură Mare 2014-2020, și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație.  +  Articolul 3Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 8 februarie 2018.Nr. 42.  +  ANEXĂ
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții „Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creșterii adâncimilor
  șenalelor și bazinelor și a siguranței navigației în Portul Constanța“
  Titular: Ministerul TransporturilorBeneficiar: Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime“ - S.A. ConstanțaAmplasament: județul Constanța - Port Constanța, UAT ConstanțaIndicatori tehnico-economici:
  - Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA (la cursul BCE din data de 1 martie 2017, 1 euro = 4,5207 lei),mii lei227.834
  din care C+Mmii lei188.504
  - Eșalonarea investiției:
  - Anul IINVmii lei45.000
  C+Mmii lei37.132
  - Anul IIINVmii lei120.000
  C+Mmii lei99.384
  - Anul IIIINVmii lei62.534
  C+Mmii lei51.988
  - Anul IVINVmii lei150
  C+Mmii lei0
  - Anul VINVmii lei150
  C+Mmii lei0
  - Capacități:
  Suprafață totală dragajemp1.815.655,8
  Suprafață dragaj în Portul de lucrump371.286,70
  Volume estimative de dragat:
  - teren moalemc715.439,82
  - teren moale Port de lucrumc783.014,36
  - teren taremc300.879,81
  - adiacent cheurilormc21.095,82
  Lungime cheu care necesită protecțieml1.250
  Platformă portuară nou-creatămp7.125
  Sistem hidrograficbuc.1
  - Durata de realizare a investițieiluni47
  Factori de riscÎn cadrul obiectivului de investiții se vor respecta principiile acțiunii preventive și compensării influenței nefavorabile asupra mediului la sursa producerii, conform cerințelor relevante ale legislației de mediu.Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Programul operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație.
  ----