ORDIN nr. 32 din 9 februarie 2018privind aprobarea Metodologiei de stabilire a prețului de referință pentru gazele naturale extrase în Romania
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 12 februarie 2018  Având în vedere:– art. 2 pct. 30, art. 49 alin. (4) și art. 54 lit. e) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare;– art. 92 alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de stabilire a prețului de referință pentru gazele naturale extrase în România, care stă la baza calculului valorii producției brute de gaze naturale și a contravalorii redevenței petroliere, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin încetează suspendarea dispusă prin art. 3 din Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 21/2008 privind aprobarea prețului de referință al gazelor naturale extrase în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2008.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă pct. II din anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998 privind aprobarea metodologiilor de stabilire a prețului de referință pentru petrolul (țiței și gaze naturale) extras în România și modificarea și completarea unor instrucțiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 10 septembrie 1998, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
  Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
  Gigi Dragomir
  București, 9 februarie 2018.Nr. 32.  +  ANEXĂ
  METODOLOGIE
  de stabilire a prețului de referință pentru gazele naturale extrase în România
  Prețul de referință pentru gaze naturale extrase în România, la punctele de măsurare a producției de gaze se stabilește lunar și se face conform următoarei formule de calcul:în care:reprezintă prețul mediul al tranzacțiilor efectuate în luna anterioară perioadei pentru care se calculează prețul de referință, la hub-ul respectiv, și este exprimat în €/MWh;în care:– IB_i,l,a este indicele bursier mediu la tranzacționarea gazului natural afișat pe site-ul hub-ului ales de ANRM , PEGAS CEGH Day Ahead Market Single Day Select, VWAP/CEGHIX Central European Gas Hub AG (CEGH), pentru luna anterioară perioadei pentru care se calculează prețul de referință; în €/MWh;
  -----