HOTĂRÂRE nr. 7 din 28 ianuarie 2018privind Procedura de organizare și desfășurare a ședințelor organelor de conducere la nivel teritorial și național ale Colegiului Fizioterapeuților din România
EMITENT
  • COLEGIUL FIZIOTERAPEUȚILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 februarie 2018    Având în vedere prevederile art. 20, 24, 31, 35 și ale art. 39 din Statutul Colegiului Fizioterapeuților din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 679/2017,Consiliul național al Colegiului Fizioterapeuților din România, întrunit în ședința din data de 28 ianuarie 2018, emite următoarea hotărâre:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de organizare și desfășurare a ședințelor organelor de conducere la nivel teritorial și național ale Colegiului Fizioterapeuților din România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Colegiului Fizioterapeuților din România,
    Elena Căciulan
    București, 28 ianuarie 2018.Nr. 7.  +  ANEXĂPROCEDURAde organizare și desfășurare a ședințelor organelor de conducere la nivel teritorial șinațional ale Colegiului Fizioterapeuților din România