ORDIN nr. M.14 din 22 ianuarie 2018pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincții militare din Ministerul Apărării Naționale
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 februarie 2018  Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 56 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, republicată,ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului apărării naționale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincții militare din Ministerul Apărării Naționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 19 septembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:e^1) Emblema de Onoare a Pensiilor Militare;2. La articolul 11, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Pe aversul Emblemei de Onoare a Statului Major al Apărării este reprezentat însemnul heraldic al Statului Major al Apărării, înalt de 35 mm, înconjurat de o cunună de lauri deschisă, lată de 10 mm. În deschiderea cununii de lauri este dispusă central o cruce. Deasupra cununii de lauri este dispusă central plăcuța superioară, cu dimensiunile 20 mm x 10 mm, pe care este înscris, în relief, cu majuscule, cuvântul «ONOARE». De plăcuță este atașat dispozitivul de prindere compus din două inele.(2) Pe aversul emblemelor de onoare prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c)-j) este reprezentat, după caz, însemnul heraldic al Direcției generale de informații a apărării, Direcției generale management resurse umane, Direcției generale financiar-contabile, Direcției medicale, Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale sau scutul heraldic al categoriei de forțe ale armatei ori al comandamentului, înalt de 35 mm, înconjurat de o cunună de lauri deschisă, lată de 10 mm. În deschiderea cununii de lauri este dispusă central o cruce. Deasupra cununii de lauri este dispusă central plăcuța superioară, cu dimensiunile 20 mm x 10 mm, pe care este înscris, în relief, cu majuscule, cuvântul «ONOARE». De plăcuță este atașat dispozitivul de prindere compus din două inele................................................................(4) Pe reversul Emblemei de Onoare a Statului Major al Apărării este reprezentată aceeași cunună de lauri. În deschiderea cununii de lauri este dispusă central o cruce. Cuvântul «ONOARE» este scris și pe reversul plăcuței superioare, în relief, cu același tip de caractere. Pe reversul emblemei, central, este scrisă, în relief, cu majuscule, cu litere înalte de 3 mm, denumirea specifică: EMBLEMA DE ONOARE A STATULUI MAJOR AL APĂRĂRII.3. La articolul 11 alineatul (5), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) EMBLEMA DE ONOARE A PENSIILOR MILITARE;4. La articolul 11 alineatul (6), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) de culoare mov, cu două benzi de 5 mm de culoare galben auriu, dispuse central, cu distanța de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Pensiilor Militare;5. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 19^1Emblema de Onoare a Pensiilor Militare se conferă prin ordin de către directorul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, din propria considerație sau la propunerile șefilor/comandanților structurilor militare din subordinea Statului Major al Apărării, ale șefilor structurilor militare centrale ori subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale sau la solicitarea președinților structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă/retragere ori ale veteranilor de război, pentru îndeplinirea ireproșabilă a misiunilor sau pentru rezultate meritorii în procesul instruirii ori pentru servicii deosebite aduse structurilor de pensii militare, astfel:a) personalului militar, personalului civil și structurilor militare de specialitate din Ministerul Apărării Naționale, militarilor în rezervă și în retragere, veteranilor de război, precum și altor persoane fizice și juridice române;b) militarilor, precum și altor persoane fizice și juridice din străinătate.6. La articolul 50, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 50(1) Emblemele de onoare și de merit se conferă, de regulă, cu prilejul Zilei Naționale a României, Zilei Armatei României, zilelor categoriilor de forțe ale armatei, zilelor armelor, Zilei Rezervistului Militar, Zilei Veteranilor de Război, Zilei Pensiilor Militare, precum și pe timpul activităților desfășurate în teatrele de operații de către oficialitățile civile și militare ale statului român.7. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.8. După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul IIÎn tot cuprinsul actului normativ în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc după cum urmează:a) Statul Major General“, cu denumirea „Statul Major al Apărării“;b) Direcția management resurse umane“, cu denumirea „Direcția generală management resurse umane“;c) Direcția financiar-contabilă“, cu denumirea „Direcția generală financiar-contabilă“.  +  Articolul IIIAnexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul apărării naționale,
  Mihai-Viorel Fifor
  București, 22 ianuarie 2018.Nr. M.14.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. M.102/2012)
  EMBLEMA DE ONOARE
  a Statului Major al Apărării
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 5^1 la Ordinul nr. M.102/2012)
  EMBLEMA DE ONOARE
  a Pensiilor Militare
  -----