ORDIN nr. 444 din 8 aprilie 2016privind constituirea și stabilirea atribuțiilor Comisiei de analiză și aprobare a solicitărilor depuse la Ministerul Sănătății în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 14 aprilie 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. ACP 3.485/2016 al Serviciului medicină de urgență din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București, aprobată prin Legea nr. 32/2016, și ale art. 4 din Ordinul ministrului sănătății nr. 4/2016 privind metodologia de decontare, modelul cererii și al declarațiilor pe propria răspundere pentru plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) La nivelul Ministerului Sănătății se constituie Comisia de analiză și aprobare a solicitărilor depuse la Ministerul Sănătății în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București, aprobată prin Legea nr. 32/2016, cu modificările și completările ulterioare, formată din:Președinte: Cristian Vasile Grasu, secretar de statPreședinte supleant: Corina Silvia Pop, secretar de statMembri:Costin Iliuță, Direcția generală de asistență medicală și sănătate publicăAlina Dragomir, Direcția generală buget și contabilitateMembru supleant:Amalia Șerban, Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică. (la 12-02-2018, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 159 din 29 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 12 februarie 2018 ) (2) Secretariatul tehnic al comisiei este asigurat de Serviciul medicină de urgență din cadrul Ministerului Sănătății.  +  Articolul 2(1) Comisia prevăzută la art. 1 analizează solicitările depuse de victimă/însoțitor, conform dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București, aprobată prin Legea nr. 32/2016, și metodologiei de decontare aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 4/2016.(2) Comisia va solicita Casei Naționale de Asigurări de Sănătate documente privind suma care a fost sau va fi decontată din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în baza documentului portabil S2 "Document de deschidere de drepturi la tratament planificat".(3) Comisia poate solicita clarificări din partea clinicii din străinătate pentru sumele prevăzute în factură, în cazul în care acestea nu sunt legate direct de serviciile de îngrijire a sănătății.(4) Comisia aprobă solicitările care îndeplinesc toate condițiile de legalitate, în ordinea cronologică a cererilor înregistrate la Ministerul Sănătății.(5) Plata tratamentului se face de către Ministerul Sănătății, pe baza documentelor prevăzute la art. 2 și 3 din Ordinul ministrului sănătății nr. 4/2016, însoțite de raportul comisiei.  +  Articolul 3Persoanele nominalizate la art. 1 și direcțiile de specialitate implicate din cadrul Ministerului Sănătății vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Corina Silvia Pop,
  secretar de stat
  București, 8 aprilie 2016.Nr. 444.----