ORDIN nr. 1.593 din 18 decembrie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unități administrativ-teritoriale din județul Iași
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 12 ianuarie 2018    Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 18 unități administrativ-teritoriale din județul Iași, după cum urmează:a) unitatea administrativ-teritorială Aroneanu - sectoarele cadastrale nr. 1, 5, 10, 12, 13, 21, 22 și 23;b) unitatea administrativ-teritorială Butea - sectoarele cadastrale nr. 9, 10, 18, 20, 21 și 22;c) unitatea administrativ-teritorială Ciohorăni - sectoarele cadastrale nr. 6, 7, 9, 25 și 26;d) unitatea administrativ-teritorială Ciortești - sectoarele cadastrale nr. 6, 31, 41, 42, 54, 55, 57, 63 și 66;e) unitatea administrativ-teritorială Ciurea - sectoarele cadastrale nr. 28 și 51;f) unitatea administrativ-teritorială Comarna - sectoarele cadastrale nr. 3, 6, 18, 20, 21, 22, 24, 44 și 45;g) unitatea administrativ-teritorială Costuleni - sectoarele cadastrale nr. 6, 7, 8, 11, 26, 30, 31, 37, 38, 42 și 43;h) unitatea administrativ-teritorială Cozmești - sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 6, 16, 17 și 20;i) unitatea administrativ-teritorială Cucuteni – sectorul cadastral nr. 7;j) unitatea administrativ-teritorială Dagâța - sectoarele cadastrale nr. 27, 29, 35, 37, 38, 39, 40 și 41;k) unitatea administrativ-teritorială Dolhești - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 5, 9, 15, 19, 21, 32, 33, 39 și 40;l) unitatea administrativ-teritorială Fântânele - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 și 13;m) unitatea administrativ-teritorială Popricani - sectoarele cadastrale nr. 6, 13 și 14;n) unitatea administrativ-teritorială Probota - sectoarele cadastrale nr. 9 și 20;o) unitatea administrativ-teritorială Șipote - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3 și 4;p) unitatea administrativ-teritorială Tătăruși - sectoarele cadastrale nr. 6, 8, 9, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33 și 36;q) unitatea administrativ-teritorială Țigănași - sectoarele cadastrale nr. 5, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 26, 29 și 40;r) unitatea administrativ-teritorială Voinești - sectoarele cadastrale nr. 7, 10, 11 și 12.  +  Articolul 2Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-18 la prezentul ordin.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-18 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
    Radu-Codruț Ștefănescu
    București, 18 decembrie 2017.Nr. 1.593.  +  Anexa nr. 1  +  Anexa nr. 2  +  Anexa nr. 3  +  Anexa nr. 4  +  Anexa nr. 5  +  Anexa nr. 6  +  Anexa nr. 7  +  Anexa nr. 8  +  Anexa nr. 9  +  Anexa nr. 10  +  Anexa nr. 11  +  Anexa nr. 12  +  Anexa nr. 13  +  Anexa nr. 14  +  Anexa nr. 15  +  Anexa nr. 16  +  Anexa nr. 17  +  Anexa nr. 18----