DECRET nr. 23 din 9 ianuarie 2018privind eliberarea din funcție a unui judecător
EMITENT
  • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 12 ianuarie 2018    În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.236/2017,Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICDoamna judecător Ghizela Gabriela Pop, vicepreședinte al Tribunalului Maramureș, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
    PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    București, 9 ianuarie 2018.Nr. 23.----