DECRET nr. 4 din 4 ianuarie 2018privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Serbia în domeniul securității sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016
EMITENT
  • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 12 ianuarie 2018    În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICSe promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Serbia în domeniul securității sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016, și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    București, 4 ianuarie 2018.Nr. 4.----