ORDIN nr. 1.496 din 22 decembrie 2017pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.202/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea comisiilor și subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 11 ianuarie 2018  Văzând Referatul de aprobare nr. FB 13.729/2017 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) și art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 „Denumirea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății“ la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.202/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea comisiilor și subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 24 octombrie 2017, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  București, 22 decembrie 2017.Nr. 1.496.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.202/2017)
  DENUMIREA
  comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății
  1. Comisia de alergologie și imunologie clinică2. Comisia de anatomie patologică3. Comisia de anestezie și terapie intensivă4. Comisia de boli infecțioase5. Comisia de cardiologie6. Comisia de cardiologie pediatrică7. Comisia de chirurgie cardiovasculară8. Comisia de chirurgie generală9. Comisia de chirurgie orală și maxilo-facială10. Comisia de chirurgie pediatrică11. Comisia de chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă12. Comisia de chirurgie toracică13. Comisia de chirurgie vasculară14. Comisia de dermatovenerologie15. Comisia de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice16. Comisia de endocrinologie17. Comisia de epidemiologie18. Comisia de farmacologie clinică, toxicologie și toxicodependență19. Comisia de gastroenterologie20. Comisia de gastroenterologie pediatrică21. Comisia de genetică medicală22. Comisia de geriatrie și gerontologie23. Comisia de hematologie24. Comisia de igienă25. Comisia de medicină alternativă26. Comisia de medicină de familie27. Comisia de medicină fizică și de reabilitare28. Comisia de medicină dentară29. Comisia de medicină internă30. Comisia de medicină de laborator31. Comisia de medicină legală32. Comisia de medicina muncii33. Comisia de medicină personalizată34. Comisia de medicină școlară35. Comisia de medicină de urgență și dezastre36. Comisia de microbiologie medicală37. Comisia de nefrologie38. Comisia de nefrologie pediatrică39. Comisia de neonatologie40. Comisia de neurochirurgie41. Comisia de neurologie42. Comisia de neurologie pediatrică43. Comisia de obstetrică-ginecologie44. Comisia de oftalmologie45. Comisia de oncohematologie pediatrică46. Comisia de oncologie47. Comisia de ortopedie pediatrică48. Comisia de ortopedie și traumatologie49. Comisia de otorinolaringologie50. Comisia de paliație51. Comisia de pediatrie52. Comisia de pneumologie53. Comisia de pneumologie pediatrică54. Comisia de psihiatrie55. Comisia de psihiatrie pediatrică56. Comisia de radiologie imagistică medicală și medicină nucleară57. Comisia de radioterapie58. Comisia de reumatologie59. Comisia de sănătate publică și management60. Comisia de transfuzii61. Comisia de urologie
  ----