DECIZIE nr. 9 din 11 ianuarie 2018privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Alexandru-Gabriel Balaban, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 11 ianuarie 2018  În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 98 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICSe constată încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Alexandru-Gabriel Balaban, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, începând cu data de 5 ianuarie 2018.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Roxana-Cezarina Bănică
  București, 11 ianuarie 2018.Nr. 9.----