ORDIN nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 15 august 2006  Având în vedere prevederile art. 175 alin. (1) al titlului VII "Spitale" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice,văzând Referatul de aprobare al Direcției de sănătate publică nr. E.N. 2.450/2006,ministrul sănătății publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă normele privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, prevăzute în anexele nr. 1-4.  +  Articolul 2Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Autoritatea de sănătate publică, Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătății Publice, ministerele cu rețea sanitară proprie, autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București, inspecțiile sanitare de stat județene și a municipiului București, spitalele publice și private vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3^1La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte prevederi contrare.-----------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.144 din 15 septembrie 2006 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 22 septembrie 2006.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  București, 26 iulie 2006.Nr. 914.  +  Anexa 1NORMAprivind procedura de autorizare sanitară de funcționare a spitalului  +  Anexa 2NORMAprivind organizarea funcțională generală a spitalului  +  Anexa 3NORMAprivind structura funcțională a compartimentelor și serviciilor din spital  +  Anexa 4NORMAprivind asigurarea condițiilor generale de igienă  +  Anexa 5Dotarea minimă pentru acordarea serviciilor de urgență
                         DISPOZITIVE ȘI MATERIALE                                       
     UTILIZARE                                             REPER                     CANTI-TATE  MINIMĂ
  CALEA AERIANĂ                    SET CĂI OROFARINGIENE (ADULT/COPIL)             1  
   ASPIRATOR SECREȚII                              1  
   SONDĂ ASPIRAȚIE RIGIDĂ TIP YANKAUER             1  
   SONDĂ ASPIRAȚIE FLEXIBILĂ MĂRIMI DIFERITE       2  
   PENSĂ MCGILL MĂRIMI DIFERITE (ADULT/COPIL)      2  
  RESPIRAȚIE                       BALON VENTILAȚIE (ADULT/COPIL)                  2  
   MASCĂ VENTILAȚIE MĂRIMI DIFERITE (ADULT/COPIL)  4  
   MASCĂ ADMINISTRARE OXIGEN (ADULT/COPIL)         2  
   TUB OXIGEN PORTABIL (5 L)                       1  
  CIRCULAȚIE                       DEFIBRILATOR SEMIAUTOMAT                        1  
   TENSIOMETRU MANUAL                              1  
   STETOSCOP                                       1  
   CANULĂ ACCES INTRAVENOS DIFERITE MĂRIMI         5  
   TRUSĂ PERFUZIE                                  2  
   SERINGĂ 5 ML                                    5  
   SERINGĂ 10 ML                                   5  
  TRAUMĂ                           GULER CERVICAL MĂRIMI DIFERITE (ADULT/COPIL)    2  
   FAȘĂ DIFERITE DIMENSIUNI                      10  
   PANSAMENT STERIL DIFERITE DIMENSIUNI            5  
   LEUCOPLAST ROLĂ                                 1  
   MĂNUȘI EXAMINARE                              10  
   MĂNUȘI STERILE PERECHI                          5  
   ALCOOL SANITAR FLACON                           1  
   SOLUȚIE ANTISEPTICĂ FLACON                      1  
  ALTELE                           GLUCOMETRU                                      1  
   PULSOXIMETRU PORTABIL                           1  
                                       MEDICAMENTE                                      
            DENUMIRE                           FORMA DE PREZENTARE                   CANTI-TATE  MINIMĂ
  ADRENALINĂ                       FIOLE                                            5 
  ATROPINĂ                         FIOLE                                            5 
  AMIODARONĂ                       FIOLE                                            5 
  GLUCOZĂ 33%                      FIOLE                                            5 
  NITROGLICERINĂ SPRAY             FLACON                                           1 
  ASPIRINĂ                         CP                                               5 
  DIAZEPAM                         FIOLE                                            2 
  METOPROLOL                       CP                                               5 
  CAPTOPRIL                        CP                                               5 
  AMLODIPINĂ                       CP                                               5 
  FUROSEMID                        FIOLE                                            5 
  HEMISUCCINAT HIDROCORTIZON 100 MGFIOLE                                            5 
  ALGOCALMIN                       CP                                               5 
  ALGOCALMIN                       FIOLE                                            5 
  PARACETAMOL                      CP                                               5 
  BETA2 MIMETIC INHALATOR          FLACON                                           1 
  ANTIHIPERTENSIV INJECTABIL       FIOLE                                            2 
  METOCLOPRAMID                    FIOLE                                            2 
  ANTISPASTIC INJECTABIL           FIOLE                                            2 
                          SOLUȚII PERFUZABILE                                           
            DENUMIRE                           FORMA DE PREZENTARE                   CANTI-TATE  MINIMĂ
  SER FIZIOLOGIC 500 ML            FLACON                                           2 
  GLUCOZĂ 5% 500 ML                FLACON                                           1 
  GLUCOZĂ 10% 500 ML               FLACON                                           1 
  (la 07-10-2016, Anexa 5 a fost introdusă de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.096 din 30 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 07 octombrie 2016 )