ORDIN nr. 671 din 12 mai 2014 privind modificarea formularului "Chitanță pentru încasarea veniturilor bugetare și a altor sume", cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 16 mai 2014  (la 10-01-2018, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul II ORDINUL nr. 3.344 din 29 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 10 ianuarie 2018 ) Având în vedere prevederile pct. 6 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare,ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:  +  Articolul IFormularul „Chitanță pentru încasarea veniturilor bugetare și a altor sume“, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 și 268 bis din 20 noiembrie 1995, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu formularul prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 10-01-2018, sintagma: "Chitanță pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții" a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul II ORDINUL nr. 3.344 din 29 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 10 ianuarie 2018 )  +  Articolul IICaracteristicile, modul de utilizare și de păstrare a formularului „Chitanță pentru încasarea veniturilor bugetare și a altor sume“, cod 14.20.09/TS, sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 10-01-2018, sintagma: "Chitanță pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții" a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul II ORDINUL nr. 3.344 din 29 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 10 ianuarie 2018 )  +  Articolul IIIFormularele „Chitanță pentru încasarea veniturilor bugetare și a altor sume“, cod 14.20.09/TS, aflate în stoc la unitățile Trezoreriei Statului se utilizează până la epuizare. (la 10-01-2018, sintagma: "Chitanță pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții" a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul II ORDINUL nr. 3.344 din 29 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 10 ianuarie 2018 )  +  Articolul IVProcedura de verificare zilnică a chitanțelor pentru încasarea veniturilor bugetare și a altor sume, cod 14.20.09/TS, care se emit de unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului potrivit prevederilor prezentului ordin, se efectuează conform precizărilor emise în acest scop de Direcția generală trezorerie și contabilitate publică și Direcția generală de tehnologia informației. (la 10-01-2018, sintagma: chitanțelor pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul II ORDINUL nr. 3.344 din 29 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 10 ianuarie 2018 )  +  Articolul IV^1(1) Procedura de verificare zilnică, prevăzută la art. IV, se aplică formularelor «Chitanță pentru încasarea veniturilor bugetare și a altor sume», cod 14.20.09/TS, care se emit după modificarea aplicației informatice care să permită semnarea de către o singură persoană a formularului prevăzut la art. I. (la 10-01-2018, sintagma: «Chitanță pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții» a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul II ORDINUL nr. 3.344 din 29 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 10 ianuarie 2018 ) (2) De la data aprobării procedurii de verificare zilnică prevăzută la art. IV, formularul «Chitanță pentru încasarea veniturilor bugetare și a altor sume», cod 14.20.09/TS, se semnează cu o singură semnătură de personalul care are astfel de atribuții din unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, numai în rubrica «Casier». (la 10-01-2018, sintagma: «Chitanță pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții» a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul II ORDINUL nr. 3.344 din 29 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 10 ianuarie 2018 ) ----------Art. IV^1 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 151 din 11 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 16 februarie 2015.  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 12 mai 2014.Nr. 671.  +  Anexa nr. 1 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ┌────────┐│ │MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE SERIE .... NUMĂR ....│COD BARE││ │TREZORERIA .................. └────────┘│ │ │ │ │ │ CHITANȚĂ PENTRU ÎNCASAREA │ │                   VENITURILOR BUGETARE ȘI A ALTOR SUME                     │ │ │ │ S-A PRIMIT DE LA: ...................... Adresa ..........................│ │ COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ ..............................................│ │ PENTRU: ........................ Adresa ..................................│ │ COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ ..............................................│ │ REPREZENTÂND: │ │ │ ├──────────────────────────┬───────────┬──────────────────────────┬──────────┤ │Natura obligației de plată│Simbol cont│Număr de evidență a plății│ Suma │ ├──────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┴───────────┴──────────────────────────┴──────────┤ │TOTAL (ÎN CIFRE) ................................. │ │TOTAL (ÎN LITERE) ................................ │ │SERV. VENITURI CASIER │ │NUME ȘI PRENUME DATA ....... │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ............................................................................. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ┌────────┐│ │MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE SERIE .... NUMĂR ....│COD BARE││ │TREZORERIA .................. └────────┘│ │ │ │ │ │ TALON PENTRU ÎNCASAREA │ │                    VENITURILOR BUGETARE ȘI A ALTOR SUME                    │ │ │ │ S-A PRIMIT DE LA: ...................... Adresa ..........................│ │ COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ ............................................. │ │ PENTRU: ........................ Adresa ..................................│ │ COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ ..............................................│ │ REPREZENTÂND: │ │ │ ├──────────────────────────┬───────────┬────────────────────────────┬────────┤ │Natura obligației de plată│Simbol cont│Număr de evidență a plății*)│ Suma │ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────────────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┴───────────┴────────────────────────────┴────────┤ │TOTAL (ÎN CIFRE) ................................. │ │TOTAL (ÎN LITERE) ................................ │ │SERV. VENITURI CONTRIBUABIL CASIER │ │NUME ȘI PRENUME DATA ....... │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-------    *) Se completează potrivit prevederilor legale în vigoare la data întocmirii documentului de plată. (la 10-01-2018, Anexa 1 a fost modificată de Articolul II ORDINUL nr. 3.344 din 29 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 10 ianuarie 2018 )  +  Anexa nr. 2Caracteristicile, modul de utilizare și de păstrare a formularului "Chitanță pentru încasarea veniturilor bugetare și a altor sume" (la 10-01-2018, sintagma: "Chitanță pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții" a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul II ORDINUL nr. 3.344 din 29 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 10 ianuarie 2018 ) 1. Denumire: Chitanță pentru încasarea veniturilor bugetare și a altor sume (la 10-01-2018, sintagma: Chitanță pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul II ORDINUL nr. 3.344 din 29 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 10 ianuarie 2018 ) 2. Cod: 14.20.09/TS3. Format de tipărire: A44. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe o singură față, prin intermediul programului informatic pus la dispoziția unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului de Direcția generală de tehnologia informației, și se înseriază și se numerotează de fiecare unitate teritorială a Trezoreriei Statului, astfel:a) rubrica "SERIE" se completează cu "TS" urmat de codul de identificare unic al unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului;b) rubrica "NUMĂR" se completează astfel: b1) pentru documentele emise prin intermediul aplicației informatice TREZOR se utilizează o secvență din 11 caractere numerice, care se formează astfel:– primul caracter: se completează cu cifra "1";– caracterele 2-3: se completează cu cifrele "00";– caracterele 4-11 se completează cu o secvență formată din 8 caractere numerice care începe, pentru primul document emis, cu cifrele "00000001" și se termină, pentru ultimul document emis, cu cifrele "99999999", în măsura în care nu se dispune altfel de Direcția generală trezorerie și contabilitate publică din cadrul Ministerului Finanțelor Publice; b2) pentru documentele emise prin intermediul aplicației informatice TAXEDIV se utilizează o secvență din 11 caractere numerice, care se formează astfel:– primul caracter: se completează cu cifra "2";– caracterele 2-3 se completează cu cifrele "01" și continuă cu "02", "03" etc., în funcție de numărul locațiilor fiecărei unități teritoriale a Trezoreriei Statului care emite documentul prin intermediul aplicației informatice TAXEDIV; atribuirea secvenței pentru fiecare locație în parte din cadrul județului se face de către trezorierii-șefi ai activităților de trezorerie și contabilitate publică județene, de șefii de administrație adjuncți trezorerie pentru trezoreriile sectoarelor municipiului București și de directorul executiv trezorerie pentru Activitatea de trezorerie și contabilitate publică a municipiului București, după caz.– caracterele 4-11 se completează cu o secvență formată din 8 caractere numerice care începe, pentru primul document emis, cu cifrele "00000001" și se termină, pentru ultimul document emis, cu cifrele "99999999", în măsura în care nu se dispune altfel de Direcția generală trezorerie și contabilitate publică din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.5. Se utilizează pentru depunerea la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului de către persoanele fizice și juridice de sume în numerar/prin intermediul POS-urilor instalate la unitățile Trezoreriei Statului reprezentând venituri bugetare sau alte operațiuni efectuate potrivit prevederilor legale în vigoare. (la 10-01-2018, Punctul 5. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 3.344 din 29 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 10 ianuarie 2018 ) 6. Se întocmește într-un exemplar.7. Se arhivează: «Talonul pentru încasarea veniturilor bugetare și a altor sume» se arhivează la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului care încasează sumele în numerar, iar «Chitanța pentru încasarea veniturilor bugetare și a altor sume» se remite contribuabilului. (la 10-01-2018, Punctul 7. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din ORDINUL nr. 3.344 din 29 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 10 ianuarie 2018 ) -------