CAPITOLUL XX din ANEXA din 12 decembrie 2005cuprinzând Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.186 bis din 29 decembrie 2005  Notă
  *) Aprobat prin ORDINUL nr. 1.917 din 12 decembrie 2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.186 din 29 decembrie 2005.
   +  Capitolul XX ANEXE--------------- Cap. XVII (Cap. XVI conform ORDINULUI nr. 2.169 din 26 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 27 iulie 2009) a devenit Cap. XX conform pct. 20 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. ANEXE  +  Anexa nr. 1TABEL DE TRANSPUNERE CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL DE STAT VENITURI Abrogată.---------------- Anexa 1 a fost abrogată conform subpct. 20.1, pct. 20 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.  +  Anexa nr. 1 TABEL DE CORESPONDENȚĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE VENITURI ȘI CODURILE BUGETARE DIN CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND FINANȚELE PUBLICE - VENITURI*Font 7*┌───────┬─────────────────────────────────────────┬────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Simbol │ │ │Capitol │ ││cont │ DENUMIRE CONT │ │Subcapi-│ CLASIFICAȚIA BUGETARĂ ││ │ │ │ tol │ ││ │ │ │Paragraf│ │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │VENITURI │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ I. │ │VENITURI CURENTE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Gr. 73 │VENITURI FISCALE │ A │ │VENITURI FISCALE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7300000│Impozit pe venit, profit și câștiguri din│A1.1│ │IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE││ │capital de la persoane juridice │ │ │ │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7300100│Impozit pe profit │ │ 01 │Impozit pe profit ││ │ │ │ 01.01 │ Impozit pe profit de la agenții economici*) ││ │ │ │ 01.02 │ Impozit pe profit de la băncile comerciale*) │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7300200│Alte impozite pe venit, profit și │ │ 02 │Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane ││ │câștiguri din capital de la persoane │ │ │juridice ││ │juridice │ │ 02.01 │Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente ││ │ │ │ 02.02 │Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din ││ │ │ │ │nerespectarea Legii privind protecția consumatorului ││ │ │ │ 02.03 │Impozit pe dividende datorat de persoane juridice ││ │ │ │ 02.04 │Impozitul pe venitul reprezentanțelor din România ale societăților ││ │ │ │ │comerciale și organizațiilor economice străine ││ │ │ │ 02.05 │Impozit pe profitul realizat de persoană fizică dintr-o asociere cu o ││ │ │ │ │persoană juridică, care nu generează o persoană juridică ││ │ │ │ 02.06 │Impozit pe venitul microîntreprinderilor ││ │ │ │ 02.07 │Impozit pe veniturile microîntreprinderilor realizate de persoană fizică ││ │ │ │ │dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu generează o persoană ││ │ │ │ │juridică ││ │ │ │ 02.50 │Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane ││ │ │ │ │juridice │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7310000│Impozit pe venit, profit și câștiguri din│ │ │ ││ │capital de la persoane fizice │A1.2│ │IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7310100│Impozit pe venit │ │ 03 │Impozit pe venit ││ │ │ │ 03.01 │ Impozit pe venituri din activități independente ││ │ │ │ 03.02 │ Impozit pe venituri din salarii ││ │ │ │ 03.03 │ Impozit pe venituri din cedarea folosinței bunurilor ││ │ │ │ 03.04 │ Impozit pe venituri din dividende ││ │ │ │ 03.05 │ Impozit pe venituri din dobânzi ││ │ │ │ 03.06 │ Impozit pe venituri din pensii ││ │ │ │ 03.07 │ Impozit pe veniturile din premii ││ │ │ │ 03.08 │ Impozit pe veniturile din economii sub formă de dobândă realizate în ││ │ │ │ │ Belgia, Luxemburg și Austria de persoane fizice române rezidente fiscal││ │ │ │ │ în România ││ │ │ │ 03.09 │ Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare ││ │ │ │ 03.10 │ Impozit pe venituri din operațiuni de vânzare - cumpărare de valută la ││ │ │ │ │ termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare ││ │ │ │ 03.11 │ Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate ││ │ │ │ │ intelectuală ││ │ │ │ 03.12 │ Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente ││ │ │ │ 03.13 │ Impozit pe venituri din activități agricole ││ │ │ │ 03.14 │ Impozit pe venituri obținute din valorificarea de bunuri în regim de ││ │ │ │ │ consignație și din activități desfășurate pe baza unui contract de ││ │ │ │ │ agent, comision sau mandat comercial, datorate până la 31 decembrie ││ │ │ │ │ 2011 ││ │ │ │ 03.15 │ Impozit pe veniturile din activitățile de expertiză contabilă, tehnică ││ │ │ │ │ judiciară și extrajudiciară ││ │ │ │ 03.16 │ Impozit pe venituri din activități desfășurate în baza contractelor/ ││ │ │ │ │ convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil precum și a ││ │ │ │ │ contractelor de agent ││ │ │ │ 03.17 │ Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici - Restanțe anii ││ │ │ │ │ anteriori - ││ │ │ │ 03.18 │ Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din ││ │ │ │ │ patrimoniul personal ││ │ │ │ 03.19 │ Sume virate pentru sponsorizarea entităților nonprofit (se scad) ││ │ │ │ 03.20 │ Restituiri din impozitul pe veniturile din economii sub forma de ││ │ │ │ │ dobândă realizate în Belgia, Luxemburg și Austria de persoane fizice ││ │ │ │ │ române rezidente fiscal în România (se scad) ││ │ │ │ 03.21 │ Impozitul pe venituri din arendă ││ │ │ │ 03.22 │ Impozit pe veniturile din jocuri de noroc ││ │ │ │ 03.50 │ Impozit pe venituri din alte surse ││ │ │ │ 03.60 │ Regularizări │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7310200│Cote și sume defalcate din impozitul pe │ │ 04 │Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (se scad) ││ │venit │ │ 04.01 │ Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) ││ │ │ │ 04.02 │ Cote defalcate din impozitul pe venit în curs de distribuire ││ │ │ │ 04.04 │ Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru ││ │ │ │ │ echilibrarea bugetelor locale │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7320000│Alte impozite pe venit, profit și │ │ │ ││ │câștiguri din capital │A1.3│ │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ 05 │Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane ││ │ │ │ │fizice ││7320100│Alte impozite pe venit, profit și │ │ │ ││ │câștiguri din capital │ │ 05.50 │ Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7330000│Impozit pe salarii │ A2 │ │IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restanțe anii anteriori - │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7330000│Impozit pe salarii │ │ 06 │Impozit pe salarii - total ││ │ │ │ 06.01 │ Impozit pe salarii - Restante anii anteriori - ││ │ │ │ 06.02 │ Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restanțe anii anteriori - │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7340000│Impozite și taxe pe proprietate │ A3 │ │IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7340000│Impozite și taxe pe proprietate │ │ 07 │Impozite și taxe pe proprietate ││ │ │ │ 07.01 │ Impozit și taxa pe clădiri ││ │ │ │07.01.01│ Impozit pe clădiri de la persoane fizice*) ││ │ │ │07.01.02│ Impozit și taxe pe clădiri de la persoane juridice*) ││ │ │ │ 07.02 │ Impozit pe terenuri ││ │ │ │07.02.01│ Impozit pe terenuri de la persoane fizice*) ││ │ │ │07.02.02│ Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice*) ││ │ │ │07.02.03│ Impozit pe terenul din extravilan*) - restanțe anii anteriori ││ │ │ │ 07.03 │ Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru ││ │ │ │ 07.50 │ Alte impozite și taxe pe proprietate │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350000│Impozite și taxe pe bunuri și servicii │ A4 │ │IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350100│Taxa pe valoarea adăugată │ │ 10 │Taxa pe valoarea adăugată ││ │ │ │ 10.01 │ Taxa pe valoarea adăugată încasată*) ││ │ │ │10.01.01│ TVA încasată pentru operațiuni interne*) ││ │ │ │10.01.02│ TVA încasată pentru importurile de bunuri*) ││ │ │ │10.01.03│ TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile ││ │ │ │ │ nestabilite în cadrul comunității, pentru persoane neimpozabile ││ │ │ │ │ stabilite în România ││ │ │ │10.01.04│ TVA plătită de persoane impozabile nestabilite în România și care pot ││ │ │ │ │ fi scutite de obligația înregistrării în scopuri de TVA, când ││ │ │ │ │ efectuează în România una sau mai multe operațiuni pentru care este ││ │ │ │ │ obligată la plata taxei *) ││ │ │ │10.01.05│ T.V.A. de plată pentru transferul unor active, rezultată ca urmare a ││ │ │ │ │ ajustărilor ││ │ │ │ 10.02 │ T.V.A restituită (se scade) *) ││ │ │ │10.02.01│ Restituiri pentru societăți cu sediul în U.E.*) ││ │ │ │10.02.02│ Restituiri pentru țări terțe care au tranzacții cu România *) ││ │ │ │10.02.03│ Alte restituiri *) ││ │ │ │10.02.04│ Restituiri către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA ││ │ │ │ │ în România ││ │ │ │ 10.03 │ Majorări de întârziere aferente TVA *) ││ │ │ │ 10.04 │ TVA aferent serviciilor electronice prestate de persoane impozabile ││ │ │ │ │ nestabilite în comunitate, dar înregistrate în scopuri de TVA în ││ │ │ │ │ România, către persoane neimpozabile stabilite în alte state membre ││ │ │ │ │ (se scade) │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350200│Sume defalcate din TVA │ │ 11 │Sume defalcate din TVA (se scad) ││ │ │ │ 11.01 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea ││ │ │ │ │ cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (se scad) ││ │ │ │ 11.02 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea ││ │ │ │ │ cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, ││ │ │ │ │ municipiilor, sectoarelor și Municipiului București (se scad) ││ │ │ │ 11.05 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad) ││ │ │ │ 11.06 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea ││ │ │ │ │ bugetelor locale (se scad) ││ │ │ │ 11.07 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru dezvoltarea ││ │ │ │ │ infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural (se scad) ││ │ │ │ 11.08 │ Restituiri din sume defalcate din TVA acordate în anul precedent ││ │ │ │ │ (cu semnul "+") │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350300│Alte impozite și taxe generale pe bunuri │ │ │ ││ │și servicii │ │ 12 │Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii ││ │ │ │ 12.01 │ Impozit pe țițeiul din producția internă și gazele naturale ││ │ │ │ 12.02 │ Taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice și termice ││ │ │ │ │ - Restanțe anii anteriori - ││ │ │ │ 12.03 │ Cote aplicate asupra veniturilor realizate în domeniul aviației civile ││ │ │ │ 12.04 │ Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import ││ │ │ │ 12.05 │ Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor ││ │ │ │ │ alcoolice, produselor din tutun și a cafelei ││ │ │ │ 12.06 │ Cote din taxe de școlarizare ││ │ │ │ 12.07 │ Taxe hoteliere ││ │ │ │ 12.08 │ Venituri din cota pe cifra de afaceri în domeniul comunicațiilor ││ │ │ │ │ electronice ││ │ │ │ 12.09 │ Venituri din contribuția datorată pentru medicamente finanțate din ││ │ │ │ │ Fondul Național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul ││ │ │ │ │ Ministerului Sănătății ││ │ │ │ 12.11 │ Impozitul pe veniturile suplimentare obținute ca urmare a ││ │ │ │ │ dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale ││ │ │ │ 12.12 │ Impozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale ││ │ │ │ 12.13 │ Impozitul pe monopolul din sectorul energiei electrice și al gazului ││ │ │ │ │ natural ││ │ │ │ 12.50 │ Alte impozite și taxe generale pe cifra de afaceri, vânzări și valoare ││ │ │ │ │ adăugată │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350400│Accize │ │ 14 │ACCIZE*) ││ │ │ │ 14.01 │ Accize încasate din vânzarea produselor energetice*) ││ │ │ │14.01.01│ Accize încasate din vânzarea de benzină cu plumb *) ││ │ │ │14.01.02│ Accize încasate din vânzarea de benzină fără plumb *) ││ │ │ │14.01.03│ Accize încasate din vânzarea de motorină *) ││ │ │ │14.01.04│ Accize încasate din vânzarea de păcură *) ││ │ │ │14.01.05│ Accize încasate din vânzarea de gaz petrolier lichefiat *) ││ │ │ │14.01.06│ Accize încasate din vânzarea de gaz natural *) ││ │ │ │14.01.07│ Accize încasate din vânzarea de cărbune și cocs *) ││ │ │ │14.01.08│ Accize încasate din vânzarea de petrol lampant (kerosen) *) ││ │ │ │14.01.09│ Accize din vânzarea uleiurilor minerale datorate până la data de ││ │ │ │ │ 31 decembrie 2006*) ││ │ │ │14.01.10│ Accize încasate din vânzarea altor produse energetice accizabile ││ │ │ │ 14.02 │ Accize încasate din vânzarea de alcool etilic, produse intermediare, ││ │ │ │ │ vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase și bere *) ││ │ │ │14.02.01│ Accize încasate din vânzarea de alcool etilic *) ││ │ │ │14.02.02│ Accize încasate din vânzarea de produse intermediare *) ││ │ │ │14.02.03│ Accize încasate din vânzarea de vinuri spumoase *) ││ │ │ │14.02.04│ Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate spumoase, altele ││ │ │ │ │ decât bere și vinuri *) ││ │ │ │14.02.05│ Accize încasate din vânzarea de bere *) ││ │ │ │14.02.06│ Accize din vânzarea de alcool, distilate și băuturi alcoolice, datorate││ │ │ │ │ până la data de 31 decembrie 2006 *) ││ │ │ │14.02.07│ Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate liniștite, altele ││ │ │ │ │ decât bere și vinuri*) ││ │ │ │14.02.08│ Accize încasate din vânzarea de vinuri liniștite *) ││ │ │ │14.02.09│ Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate liniștite, altele ││ │ │ │ │ decât bere și vinuri datorate până la 31 ianuarie 2011 *) ││ │ │ │ 14.03 │ Accize încasate din vânzarea produselor din tutun *) ││ │ │ │14.03.01│ Accize încasate din vânzare de țigarete ││ │ │ │14.03.02│ Accize încasate din vânzare de țigări și țigări de foi ││ │ │ │14.03.03│ Accize încasate din vânzare de tutun de fumat fin tăiat, destinat ││ │ │ │ │ rulării de țigarete ││ │ │ │14.03.04│ Accize încasate din vânzarea altor tutunuri de fumat ││ │ │ │14.03.05│ Accize încasate din vânzarea din tutun datorate până la data de ││ │ │ │ │ 31.01.2011 ││ │ │ │ 14.04 │ Accize încasate din vânzarea de cafea *) ││ │ │ │14.04.01│ Accize încasate din vânzarea de cafea verde ││ │ │ │14.04.02│ Accize încasate din vânzarea de cafea prăjită, inclusiv cafea cu ││ │ │ │ │ înlocuitori ││ │ │ │14.04.03│ Accize încasate din vânzarea de cafea solubilă ││ │ │ │14.04.04│ Accize încasate din vânzarea de cafea datorate până la data de ││ │ │ │ │ 31.01.2011 ││ │ │ │ 14.05 │ Accize încasate din vânzarea altor produse *) ││ │ │ │14.05.01│ Accize încasate din vânzarea de bere/baza de bere din amestecul cu ││ │ │ │ │ băuturi nealcoolice ││ │ │ │14.05.02│ Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate, altele decât bere ││ │ │ │ │ și vinuri ││ │ │ │14.05.03│ Accize încasate din vânzarea de bijuterii din aur și/sau din platină ││ │ │ │14.05.04│ Accize încasate din vânzarea de confecții din blănuri naturale ││ │ │ │14.05.05│ Accize încasate din vânzarea de iahturi și alte nave și ambarcațiuni cu││ │ │ │ │ sau fără motor pentru agrement ││ │ │ │14.05.06│ Accize încasate din vânzarea de autoturisme și autoturisme de teren ││ │ │ │14.05.07│ Accize încasate din vânzarea de arme de vânătoare și arme de uz ││ │ │ │ │ personal ││ │ │ │14.05.08│ Accize încasate din vânzarea de cartușe cu glonț și alte tipuri de ││ │ │ │ │ muniție pentru armele de vânătoare și arme de uz personal ││ │ │ │14.05.09│ Accize încasate din vânzarea de motoare cu capacitate de peste 100 CP, ││ │ │ │ │ destinate iahturilor și altor nave și ambarcațiuni pentru agrement ││ │ │ │14.05.10│ Accize încasate din vânzarea altor produse datorate până la data de ││ │ │ │ │ 30 septembrie 2013 ││ │ │ │ 14.06 │ Accize încasate din vânzarea energiei electrice din producția internă*)││ │ │ │ 14.07 │ Accize încasate din vânzarea autoturismelor din producția internă, ││ │ │ │ │ datorate până la data de 31 decembrie 2006 *) ││ │ │ │ 14.09 │ Accize încasate pentru autoturismele din producția internă cu contracte││ │ │ │ │ de leasing inițiate înainte de 1 ianuarie 2007*) ││ │ │ │ 14.11 │ Accize încasate în vamă din importul produselor energetice*) ││ │ │ │14.11.01│ Accize încasate în vamă din importul de benzină cu plumb *) ││ │ │ │14.11.02│ Accize încasate în vamă din importul de benzină fără plumb *) ││ │ │ │14.11.03│ Accize încasate în vamă din importul de motorină *) ││ │ │ │14.11.04│ Accize încasate în vamă din importul de păcură *) ││ │ │ │14.11.05│ Accize încasate în vamă din importul de gaz petrolier lichefiat *) ││ │ │ │14.11.06│ Accize încasate în vamă din importul de gaz natural *) ││ │ │ │14.11.07│ Accize încasate în vamă din importul de cărbune și cocs *) ││ │ │ │14.11.08│ Accize încasate în vamă din importul de petrol lampant (kerosen) *) ││ │ │ │14.11.09│ Accize în vamă din importul uleiurilor minerale, datorate până la data ││ │ │ │ │ de 31 decembrie 2006 *) ││ │ │ │14.11.10│ Accize încasate în vamă din importul altor produse energetice ││ │ │ │ │ accizabile ││ │ │ │ 14.12 │ Accize încasate în vamă din importul de alcool etilic, produse ││ │ │ │ │ intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase și bere*) ││ │ │ │ 14.13 │ Accize încasate în vamă din importul de produse din tutun *) ││ │ │ │14.13.01│ Accize încasate în vamă din importul de țigarete ││ │ │ │14.13.02│ Accize încasate în vamă din importul de țigări și țigări de foi ││ │ │ │14.13.03│ Accize încasate în vamă din importul de tutun de fumat fin tăiat, ││ │ │ │ │ destinat rulării de țigarete ││ │ │ │14.13.04│ Accize încasate în vamă din importul altor tutunuri de fumat ││ │ │ │14.13.05│ Accize încasate în vamă din importul produselor din tutun datorate până││ │ │ │ │ la data de 31.01.2011 ││ │ │ │ 14.14 │ Accize încasate în vamă din importul de cafea *) ││ │ │ │14.14.01│ Accize încasate în vamă din importul de cafea verde ││ │ │ │14.14.02│ Accize încasate în vamă din importul de cafea prăjită, inclusiv cafea ││ │ │ │ │ cu înlocuitori ││ │ │ │14.14.03│ Accize încasate în vamă din importul de cafea solubilă ││ │ │ │14.14.04│ Accize încasate în vamă din importul de cafea datorate până la data de ││ │ │ │ │ 31.01.2011 ││ │ │ │ 14.15 │ Accize încasate în vamă din importul energiei electrice ││ │ │ │ 14.16 │ Accize încasate în vamă din importul altor produse *) ││ │ │ │14.16.01│ Accize încasate în vamă din importul de bere/baza de bere din amestecul││ │ │ │ │ cu băuturi nealcoolice ││ │ │ │14.16.02│ Accize încasate în vamă din importul de băuturi fermentate, altele ││ │ │ │ │ decât bere și vinuri ││ │ │ │14.16.03│ Accize încasate în vamă din importul de bijuterii din aur și/sau din ││ │ │ │ │ platină ││ │ │ │14.16.04│ Accize încasate în vamă din importul de confecții din blănuri naturale ││ │ │ │14.16.05│ Accize încasate în vamă din importul de iahturi și alte nave și ││ │ │ │ │ ambarcațiuni cu sau fără motor pentru agrement ││ │ │ │14.16.06│ Accize încasate în vamă din importul de autoturisme și autoturisme de ││ │ │ │ │ teren ││ │ │ │14.16.07│ Accize încasate în vamă din importul de arme de vânătoare și arme de uz││ │ │ │ │ personal ││ │ │ │14.16.08│ Accize încasate în vamă din importul de cartușe cu glonț și alte tipuri││ │ │ │ │ de muniție pentru armele de vânătoare și arme de uz personal ││ │ │ │14.16.09│ Accize încasate în vamă din importul de motoare cu capacitate de peste ││ │ │ │ │ 100 CP, destinate iahturilor și altor nave și ambarcațiuni pentru ││ │ │ │ │ agrement ││ │ │ │14.16.10│ Accize încasate în vamă din importul altor produse datorate până la ││ │ │ │ │ data de 30 septembrie 2013 ││ │ │ │ 14.17 │ Accize încasate în vamă din importul autoturismelor datorate până la ││ │ │ │ │ data de 31 decembrie 2006 *) ││ │ │ │ 14.19 │ Accize încasate în vamă pentru autoturismele cu contracte de leasing ││ │ │ │ │ inițiate înainte de 1 ianuarie 2007*) ││ │ │ │ 14.30 │ Accize încasate la eliberarea banderolelor fiscale pentru băuturile ││ │ │ │ │ alcoolice *) ││ │ │ │ 14.49 │ Accize de restituit/de compensat din vânzarea de motorină în ││ │ │ │ │ agricultură *) ││ │ │ │ 14.50 │ Accize de restituit/ de compensat *) │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350500│Taxe pe servicii specifice │ │ 15 │Taxe pe servicii specifice ││ │ │ │ 15.01 │ Impozit pe spectacole ││ │ │ │ 15.02 │ Venituri cu destinație specială din cota unică asupra carburanților ││ │ │ │ │ auto livrați la intern de producători precum și pentru carburanții auto││ │ │ │ │ consumați de aceștia și asupra carburanților auto importați (restanțe ││ │ │ │ │ anii anteriori) ││ │ │ │ 15.50 │ Alte taxe pe servicii specifice │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350600│Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea│ │ 16 │Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe ││ │utilizării bunurilor sau pe desfășurarea │ │ │desfășurarea de activități ││ │de activități │ │ 16.01 │ Taxe pentru jocurile de noroc ││ │ │ │16.01.01│ Taxe pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc ││ │ │ │16.01.02│ Taxe pentru jocurile de noroc plătite în contul unic ││ │ │ │16.01.03│ Regularizări periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de ││ │ │ │ │ noroc ││ │ │ │16.01.04│ Sume încasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces ││ │ │ │16.01.05│ Taxe pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, datorate ││ │ │ │ │ până la 31.03.2011 *) ││ │ │ │16.01.06│ Sume încasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces, ││ │ │ │ │ datorate până la 31.03.2011*) ││ │ │ │ 16.02 │ Impozit pe mijloacele de transport ││ │ │ │16.02.01│ Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *) ││ │ │ │16.02.02│ Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *) ││ │ │ │ 16.03 │ Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de ││ │ │ │ │ funcționare ││ │ │ │ 16.04 │ Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a ││ │ │ │ │ resurselor minerale ││ │ │ │ 16.05 │ Taxa asupra unor activități dăunătoare sănătății și din publicitatea ││ │ │ │ │ lor ││ │ │ │ 16.06 │ Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc ││ │ │ │ 16.07 │ Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea autorizațiilor ││ │ │ │ │ de transport în trafic internațional ││ │ │ │ 16.08 │ Taxe speciale pentru autoturisme și autovehicule la prima înmatriculare││ │ │ │ │ în România ││ │ │ │ 16.09 │ Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ││ │ │ │ 16.10 │ Taxe de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit ││ │ │ │ 16.11 │ Taxe de licență datorate pentru eliberarea frecvențelor MApN ││ │ │ │ 16.50 │ Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau││ │ │ │ │ pe desfășurare de activități │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7360000│Impozit pe comerțul exterior și │ │ │ ││ │tranzacții internaționale │ A5 │ │IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR ȘI TRANZACȚIILE INTERNAȚIONALE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7360100│Venituri încadrate în resursele proprii │ │ 17 │Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene ││ │ale bugetului UE │ │ 17.01 │ Taxe vamale ││ │ │ │17.01.01│ Taxe vamale de la persoane juridice *) ││ │ │ │17.01.02│ Taxe vamale de la persoane fizice *) ││ │ │ │17.01.03│ Taxe anti-dumping pe produse *) ││ │ │ │17.01.04│ Taxe anti-dumping pe servicii *) ││ │ │ │ 17.03 │ Contribuții în sectorul zahărului ││ │ │ │17.03.01│ Taxa pe producție realizată în cadrul cotei de zahăr, izoglucoză și ││ │ │ │ │ sirop de inulină ││ │ │ │17.03.02│ Taxa anuală pe cota adițională de zahăr și pe cota suplimentară de ││ │ │ │ │ izoglucoză ││ │ │ │17.03.03│ Taxa pe excedent │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7390000│Alte impozite și taxe fiscale │ A6 │ │ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7390000│Alte impozite și taxe fiscale │ │ 18 │Alte impozite și taxe fiscale ││ │ │ │ 18.01 │ Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole și ││ │ │ │ │ taxelor anti-dumping *) ││ │ │ │ 18.02 │ Taxe vamale din sumele datorate până la data de 31.12.2006 *) ││ │ │ │ 18.03 │ Venituri cu destinație specială din comisionul pentru servicii vamale ││ │ │ │ 18.04 │ Alte taxe pe tranzacții și comerț internațional ││ │ │ │ 18.05 │ Majorări de întârziere aferente contribuțiilor din sectorul zahărului*)││ │ │ │ 18.06 │ Contribuții la fondul temporar pentru restructurarea industriei ││ │ │ │ │ zahărului în Comunitatea Europeană ││ │ │ │ 18.50 │ Alte impozite și taxe │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Gr. 74 │VENITURI DIN CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI │ B │ │CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7450000│Contribuțiile angajatorilor │ │ 20 │Contribuțiile angajatorilor ││7450100│Contribuțiile angajatorilor pentru │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ 20.01 │ Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de angajatori ││ │ │ │20.01.01│ Contribuții pentru asigurări sociale datorate de angajatori*) ││ │ │ │20.01.02│ Contribuții pentru asigurări sociale datorate de persoanele aflate în ││ │ │ │ │ șomaj ││7450200│Contribuțiile angajatorilor pentru │ │ │ ││ │asigurări de șomaj │ │ 20.02 │ Contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de angajatori ││ │ │ │20.02.01│ Contribuții ale angajatorilor și ale persoanelor juridice asimilate ││ │ │ │ │ angajatorului*) ││ │ │ │20.02.02│ Cota din contribuții de la agenții economici*) ││7450300│Contribuțiile angajatorilor pentru │ │ │ ││ │asigurări sociale de sănătate │ │ 20.03 │ Contribuții de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori ││ │ │ │20.03.01│ Contribuții de la persoane juridice sau fizice, care angajează personal││ │ │ │ │ salariat*) ││ │ │ │20.03.02│ Contribuții de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele ││ │ │ │ │ aflate în șomaj ││ │ │ │20.03.03│ Venituri încasate în urma valorificării creanțelor de către Autoritatea││ │ │ │ │ pentru Valorificarea Activelor Statului*) ││ │ │ │20.03.04│ Contribuții pentru concedii și indemnizații de la persoane juridice sau││ │ │ │ │ fizice *) ││ │ │ │20.03.05│ Contribuții pentru concedii și indemnizații datorate de persoanele ││ │ │ │ │ aflate în șomaj *) ││ │ │ │20.03.06│ Contribuția suportată de angajator pentru concedii și indemnizații ││ │ │ │ │ datorată de persoanele aflate în incapacitate temporară de muncă din ││ │ │ │ │ cauză de accident de muncă sau boală profesională *) ││7450400│Contribuțiile angajatorilor pentru │ │ │ ││ │accidente de muncă și boli profesionale │ │ 20.04 │ Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale││ │ │ │ │ datorate de angajatori ││ │ │ │20.04.01│ Contribuții de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale││ │ │ │ │ datorate de angajatori*) ││ │ │ │20.04.02│ Contribuții de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale││ │ │ │ │ pentru șomeri pe durata practicii profesionale*) ││7450500│Vărsăminte de la persoane juridice, │ │ │ ││ │pentru persoane cu handicap neîncadrate │ │ 20.05 │ Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap ││ │ │ │ │ neîncadrate ││ │ │ │ 20.06 │ Contribuția angajatorilor la fondul de garantare pentru plata ││ │ │ │ │ creanțelor salariale ││7450900│Alte contribuții pentru asigurări sociale│ │ │ ││ │datorate de angajatori │ │ 20.50 │ Alte contribuții centru asigurări sociale datorate de angajatori ││ │ │ │ │ (+ restanțe anii anteriori din contribuția agenților economici pentru ││ │ │ │ │ persoane cu handicap) │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7460000│Contribuțiile asiguraților │ │ 21 │Contribuțiile asiguraților ││7460100│Contribuțiile asiguraților pentru │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ 21.01 │ Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați ││7460200│Contribuțiile asiguraților pentru │ │ │ ││ │asigurări de șomaj │ │ 21.02 │ Contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de asigurați ││ │ │ │21.02.01│ Contribuții individuale*) ││ │ │ │21.02.02│ Contribuții datorate de persoanele care încheie contract de asigurare ││ │ │ │ │ pentru șomaj*) ││7460300│Contribuțiile asiguraților pentru │ │ │ ││ │asigurări sociale de sănătate │ │ 21.03 │ Contribuții de asigurări sociale de sănătate datorate de asigurați ││ │ │ │21.03.01│ Contribuția datorată de persoanele asigurate care au calitatea de ││ │ │ │ │ angajat*) ││ │ │ │21.03.02│ Contribuții de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane care ││ │ │ │ │ realizează venituri din activități independente și alte activități și ││ │ │ │ │ persoanele care nu realizează venituri*) ││ │ │ │21.03.03│ Contribuții pentru concedii și indemnizații datorate de asigurați *) ││ │ │ │21.03.04│ Contribuția datorată de pensionari *) ││ │ │ │21.03.05│ Contribuții de asigurări sociale de sănătate restituite*) │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7460900│Alte contribuții ale altor persoane │ │ │ ││ │pentru asigurări sociale │ │ 21.04 │ Contribuții de asigurări sociale datorate de persoane asigurate pe bază││ │ │ │ │ de contract de asigurare ││ │ │ │ 21.05 │ Contribuții facultative ale asiguraților ││ │ │ │ 21.06 │ Contribuții de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale││ │ │ │ │ datorate de alte persoane fizice care încheie asigurare ││ │ │ │ 21.07 │ Contribuția la fondul de pensii, administrat privat (se scade) ││ │ │ │ 21.08 │ Restituiri de contribuții de asigurări sociale de stat (se scad) ││ │ │ │ 21.09 │ Contribuții de asigurări sociale de la persoane care realizează ││ │ │ │ │ venituri de natură profesională cu caracter ocazional ││ │ │ │ 21.10 │ Contribuții de asigurări sociale ale persoanelor care realizează ││ │ │ │ │ venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială,││ │ │ │ │ plătite de angajatori ││ │ │ │ 21.11 │ Contribuții de asigurări sociale ale persoanelor pentru perioadele în ││ │ │ │ │ care acestea nu au avut calitatea de asigurat în sistemul de pensii ││ │ │ │ 21.12 │ Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de persoane care ││ │ │ │ │ realizează venituri din activități independente, activități agricole și││ │ │ │ │ asocieri fără personalitate juridică ││ │ │ │ 21.13 │ Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele ││ │ │ │ │ care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală ││ │ │ │ 21.14 │ Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele ││ │ │ │ │ care realizează venituri din activități desfășurate în baza ││ │ │ │ │ contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, ││ │ │ │ │ precum și a contractelor de agent ││ │ │ │ 21.15 │ Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele ││ │ │ │ │ care realizează venituri din activitatea de expertiză contabilă și ││ │ │ │ │ tehnică, judiciară și extrajudiciară ││ │ │ │ 21.16 │ Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de ││ │ │ │ │ persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate ││ │ │ │ │ intelectuală ││ │ │ │ 21.17 │ Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de ││ │ │ │ │ persoanele care realizează venituri din activități desfășurate în baza ││ │ │ │ │ contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, ││ │ │ │ │ precum și a contractelor de agent ││ │ │ │ 21.18 │ Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de ││ │ │ │ │ persoanele care realizează venituri din activitatea de expertiză ││ │ │ │ │ contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară ││ │ │ │ 21.19 │ Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de ││ │ │ │ │ persoanele care realizează venitul obținut dintr-o asociere cu o ││ │ │ │ │ microîntreprindere care nu generează o persoană judiciară ││ │ │ │ 21.20 │ Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de ││ │ │ │ │ persoanele care realizează venituri, în regim de reținere la sursă a ││ │ │ │ │ impozitului pe venit, din asocierile fără personalitate juridică ││ │ │ │ 21.21 │ Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de ││ │ │ │ │ persoanele care realizează venituri, în regim de reținere la sursă a ││ │ │ │ │ impozitului pe venit, din activități agricole ││7460900│Alte contribuții ale altor persoane │ │ │ ││ │pentru asigurări sociale │ │ 21.50 │ Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de asigurați │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Gr. 75 │VENITURI NEFISCALE │ C │ │VENITURI NEFISCALE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7500000│Venituri din proprietate │ C1 │ │VENITURI DIN PROPRIETATE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7500000│Venituri din proprietate │ │ 30 │Venituri din proprietate ││ │ │ │ 30.01 │ Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome ││ │ │ │ 30.02 │ Încasări din cota reținută, conform Codului penal ││ │ │ │ 30.03 │ Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți ││ │ │ │ 30.04 │ Vărsăminte din veniturile nete ale Băncii Naționale a României ││ │ │ │ 30.05 │ Venituri din concesiuni și închirieri*) ││ │ │ │30.05.01│ Redevențe miniere ││ │ │ │30.05.02│ Redevențe petroliere ││ │ │ │30.05.03│ Venituri din concesiuni, închirieri și redevențe încasate în perioada ││ │ │ │ │ 1 ianuarie - 30 aprilie 2008 ││ │ │ │30.05.04│ Venituri încasate din contractul de concesiune a unui serviciu public ││ │ │ │ │ de interes național ││ │ │ │30.05.05│ Redevențe din exploatarea terenurilor cu destinație agricolă ││ │ │ │30.05.30│ Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile ││ │ │ │ │ publice ││ │ │ │ 30.06 │ Venituri din cota-parte transferată din tarifele de utilizare a ││ │ │ │ │ spectrului ││ │ │ │ 30.07 │ Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă și boli ││ │ │ │ │ profesionale ││ │ │ │ 30.08 │ Venituri din dividende ││ │ │ │30.08.01│ Venituri din dividende vărsate de Fondul Proprietatea ││ │ │ │30.08.02│ Venituri din dividende de la alți plătitori ││ │ │ │30.08.03│ Dividende de virat de către societățile și companiile naționale și ││ │ │ │ │ societățile cu capital majoritar de stat ││ │ │ │30.08.04│ Dividende virate de către autoritățile publice centrale ││ │ │ │ 30.09 │ Venituri din utilizarea pășunilor comunale ││ │ │ │ 30.10 │ Vărsăminte din sursele proprii și alte surse ale operatorilor ││ │ │ │ │ economici ││ │ │ │ 30.11 │ Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de ││ │ │ │ │ seră ││ │ │ │ 30.12 │ Restituiri de capital din tranzacții cu derivate financiare ││ │ │ │ 30.13 │ Sume din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră ││ │ │ │ │ alocate proiectelor de investiții ││ │ │ │ 30.50 │ Alte venituri din proprietate │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7660000│Venituri din dobânzi │ │ 31 │Venituri din dobânzi ││ │ │ │ 31.01 │ Venituri din dobânzi aferente trezoreriei statului de la alte bugete ││ │ │ │ 31.02 │ Venituri din dobânzi aferente trezoreriei statului de la alte sectoare ││ │ │ │ 31.03 │ Alte venituri din dobânzi ││ │ │ │ 31.04 │ Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru plata creanțelor ││ │ │ │ │ salariale ││ │ │ │ 31.05 │ Venituri din dobânzi ale bugetului asigurărilor sociale de stat ││ │ │ │ 31.06 │ Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă ││ │ │ │ │ și boli profesionale ││ │ │ │ 31.07 │ Dobânzi din tranzacții cu derivate financiare │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510000│Venituri din vânzări de bunuri și │ │ │ ││ │servicii │ C2 │ │VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510100│Venituri din prestări de servicii și alte│ │ │ ││ │activități │ │ 33 │Venituri din prestări de servicii și alte activități ││ │ │ │ 33.01 │ Taxe de metrologie ││ │ │ │ 33.02 │ Taxe consulare ││ │ │ │ 33.03 │ Venituri din taxe pentru prestații vamale ││ │ │ │ 33.04 │ Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare ││ │ │ │ 33.05 │ Taxe și alte venituri în învățământ ││ │ │ │ 33.06 │ Venituri din expertiza tehnică judiciară și extrajudiciară ││ │ │ │ 33.07 │ Venituri realizate cu ocazia participării la acțiuni sub egida ││ │ │ │ │ organizațiilor internaționale ││ │ │ │ 33.08 │ Venituri din prestări de servicii ││ │ │ │ 33.09 │ Taxe și alte venituri din protecția mediului ││ │ │ │ 33.10 │ Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea ││ │ │ │ │ copiilor în creșe ││ │ │ │ 33.11 │ Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă ││ │ │ │ 33.12 │ Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social ││ │ │ │ 33.13 │ Contribuția de întreținere a persoanelor asistate ││ │ │ │ 33.14 │ Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine││ │ │ │ 33.15 │ Contribuția pentru tabere și turism școlar ││ │ │ │ 33.16 │ Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie ││ │ │ │ │ sau anexa ││ │ │ │ 33.17 │ Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie ││ │ │ │ │ profesională, specializare și perfecționare ││ │ │ │ 33.19 │ Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, ││ │ │ │ │ artistice și sportive ││ │ │ │ 33.20 │ Venituri din cercetare ││ │ │ │ 33.21 │ Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de ││ │ │ │ │ sănătate ││ │ │ │ 33.23 │ Venituri din timbrul judiciar ││ │ │ │ 33.24 │ Taxe din activități cadastrale și agricultură ││ │ │ │ 33.25 │ Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat ││ │ │ │ 33.26 │ Venituri din despăgubiri ││ │ │ │ 33.27 │ Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în ││ │ │ │ │ unitățile de protecție socială ││ │ │ │ 33.28 │ Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și ││ │ │ │ │ despăgubiri ││ │ │ │ 33.29 │ Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale individuale ││ │ │ │ │ anticipate și pentru emiterea sau modificarea unui acord de preț în ││ │ │ │ │ avans ││ │ │ │ 33.30 │ Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică ││ │ │ │ │ din sume alocate de la bugetul de stat ││ │ │ │ 33.31 │ Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică ││ │ │ │ │ din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății ││ │ │ │ 33.32 │ Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală ││ │ │ │ 33.50 │ Alte venituri din prestări de servicii și alte activități │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510200│Venituri din taxe administrative, │ │ │ ││ │eliberări permise │ │ 34 │Venituri din taxe administrative, eliberări permise ││ │ │ │ 34.01 │ Venituri din taxe pentru eliberări de permise și certificate ││ │ │ │ 34.02 │ Taxe extrajudiciare de timbru la bugetul de stat - restanțe anii ││ │ │ │ │ anteriori - ││ │ │ │ 34.50 │ Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510300│Amenzi, penalități și confiscări │ │ 35 │Amenzi, penalități și confiscări ││ │ │ │ 35.01 │ Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor ││ │ │ │ │ legale ││ │ │ │ 35.02 │ Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației││ │ │ │ │ de impozite și taxe ││ │ │ │ 35.03 │ Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte ││ │ │ │ │ sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii ││ │ │ │ 35.04 │ Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen ││ │ │ │ 35.05 │ Amenzi judiciare ││ │ │ │ 35.06 │ Încasări rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a ││ │ │ │ │ săvârșirii infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor ││ │ │ │ 35.07 │ Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plată ││ │ │ │ 35.50 │ Alte amenzi, penalități și confiscări │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510400│Diverse venituri │ │ 36 │Diverse venituri ││ │ │ │ 36.01 │ Venituri din aplicarea prescripției extinctive ││ │ │ │ 36.03 │ Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite ││ │ │ │ 36.04 │ Venituri din producerea riscurilor asigurate ││ │ │ │ 36.05 │ Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor ││ │ │ │ │ publice ││ │ │ │ 36.06 │ Taxe speciale (din 2011) ││ │ │ │ 36.07 │ Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe (din 2011) ││ │ │ │ 36.11 │ Venituri din ajutoare de stat recuperate ││ │ │ │ 36.12 │ Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale ││ │ │ │ 36.13 │ Taxe pentru stocurile excedentare ││ │ │ │ 36.14 │ Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului ││ │ │ │ │ de executare silită ││ │ │ │ 36.16 │ Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, ││ │ │ │ │ produselor lactate și a fructelor în instituțiile școlare ││ │ │ │ 36.17 │ Venituri din sume virate eronat în conturile de disponibilități ale ││ │ │ │ │ instituțiilor publice reorganizate ││ │ │ │ 36.18 │ Sume provenind din executarea silită a debitelor reprezentând ││ │ │ │ │ contravaloarea lucrărilor de regenerare neexecutate de proprietarii de ││ │ │ │ │ păduri ││ │ │ │ 36.19 │ Venituri din recuperarea creanțelor fiscale ││ │ │ │ 36.20 │ Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii ││ │ │ │ │ nr. 118/2010 ││ │ │ │ 36.21 │ Sume restituite aferente veniturilor încasate din activitatea ││ │ │ │ │ desfășurată de autoritățile și instituțiile publice reorganizate ││ │ │ │ 36.22 │ Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului ││ │ │ │ │ seismic ││ │ │ │ 36.23 │ Taxa pentru reabilitare termică ││ │ │ │ 36.50 │ Alte venituri │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510500│Transferuri voluntare, altele decât │ │ │ ││ │subvențiile (donații, sponsorizări) │ │ 37 │Transferuri voluntare, altele decât subvențiile ││ │ │ │ 37.01 │ Donații și sponsorizări ││ │ │ │ 37.02 │ Donații pentru diminuarea efectelor crizei economice ││ │ │ │ 37.03 │ Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de ││ │ │ │ │ dezvoltare a bugetului local ││ │ │ │ 37.04 │ Vărsăminte din secțiunea de funcționare ││ │ │ │ 37.05 │ Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene ││ │ │ │ 37.50 │ Alte transferuri voluntare │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Gr. 79 │VENITURI EXTRAORDINARE │ II │ │VENITURI DIN CAPITAL │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7910000│Venituri din valorificarea unor bunuri │ │ │ ││ │ale statului │ │ 39 │Venituri din valorificarea unor bunuri ││ │ │ │ 39.01 │ Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice ││ │ │ │ 39.02 │ Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de ││ │ │ │ │ mobilizare ││ │ │ │ 39.03 │ Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului ││ │ │ │ 39.04 │ Venituri din privatizare ││ │ │ │ 39.05 │ Încasări din valorificarea activelor bancare ││ │ │ │ 39.06 │ Venituri obținute în procesul de stingere a creanțelor bugetare ││ │ │ │ 39.07 │ Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al ││ │ │ │ │ statului sau al unităților administrativ-teritoriale ││ │ │ │ 39.08 │ Venituri obținute în procesul de cesiune a creanțelor fiscale ││ │ │ │ 39.09 │ Venituri rezultate din garanțiile acordate și plătite instituțiilor de ││ │ │ │ │ credit în cadrul programului "Prima Casă" ││ │ │ │ 39.10 │ Depozite speciale pentru construcții de locuințe ││ │ │ │ 39.11 │ Venituri din vânzarea unor bunuri ale MApN ││ │ │ │ 39.50 │ Alte venituri din valorificarea unor bunuri │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ III│ │OPERAȚIUNI FINANCIARE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ 40 │Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate ││ │ │ │ 40.01 │ Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru finalizarea ││ │ │ │ │ unor obiective aprobate prin convenții bilaterale și acorduri ││ │ │ │ │ interguvernamentale ││ │ │ │ 40.02 │ Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate persoanelor care ││ │ │ │ │ beneficiază de statutul de refugiat ││ │ │ │ 40.03 │ Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru înființarea și ││ │ │ │ │ dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii ││ │ │ │ 40.04 │ Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare ││ │ │ │ │ financiară ││ │ │ │ 40.05 │ Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru proiecte de ││ │ │ │ │ investiții în turism ││ │ │ │ 40.06 │ Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor ││ │ │ │ │ instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități ││ │ │ │ │ finanțate integral din venituri proprii ││ │ │ │ 40.07 │ Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și ││ │ │ │ │ juridice ││ │ │ │ 40.08 │ Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru acoperirea ││ │ │ │ │ arieratelor către CONEL și ROMGAZ ││ │ │ │ 40.09 │ Încasări de la beneficiarii creditului extern pentru importul de ││ │ │ │ │ combustibil ││ │ │ │ 40.10 │ Împrumuturi temporare din trezoreria statului *) ││ │ │ │ 40.11 │ Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor ││ │ │ │ │ temporare de casă ale secțiunii de funcționare *) ││ │ │ │ 40.12 │ Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru finanțarea ││ │ │ │ │ lucrărilor agricole ││ │ │ │ 40.13 │ Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor ││ │ │ │ │ temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare*) ││ │ │ │ 40.14 │ Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea ││ │ │ │ │ cheltuielilor secțiunii de dezvoltare*) ││ │ │ │ 40.15 │ Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de ││ │ │ │ │ cheltuieli ││ │ │ │ 40.16 │ Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată ││ │ │ │ 40.50 │ Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7720100│Subvenții de la bugetul de stat │ │ 42 │Subvenții de la bugetul de stat ││ │ │ │ 42.01 │ Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare ││ │ │ │ 42.03 │ Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe ││ │ │ │ 42.04 │ Aeroporturi de interes local ││ │ │ │ 42.05 │ Planuri și regulamente de urbanism ││ │ │ │ 42.06 │ Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de ││ │ │ │ │ cvartale de locuințe noi ││ │ │ │ 42.07 │ Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD ││ │ │ │ 42.09 │ Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și ││ │ │ │ │ alimentarea cu apă a satelor ││ │ │ │42.09.01│ Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, ││ │ │ │ │ modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate ││ │ │ │42.09.02│ Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor ││ │ │ │42.09.03│ Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate ││ │ │ │ 42.10 │ Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al ││ │ │ │ │ construcțiilor existente cu destinație de locuință ││ │ │ │ 42.11 │ Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale ││ │ │ │ 42.12 │ Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit ││ │ │ │ 42.13 │ Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu││ │ │ │ │ și gospodărire a apelor ││ │ │ │ 42.14 │ Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ ││ │ │ │ │ preuniversitar ││ │ │ │ 42.15 │ Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare ││ │ │ │ 42.16 │ Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea││ │ │ │ │ investițiilor din sănătate ││ │ │ │42.16.01│ Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea││ │ │ │ │ aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în ││ │ │ │ │ sănătate ││ │ │ │42.16.02│ Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea││ │ │ │ │ reparațiilor capitale în sănătate ││ │ │ │42.16.03│ Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea││ │ │ │ │ altor investiții în sănătate ││ │ │ │ 42.17 │ Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor ││ │ │ │ │ culturale ││ │ │ │ 42.18 │ Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către ││ │ │ │ │ bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate ││ │ │ │42.18.01│ Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către ││ │ │ │ │ bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor││ │ │ │ │ de comunicații în urgență în sănătate ││ │ │ │42.18.02│ Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către ││ │ │ │ │ bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate ││ │ │ │42.18.03│ Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către ││ │ │ │ │ bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate ││7720100│Subvenții de la bugetul de stat │ │ 42.19 │ Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului ││ │ │ │ │ multianual de asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor de ││ │ │ │ │ investiții publice finanțate prin Programul operațional regional ││ │ │ │ │ 2007-2013 ││7780000│Venituri din contribuția națională │ │ │ ││ │aferentă programelor/proiectelor │ │ │ ││ │finanțate din FEN │ │ 42.20 │ Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare ││ │ │ │ │ susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe ││ │ │ │ │ nerambursabile (FEN) postaderare ││7720100│Subvenții de la bugetul de stat │ │ 42.21 │ Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap ││ │ │ │ 42.22 │ Contribuții de asigurări de sănătate pentru persoane care satisfac ││ │ │ │ │ serviciul militar în termen ││ │ │ │ 42.23 │ Contribuții de asigurări de sănătate pentru persoane care execută o ││ │ │ │ │ pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv ││ │ │ │ 42.24 │ Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat ││ │ │ │ 42.25 │ Subvenții primite de bugetul asigurărilor pentru șomaj ││ │ │ │ 42.26 │ Subvenții primite de bugetul fondului național unic de asigurări ││ │ │ │ │ sociale de sănătate pentru echilibrare ││ │ │ │ 42.27 │ Contribuții de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în ││ │ │ │ │ concediu pentru creșterea copilului ││ │ │ │ 42.28 │ Subvenții primite din Fondul de Intervenție ││ │ │ │ 42.29 │ Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar ││ │ │ │ 42.30 │ Contribuții de asigurări de sănătate pentru pensionari ││ │ │ │ 42.32 │ Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor ││ │ │ │ │ la combustibili ││ │ │ │ 42.33 │ Sprijin financiar la constituirea familiei ││ │ │ │ 42.34 │ Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu ││ │ │ │ │ lemne, cărbuni, combustibili petrolieri ││ │ │ │ 42.35 │ Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență││ │ │ │ │ medico-sociale ││ │ │ │ 42.36 │ Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți ││ │ │ │ 42.37 │ Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea││ │ │ │ │ programelor de electrificare ││7720100│Subvenții de la bugetul de stat │ │ 42.38 │ Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice ││ │ │ │ │ sau activități finanțate integral din venituri proprii ││7780000│Venituri din contribuția națională │ │ │ ││ │aferentă programelor/proiectelor │ │ │ ││ │finanțate din FEN │ │ 42.39 │ Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate ││ │ │ │ │ parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din││ │ │ │ │ FEN postaderare ││7720100│Subvenții de la bugetul de stat │ │ 42.40 │ Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea││ │ │ │ │ obiectivelor de investiții în turism ││7720100│Subvenții de la bugetul de stat │ │ 42.41 │ Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății ││7720100│Subvenții de la bugetul de stat │ │ 42.42 │ Sume primite de la administrațiile locale în cadrul programelor FEGA ││ │ │ │ │ implementate de APIA ││7780000│Venituri din contribuția națională │ │ │ ││ │aferentă programelor/proiectelor │ │ │ ││ │finanțate din FEN │ │ 42.43 │ Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral││ │ │ │ │ sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA ││ │ │ │ │ implementate de APIA ││7720100│Subvenții de la bugetul de stat │ │ 42.44 │ Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole ││ │ │ │ 42.45 │ Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate ││ │ │ │ │ din Fondul Social European ││ │ │ │ 42.44 │ Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea ││ │ │ │ │ obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale ││ │ │ │ │ centralelor de termoficare ││ │ │ │ 42.45 │ Contribuții de asigurări de sănătate pentru persoanele care beneficiază││ │ │ │ │ de ajutor social ││ │ │ │ 42.46 │ Contribuții de asigurări de sănătate pentru cetățenii străini aflați în││ │ │ │ │ centrele de cazare ││ │ │ │ 42.47 │ Contribuții de asigurări de sănătate pentru personalului monahal al ││ │ │ │ │ cultelor recunoscute ││ │ │ │ 42.48 │ Contribuții de asigurări de sănătate pentru persoanele care se află în ││ │ │ │ │ executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 și 114 din Codul penal,││ │ │ │ │ precum și pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau ││ │ │ │ │ întrerupere a executării pedepsei privative de libertate ││ │ │ │ 42.49 │ Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe││ │ │ │ │ de interes național ││ │ │ │ 42.50 │ Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe││ │ │ │ │ de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului ││ │ │ │ │ local ││ │ │ │ 42.51 │ Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe││ │ │ │ │ de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului ││ │ │ │ │ local ││ │ │ │42.51.01│ Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor││ │ │ │ │ pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistentă ││ │ │ │ │ medico-sociale ││ │ │ │42.51.02│ Sume alocate din bugetul de stat, altele decât cele de echilibrare, ││ │ │ │ │ prin bugetul Ministerului Sănătății ││ │ │ │ 42.52 │ Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe ││ │ │ │ 42.53 │ Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale ││ │ │ │ 42.54 │ Subvenții pentru construcția de locuințe prin ANL ││ │ │ │ 42.55 │ Finanțarea subprogramului modernizarea satului românesc ││ │ │ │ 42.56 │ Finanțarea subprogramului regenerarea urbană a municipiilor și orașelor││ │ │ │ 42.57 │ Finanțarea subprogramului infrastructură la nivel județean ││ │ │ │ 42.58 │ Cofinanțarea publică acordată în cadrul mecanismului SEE ││ │ │ │ 42.59 │ Cofinanțarea publică acordată în cadrul mecanismului norvegian ││ │ │ │ 42.60 │ Sume alocate de bugetul de stat aferente corecțiilor financiare ││ │ │ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ 42.63 │ Subvenții de la bugetul de stat pentru plata arieratelor ││ │ │ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │42.63.01│ Subvenții de la bugetul de stat pentru plata arieratelor, destinate ││ │ │ │ │ secțiunii de funcționare ││ │ │ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │42.63.02│ Subvenții de la bugetul de stat pentru plata arieratelor, destinate ││ │ │ │ │ secțiunii de dezvoltare ││ │ │ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ 42.64 │ Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor urgente││ │ │ │ │ specifice sezonului rece, destinate secțiunii de funcționare ││ │ │ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ 42.65 │ Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7720200│Subvenții de la alte bugete │ │ 43 │Subvenții de la alte administrații ││ │ │ │ 43.01 │ Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția ││ │ │ │ │ copilului ││ │ │ │ 43.02 │ Contribuții de asigurări de sănătate pentru persoane care execută o ││ │ │ │ │ pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv ││ │ │ │ 43.03 │ Contribuții de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în ││ │ │ │ │ concediu pentru creșterea copilului ││ │ │ │ 43.04 │ Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele ││ │ │ │ │ locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a ││ │ │ │ │ forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă ││ │ │ │ 43.05 │ Contribuții de asigurări de sănătate pentru persoane care se află în ││ │ │ │ │ concediu medical sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului ││ │ │ │ │ bolnav în vârstă de până la 7 ani ││ │ │ │ 43.06 │ Contribuții de asigurări de sănătate pentru persoane care se află în ││ │ │ │ │ concediu medical din cauză de accidente de muncă și boli profesionale ││ │ │ │ 43.07 │ Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de ││ │ │ │ │ asistență socială pentru persoanele cu handicap ││ │ │ │ 43.08 │ Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ││ │ │ │ │ ajutoare în situații de extremă dificultate ││ │ │ │ 43.09 │ Subvenții pentru instituții publice ││ │ │ │ 43.10 │ Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente ││ │ │ │ │ din domeniul sănătății ││ │ │ │ 43.11 │ Contribuții de asigurări de sănătate pentru persoanele beneficiare de ││ │ │ │ │ ajutor social ││ │ │ │ 43.12 │ Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății Publice ││ │ │ │ 43.13 │ Contribuții din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente││ │ │ │ │ de muncă și boli profesionale, pentru concedii și indemnizații datorate││ │ │ │ │ persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauză de ││ │ │ │ │ accident de muncă sau boală profesională ││ │ │ │ 43.14 │ Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de ││ │ │ │ │ capital în domeniul sănătății ││ │ │ │ 43.15 │ Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole ││ │ │ │ 43.16 │ Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea ││ │ │ │ │ investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03) ││ │ │ │43.16.01│ Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea ││ │ │ │ │ aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în ││ │ │ │ │ sănătate ││ │ │ │43.16.02│ Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea ││ │ │ │ │ reparațiilor capitale în sănătate ││ │ │ │43.16.03│ Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor ││ │ │ │ │ investiții în sănătate ││ │ │ │ 43.17 │ Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele ││ │ │ │ │ locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01 la ││ │ │ │ │ 43.10.17.03) ││ │ │ │43.17.01│ Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele ││ │ │ │ │ locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de ││ │ │ │ │ comunicații în urgență în sănătate ││ │ │ │43.17.02│ Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele ││ │ │ │ │ locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate ││ │ │ │43.17.03│ Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele ││ │ │ │ │ locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate ││ │ │ │ 43.18 │ Contribuții de asigurări de sănătate pentru cetățenii români, victime ││ │ │ │ │ ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni ││ │ │ │ 43.19 │ Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare ││ │ │ │ 43.20 │ Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea ││ │ │ │ │ unor activități │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7790000│Venituri, bunuri și servicii primite cu │ │ │ ││ │titlu gratuit**) │ IV │ │SUBVENȚII │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7790000│Venituri, bunuri și servicii primite cu │ │ │ ││ │titlu gratuit**) │ │ 44 │Donații din străinătate ││ │ │ │ 44.01*)│ Donații din străinătate ││77901 │Venituri, bunuri și servicii primite cu │ │44.01.01│ Curente ││ │titlu gratuit │ │44.01.02│ De capital ││7790101│Venituri, bunuri și servicii primite cu │ │ 44.02*)│ De la guverne străine ││ │titlu gratuit - transfer active fixe și │ │44.02.01│ Curente ││ │stocuri între instituții publice │ │44.02.02│ De capital ││7790109│Venituri, bunuri și servicii primite cu │ │ 44.03*)│ De la alte administrații ││ │titlu gratuit - alte operațiuni │ │44.03.01│ Curente ││ │ │ │44.03.02│ De capital │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ 45 │Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și ││ │ │ │ │prefinanțări ││ │ │ │ 45.01) │ Fondul European de Dezvoltare Regională ││7750000│Finanțare din fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile postaderare │ │45.01.01│ Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent ││7750000│Finanțare din fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile postaderare │ │45.01.02│ Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori ││ │ │ │45.01.03│ Prefinanțare ││ │ │ │ 45.02) │ Fondul Social European ││7750000│Finanțare din fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile postaderare │ │45.02.01│ Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent ││7750000│Finanțare din fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile postaderare │ │45.02.02│ Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori ││ │ │ │45.02.03│ Prefinanțare ││ │ │ │ 45.03) │ Fondul de Coeziune ││7750000│Finanțare din fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile postaderare │ │45.03.01│ Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent ││7750000│Finanțare din fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile postaderare │ │45.03.02│ Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori ││ │ │ │45.03.03│ Prefinanțare ││ │ │ │ 45.04) │ Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală ││7750000│Finanțare din fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile postaderare │ │45.04.01│ Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent ││7750000│Finanțare din fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile postaderare │ │45.04.02│ Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori ││ │ │ │45.04.03│ Prefinanțare ││ │ │ │ 45.05) │ Fondul European pentru Pescuit ││7750000│Finanțare din fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile postaderare │ │45.05.01│ Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent ││7750000│Finanțare din fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile postaderare │ │45.05.02│ Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori ││ │ │ │45.05.03│ Prefinanțare ││ │ │ │ 45.06) │ Fondul European de Garantare Agricolă ││7750000│Finanțare din fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile postaderare │ │45.06.01│ Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent ││7750000│Finanțare din fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile postaderare │ │45.06.02│ Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori ││ │ │ │ 45.07) │ Instrumentul de Asistență pentru Preaderare ││7750000│Finanțare din fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile postaderare │ │45.07.01│ Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent ││7750000│Finanțare din fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile postaderare │ │45.07.02│ Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori ││ │ │ │45.07.03│ Prefinanțare ││ │ │ │ 45.08) │ Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat ││7750000│Finanțare din fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile postaderare │ │45.08.01│ Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent ││7750000│Finanțare din fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile postaderare │ │45.08.02│ Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori ││ │ │ │45.08.03│ Prefinanțare ││ │ │ │ 45.15) │ Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 ││7750000│Finanțare din fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile postaderare │ │45.15.01│ Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent ││7750000│Finanțare din fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile postaderare │ │45.15.02│ Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori ││ │ │ │45.15.03│ Prefinanțare ││ │ │ │ 45.16) │ Alte facilități și instrumente postaderare ││7750000│Finanțare din fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile postaderare │ │45.16.01│ Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent ││7750000│Finanțare din fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile postaderare │ │45.16.02│ Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori ││ │ │ │45.16.03│ Prefinanțare ││ │ │ │ 45.17) │ Mecanismul financiar SEE ││7750000│Finanțare din fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile postaderare │ │45.17.01│ Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent ││7750000│Finanțare din fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile postaderare │ │45.17.02│ Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori ││ │ │ │45.17.03│ Sume primite în avans ││ │ │ │ 45.18) │ Mecanismul financiar norvegian ││7750000│Finanțare din fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile postaderare │ │45.18.01│ Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent ││7750000│Finanțare din fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile postaderare │ │45.18.02│ Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori ││ │ │ │45.18.03│ Sume primite în avans ││ │ │ │ 45.19) │ Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților ││ │ │ │ │ economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse ││7750000│Finanțare din fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile postaderare │ │45.19.01│ Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent ││7750000│Finanțare din fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile postaderare │ │45.19.02│ Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori ││ │ │ │ 45.20) │ Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE ││7750000│Finanțare din fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile postaderare │ │45.20.01│ Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent ││7750000│Finanțare din fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile postaderare │ │45.20.02│ Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori ││ │ │ │45.20.03│ Sume primite în avans ││ │ │ │ 45.21) │ Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor ││ │ │ │ │ financiare SEE ││7750000│Finanțare din fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile postaderare │ │45.21.01│ Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent ││7750000│Finanțare din fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile postaderare │ │45.21.02│ Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori ││ │ │ │45.21.03│ Sume primite în avans ││7750000│Finanțare din fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile postaderare │ │ 45.22 │ Sume primite în cadrul mecanismului top up ││7750000│Finanțare din fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile postaderare │ │ 45.23 │ Sume din diferențe de curs valutar aferente fondurilor externe ││ │ │ │ │ nerambursabile │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7750000│Finanțare din fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile postaderare │ │ 46 │Alte sume primite de la UE ││ │ │ ├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7750000│Finanțare din fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile postaderare │ │ 46.01 │ Sume virate de autoritățile de management din sumele rambursate de UE, ││ │ │ │ │ reprezentând cheltuieli din bugetul de stat pentru reconstituirea ││ │ │ │ │ veniturilor din privatizare utilizate pentru plăți în numele UE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ 47 │Sume în curs de distribuire ││ │ │ │ 47.01 │ Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de ││ │ │ │ │ distribuire ││ │ │ │ 47.02 │ Contribuții către bugetul de asigurări sociale de stat, bugetul ││ │ │ │ │ asigurărilor pentru șomaj și bugetul fondului național unic de ││ │ │ │ │ asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de ││ │ │ │ │ distribuire │└───────┴─────────────────────────────────────────┴────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  Conturile de venituri prevăzute în anexă nu sunt limitative. Se pot utiliza și alte conturi contabile de venituri, în funcție de natura veniturilor respective. În mod corespunzător se completează și cu modificările din clasificația bugetară (la 10-01-2018, Nota de subsol din Anexa nr. 4 (numerotată în anexa 1) a fost introdusă de Punctul IV, din Anexa ORDINULUI nr. 3.259 din 20 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 10 ianuarie 2018 )
  ---------- Anexa 4 (numerotată în anexa 1) a fost introdusă conform subpct. 20.2, pct. 20 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013, având conținutul anexei 4 din același act normativ. Conturile sintetice de gradul II și III 77900 și 7790000 din grupa 77, clasa 7 au fost eliminate de subpct. 4 al pct. I din anexa 5 la ORDINUL nr. 465 din 15 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015.
   +  Anexa nr. 2 TABEL DE TRANSPUNERE CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETELE LOCALE VENITURI Abrogată.---------------- Anexa 2 a fost abrogată conform subpct. 20.1, pct. 20 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.  +  Anexa nr. 3 TABEL DE TRANSPUNERE CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT VENITURI Abrogată.---------------- Anexa 3 a fost abrogată conform subpct. 20.1, pct. 20 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.  +  Anexa nr. 4 TABEL DE TRANSPUNERE CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ VENITURI Abrogată.---------------- Anexa 4 a fost abrogată conform subpct. 20.1, pct. 20 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.  +  Anexa nr. 5 TABEL DE TRANSPUNERE CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL FONDULUI NAȚIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE VENITURI Abrogată.---------------- Anexa 5 a fost abrogată conform subpct. 20.1, pct. 20 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.  +  Anexa nr. 8 TABEL DE CONCORDANȚĂ ÎNTRE CONTURILE DE VENITURI ȘI CLASIFICAȚIA BUGETARĂ CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE VENITURI Abrogată.---------------- Anexa 8 a fost abrogată conform subpct. 20.1, pct. 20 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.  +  Anexa nr. 10 TABEL DE CONCORDANȚĂ ÎNTRE CONTURILE DE VENITURI ȘI CLASIFICAȚIA BUGETARĂ CLASIFICAȚIA INDICATORILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII Abrogată.---------------- Anexa 10 a fost abrogată conform subpct. 20.1, pct. 20 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.  +  Anexa nr. 11 TABEL DE CONCORDANȚĂ ÎNTRE CONTURILE DE VENITURI ȘI CLASIFICAȚIA BUGETARĂ CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND VENITURILE ȘI CHELTUIELILE EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETELOR LOCALE VENITURI Abrogată.---------------- Anexa 11 a fost abrogată conform subpct. 20.1, pct. 20 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.  +  Anexa nr. 12 TABEL DE CONCORDANȚĂ ÎNTRE CONTURILE DE CHELTUIELI ȘI CLASIFICAȚIA BUGETARĂ CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND FINANȚELOR PUBLICE CLASIFICAȚIA ECONOMICA Abrogată.---------------- Anexa 12 a fost abrogată conform subpct. 20.1, pct. 20 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.  +  Anexa nr. 12 TABEL DE CORESPONDENȚĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE CHELTUIELI ȘI CODURILE BUGETARE DIN CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND FINANȚELE PUBLICE - CHELTUIELI, CLASIFICAȚIA ECONOMICĂ*Font 7*┌───────┬──────────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│Simbol │ Denumire cont contabil │ Titlu │ Clasificația în vigoare începând cu anul 2006 ││ cont │ │articol │ ││ │ │alineat │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │CHELTUIELI │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ 01 │CHELTUIELI CURENTE (01 = 10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51 + 55 + 56 ││ │ │ │+ 57 + 59 + 65) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│6410000│Cheltuieli cu salariile personalului │10.01 │Cheltuieli salariale în bani ││ │ │10.01.01│ Salarii de bază ││ │ │10.01.02│ Salarii de merit ││ │ │10.01.03│ Indemnizație de conducere ││ │ │10.01.04│ Spor de vechime ││ │ │10.01.05│ Sporuri pentru condiții de muncă ││ │ │10.01.06│ Alte sporuri ││ │ │10.01.07│ Ore suplimentare ││ │ │10.01.08│ Fond de premii ││ │ │10.01.09│ Primă de vacanță ││ │ │10.01.10│ Fond pentru posturi ocupate prin cumul ││ │ │10.01.11│ Fond aferent plății cu ora ││ │ │10.01.12│ Indemnizații plătite unor persoane din afara unității ││6460000│Cheltuieli cu indemnizații de delegare, detașare și │10.01.13│ Indemnizații de delegare ││ │alte drepturi salariale în bani │ │ ││ │ │10.01.14│ Indemnizații de detașare ││ │ │10.01.15│ Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă ││ │ │10.01.16│ Alocații pentru locuințe ││6460000│Cheltuieli cu indemnizații de delegare, detașare și │ │ ││ │alte drepturi salariale în bani │ │ ││6470000│Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului│10.01.30│ Alte drepturi salariale în bani │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│6420000│Cheltuieli salariale în natură │10.02 │Cheltuieli salariale în natură ││ │ │10.02.01│ Tichete de masă ││ │ │10.02.02│ Norme de hrană ││ │ │10.02.03│ Uniforme și echipament obligatoriu ││ │ │10.02.04│ Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa ││ │ │10.02.05│ Transportul la și de la locul de muncă ││ │ │10.02.06│ Tichete de vacanță ││ │ │10.02.30│ Alte drepturi salariale în natură │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│6450000│Cheltuieli privind asigurările sociale │10.03 │Contribuții ││6450100│Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale │10.03.01│ Contribuții de asigurări sociale de stat ││6450200│Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj │10.03.02│ Contribuții de asigurări de șomaj ││6450300│Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale │10.03.03│ Contribuții de asigurări sociale de sănătate ││ │de sănătate │ │ ││6450400│Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă │10.03.04│ Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli ││ │și boli profesionale │ │ profesionale ││6450800│Alte cheltuieli privind asigurările și protecția │10.03.05│ Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru ││ │socială │ │ angajați ││6450500│Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și │10.03.06│ Contribuții pentru concedii și indemnizații ││ │indemnizații │ │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │20.01 │Bunuri și servicii ││6020800│Cheltuieli privind alte materialele consumabile │20.01.01│ Furnituri de birou ││6020800│Cheltuieli privind alte materialele consumabile │20.01.02│ Materiale pentru curățenie ││6100000│Cheltuieli privind energia și apa │20.01.03│ Încălzit, iluminat și forță motrică ││6100000│Cheltuieli privind energia și apa │20.01.04│ Apă, canal și salubritate ││6020200│Cheltuieli privind combustibilul │20.01.05│ Carburanți și lubrifianți ││6020400│Cheltuieli privind piesele de schimb │20.01.06│ Piese de schimb ││6240000│Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal │20.01.07│ Transport ││6260000│Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații │20.01.08│ Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet ││6010000│Cheltuieli cu materiile prime │20.01.09│ Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ││6020100│Cheltuieli cu materialele auxiliare │ │ ││6020800│Cheltuieli privind alte materialele consumabile │ │ ││6280000│Alte cheltuieli cu servicii executate de terți │ │ ││6290100│Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - │ │ ││ │cheltuieli curente │ │ ││6280000│Alte cheltuieli cu servicii executate de terți │20.01.30│ Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare ││6020800│Cheltuieli privind alte materiale consumabile │ │ ││6020300│Cheltuieli privind materialele de ambalat │ │ ││6020500│Cheltuieli privind semințele și materialele de plantat│ │ ││6010000│Cheltuieli cu materiile prime │ │ ││6110000│Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile │20.02 │Reparații curente ││6020000│Cheltuieli cu materiale consumabile │20.03 │Hrană ││6020700│Cheltuieli privind hrana │20.03.01│ Hrană pentru oameni ││6020600│Cheltuieli privind furajele │20.03.02│ Hrană pentru animale ││6020900│Cheltuieli privind medicamentele și materialele │20.04 │Medicamente și materiale sanitare ││ │sanitare │ │ ││ │ │20.04.01│ Medicamente ││ │ │20.04.02│ Materiale sanitare ││ │ │20.04.03│ Reactivi ││ │ │20.04.04│ Dezinfectanți ││6030000│Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de│20.05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar ││ │inventar │ │ ││ │ │20.05.01│ Uniforme și echipament ││ │ │20.05.03│ Lenjerie și accesorii de pat ││ │ │20.05.30│ Alte obiecte de inventar ││6140000│Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări │20.06 │Deplasări, detașări, transferări ││ │ │ │ ││ │ │20.06.01│ Deplasări interne, detașări, transferări ││ │ │20.06.02│ Deplasări în străinătate ││6020800│Cheltuieli privind alte materiale consumabile │20.09 │Materiale de laborator ││6290100│Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - │20.10 │Cercetare - dezvoltare ││ │cheltuieli curente │ │ ││6030000│Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de│20.11 │Cărți, publicații și materiale documentare ││ │inventar │ │ ││6220000│Cheltuieli privind comisioanele și onorariile │20.12 │Consultanță și expertiză ││6290100│Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - │20.13 │Pregătire profesională ││ │cheltuieli curente │ │ ││6290100│Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - │20.14 │Protecția muncii ││ │cheltuieli curente │ │ ││6090000│Cheltuieli cu alte stocuri │20.15 │Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru ││ │ │ │armată ││6290100│Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - │20.16 │Studii și cercetări ││ │cheltuieli curente │ │ ││6290100│Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - │20.18 │Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor ││ │cheltuieli curente │ │ ││6290100│Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - │20.19 │Contribuții ale administrației publice locale la realizarea ││ │cheltuieli curente │ │unor lucrări și servicii de interes public local, în baza ││ │ │ │unor convenții sau contracte de asociere ││6290100│Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - │20.20 │Reabilitare infrastructură program inundații pentru autorități ││ │cheltuieli curente │ │publice locale ││6290100│Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - │20.21 │Meteorologie ││ │cheltuieli curente │ │ ││6290100│Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - │20.22 │Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor ││ │cheltuieli curente │ │ ││6290100│Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - │20.23 │Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor ││ │cheltuieli curente │ │ ││6270000│Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate │20.24 │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor ││ │ │20.24.01│ Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe ││ │ │20.24.02│ Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne ││ │ │20.24.03│ Stabilirea riscului de țară ││ │ │20.24.04│ Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor preluate ││ │ │ │ de MFP în baza OUG nr. 64/2007 ││6290100│Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - │20.25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în ││ │cheltuieli curente │ │reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor ││ │ │ │legale ││6290100│Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - │20.27 │Tichete cadou ││ │cheltuieli curente │ │ ││6290100│Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - │20.28 │Ajutor public judiciar ││ │cheltuieli curente │ │ ││6290100│Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - │20.30 │Alte cheltuieli ││ │cheltuieli curente │ │ ││6230000│Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate │20.30.01│ Reclamă și publicitate ││6230000│Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate │20.30.02│ Protocol și reprezentare ││6130000│Cheltuieli cu primele de asigurare │20.30.03│ Prime de asigurare non-viață ││6120000│Cheltuieli cu chiriile │20.30.04│ Chirii ││6290100│Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - │20.30.06│ Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor ││ │cheltuieli curente │ │ ││6290100│Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - │20.30.07│ Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției ││ │cheltuieli curente │ │ publice ││6290100│Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - │20.30.08│ Fondul Primului ministru ││ │cheltuieli curente │ │ ││6290100│Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - │20.30.09│ Executarea silită a creanțelor bugetare ││ │cheltuieli curente │ │ ││6350000│Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte │20.30.30│ Alte cheltuieli cu bunuri și servicii ││ │asimilate │ │ ││6580000│Eliminat. │ │ ││65801 │Alte cheltuieli operaționale │ │ ││6580101│Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe │ │ ││ │și stocuri între instituții publice │ │ ││6580109│Alte cheltuieli operaționale - alte operațiuni │ │ ││6290100│Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - │ │ ││ │cheltuieli curente │ │ ││6290100│Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - │20.31 │Finanțarea unor acțiuni de sănătate din cadrul unităților ││ │cheltuieli curente │ │sanitare din rețeaua administrației publice locale ***) ││6290100│Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - │20.32 │Finanțarea programelor naționale de sănătate derulate de ││ │cheltuieli curente │ │unitățile sanitare din rețeaua administrației publice ││ │ │ │locale ***) ││6290100│Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - │20.33 │Finanțarea asistenței medicale desfășurate în cabinetele ││ │cheltuieli curente │ │medicale din unitățile de învățământ***) ││6290100│Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - │20.34 │Finanțarea din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății ││ │cheltuieli curente │ │pentru acțiuni de sănătate din cadrul unităților sanitare din ││ │ │ │rețeaua administrației publice locale ***) ││6290100│Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - │20.35 │Finanțarea din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății ││ │cheltuieli curente │ │pentru programele naționale de sănătate derulate de unitățile ││ │ │ │sanitare din rețeaua administrației publice locale ***) ││6290100│Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - │20.36 │Finanțarea cabinetelor de medicină legală din cadrul unităților││ │cheltuieli curente │ │sanitare din rețeaua administrației locale ***) ││ │ │ │ NOTĂ***): Acești indicatori se regăsesc doar în bugetul ││ │ │ │ Ministerului Sănătății, respectiv al Direcțiilor de ││ │ │ │ Sănătate Publică Județene și vor reflecta sumele ││ │ │ │ destinate finanțării programelor și acțiunilor de ││ │ │ │ sănătate, iar în bugetele beneficiarilor programelor și ││ │ │ │ acțiunilor de sănătate (unități sanitare, cabinete ││ │ │ │ medicale din unitățile de învățământ, etc) cheltuielile ││ │ │ │ se vor detalia în funcție de natura lor │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│6660000│Cheltuieli privind dobânzile │ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│6660000│Cheltuieli privind dobânzile │30.01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne ││ │ │30.01.01│ Dobânzi aferente datoriei publice interne directe ││ │ │30.01.02│ Dobânzi aferente creditelor interne garantate ││ │ │30.01.03│ Prime la emisiunea titlurilor de stat ││6660000│Cheltuieli privind dobânzile │30.02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe ││ │ │30.02.01│ Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe ││ │ │30.02.02│ Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ││ │ │ │ ordonatorii de credite ││ │ │30.02.03│ Dobânzi aferente creditelor externe garantate și/sau directe ││ │ │ │ subîmprumutate ││ │ │30.02.04│ Prime la emisiunea titlurilor de stat ││ │ │30.02.05│ Dobânzi aferente datoriei publice externe locale ││660000 │Cheltuieli privind dobânzile │30.03 │Alte dobânzi ││ │ │30.03.01│ Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur ││ │ │30.03.02│ Dobânda datorată trezoreriei statului ││ │ │30.03.03│ Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria ││ │ │ │ statului ││ │ │30.03.04│ Dobânzi la depozite și disponibilități păstrate în contul ││ │ │ │ trezoreriei statului ││ │ │30.03.05│ Dobânzi la operațiunile de leasing ││ │ │30.03.06│ Dobânzi din tranzacții financiare ││6660000│Cheltuieli privind dobânzile │30.04 │Dobânzi aferente împrumuturilor preluate de MFP în ││ │ │ │baza OUG nr. 64/2007 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│6700000│Subvenții │ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│6700000│Subvenții │ │SUBVENȚII ││ │ │40.01 │Subvenții pe produse ││ │ │40.02 │Subvenții pe activități ││ │ │40.03 │Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ││ │ │40.04 │Subvenții pentru susținerea transportului feroviar public de ││ │ │ │călători ││ │ │40.05 │Subvenții pentru transportul de călători cu metroul ││ │ │40.06 │Acțiuni de ecologizare ││ │ │40.07 │Valorificarea cenușilor de pirită ││ │ │40.08 │Subvenții pentru dobânzi la credite bancare ││ │ │40.09 │Plăți către angajatori pentru formarea profesională a ││ │ │ │angajaților ││ │ │40.10 │Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi locuri de muncă ││ │ │40.11 │Prime acordate producătorilor agricoli ││ │ │40.12 │Subvenții pentru completarea primelor de asigurare pentru ││ │ │ │factorii de risc din agricultură ││ │ │40.13 │Susținerea exportului, a mediului de afaceri și a ││ │ │ │tranzacțiilor internaționale ││ │ │40.14 │Susținerea infrastructurii de transport ││ │ │40.15 │Sprijinirea producătorilor agricoli ││ │ │40.16 │Programe de conservare sau de închidere a minelor ││ │ │40.17 │Programe de protecție socială și integrare socioprofesională ││ │ │ │a persoanelor cu handicap ││ │ │40.18 │Protecție socială în sectorul minier ││ │ │40.19 │Plăți pentru stimularea creării de locuri de muncă ││ │ │40.20 │Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale ││ │ │ │prețurilor la combustibili ││ │ │40.30 │Alte subvenții │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │50.01 │Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului ││ │ │50.02 │Fond de intervenție la dispoziția Guvernului ││ │ │50.04 │Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│6710000│Transferuri curente între unități ale administrației │51.01 │Transferuri curente ││ │publice │ │ ││ │ │51.01.01│ Transferuri către instituții publice ││ │ │51.01.02│ Finanțarea de bază a învățământului superior ││ │ │51.01.03│ Acțiuni de sănătate ││ │ │51.01.04│ Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap ││ │ │51.01.05│ Finanțarea aeroporturilor de interes local ││ │ │51.01.06│ Transferuri din Fondul de intervenție ││ │ │51.01.07│ Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor ││ │ │ │ sociale de stat ││ │ │51.01.08│ Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor ││ │ │ │ pentru șomaj ││ │ │51.01.09│ Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane ││ │ │ │ care satisfac serviciul militar în termen ││ │ │51.01.10│ Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane ││ │ │ │ care execută pedepse private de libertate sau arest ││ │ │ │ preventiv ││ │ │51.01.11│ Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului ││ │ │ │ național unic de asigurări sociale de sănătate ││ │ │51.01.12│ Contribuția persoanelor asigurate pentru finanțarea ││ │ │ │ ocrotirii sănătății ││ │ │51.01.13│ Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar ││ │ │51.01.14│ Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru ││ │ │ │ finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului ││ │ │51.01.15│ Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de ││ │ │ │ asistență socială pentru persoanele cu handicap ││ │ │51.01.16│ Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat ││ │ │ │ către bugetul fondului național unic de asigurări ││ │ │ │ sociale de sănătate ││ │ │51.01.17│ Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj ││ │ │ │ către bugetul asigurărilor sociale de stat ││ │ │51.01.18│ Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către ││ │ │ │ bugetele locale pentru finanțarea programelor pentru ││ │ │ │ ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea ││ │ │ │ locurilor de muncă ││ │ │51.01.19│ Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către ││ │ │ │ bugetul fondului național unic de asigurări sociale de ││ │ │ │ sănătate ││ │ │51.01.20│ Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către ││ │ │ │ bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând ││ │ │ │ asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale ││ │ │ │ pentru șomeri pe durata practicii profesionale ││ │ │51.01.21│ Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări ││ │ │ │ pentru accidente de muncă și boli profesionale, către ││ │ │ │ fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, ││ │ │ │ reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate ││ │ │ │ pentru persoanele aflate în concediu medical din cauză de ││ │ │ │ accident de muncă sau boală profesională ││ │ │51.01.22│ Transferuri reprezentând cota-parte din tarifele de ││ │ │ │ utilizare a spectrului ││ │ │51.01.23│ Vărsăminte efectuate către bugetul Fondului național unic ││ │ │ │ de asigurări sociale de sănătate din valorificarea ││ │ │ │ creanțelor bugetare ││ │ │51.01.24│ Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene ││ │ │ │ pentru acordarea unor ajutoare către unitățile ││ │ │ │ administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate ││ │ │51.01.25│ Programe pentru sănătate ││ │ │51.01.26│ Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de ││ │ │ │ sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru ││ │ │ │ creșterea copilului. ││ │ │51.01.27│ Transferuri către bugetele locale din venituri din ││ │ │ │ privatizare realizate de AVAS ││ │ │51.01.28│ Întreținerea infrastructurii rutiere ││ │ │51.01.30│ Transferuri privind contribuția de sănătate pentru pensionari││ │ │51.01.31│ Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane ││ │ │ │ beneficiare de ajutor social ││ │ │51.01.32│ Reabilitarea termică a clădirilor de locuit ││ │ │51.01.34│ Transferuri pentru compensarea creșterilor neprevăzute ││ │ │ │ ale prețurilor la combustibili ││ │ │51.01.35│ Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății││ │ │ │ Publice către fondul de asigurări sociale de sănătate ││ │ │51.01.36│ Transferuri pentru sprijin financiar la constituirea familiei││ │ │51.01.37│ Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea ││ │ │ │ locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri ││ │ │51.01.38│ Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru ││ │ │ │ finanțarea unităților de asistență medico-sociale ││ │ │51.01.39│ Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților ││ │ │ │ de asistență socială și medico-sociale ││ │ │51.01.40│ Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți ││ │ │51.01.41│ Transferuri către bugetul de stat din dividende și dobânzi ││ │ │ │ încasate de instituțiile implicate în procesul de privatizare││ │ │51.01.42│ Contribuția vărsată la bugetul de stat, pentru organizarea și││ │ │ │ funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri ││ │ │ │ de urgență ││ │ │51.01.43│ Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru ││ │ │ │ finanțarea programelor de electrificare ││ │ │51.01.44│ Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru││ │ │ │ accidente de muncă și boli profesionale, către fondul națio- ││ │ │ │ nal unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și ││ │ │ │ indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate ││ │ │ │ temporară de muncă din cauză de accident de muncă sau boală ││ │ │ │ profesională ││ │ │51.01.45│ Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru ││ │ │ │ finanțarea sănătății ││ │ │51.01.46│ Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuieli-││ │ │ │ lor curente din domeniul sănătății ││ │ │51.01.47│ Transferuri pentru dezvoltarea instituțională a ││ │ │ │ învățământului superior ││ │ │51.01.48│ Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru ││ │ │ │ finanțarea camerelor agricole ││ │ │51.01.49│ Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor ││ │ │ │ agricole ││ │ │51.01.50│ Transferuri către bugetele locale pentru achitarea obligații-││ │ │ │ lor restante către furnizorii de energie termică și ale ││ │ │ │ centralelor de termoficare ││ │ │51.01.51│ Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări ││ │ │ │ sociale de sănătate pentru persoanele care se află în execu- ││ │ │ │ tarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 și 114 din Codul ││ │ │ │ penal, precum și pentru persoanele care se află în perioada ││ │ │ │ de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de││ │ │ │ libertate ││ │ │51.01.52│ Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări ││ │ │ │ sociale de sănătate pentru cetățeni străini aflați în centre-││ │ │ │ le de cazare ││ │ │51.01.53│ Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări so-││ │ │ │ ciale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor ││ │ │ │ recunoscute ││ │ │51.01.54│ Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale desti- ││ │ │ │ nate finanțării unor programe de interes național ││ │ │51.01.55│ Întreținerea infrastructurii feroviare publice ││ │ │51.01.56│ Finanțarea planului sectorial de cercetare din domeniul ││ │ │ │ agricol și de dezvoltare rurală │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │51.01.57│ Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru ││ │ │ │ finanțarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │51.01.58│ Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru ││ │ │ │ plata arieratelor │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │51.02 │Transferuri de capital │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│6720000│Transferuri de capital între unități ale │51.02.01│ Finanțarea străzilor care se vor amenaja în perimetrele ││ │administrației publice │ │ destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi ││ │ │51.02.02│ Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe ││ │ │51.02.03│ Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea ││ │ │ │ și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate ││ │ │51.02.04│ Programul pentru construcții de locuințe și săli de sport ││ │ │51.02.05│ Finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor ││ │ │ │ urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism ││ │ │51.02.06│ Retehnologizarea centralelor termice și electrice de ││ │ │ │ termoficare ││ │ │51.02.07│ Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor ││ │ │ │ SAPARD ││ │ │51.02.08│ Aparatura medicală și echipamente de comunicații în urgență ││ │ │51.02.09│ Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al ││ │ │ │ construcțiilor existente cu destinație de locuință ││ │ │51.02.10│ Plăți în contul creditelor garantate și/sau subîmprumutate ││ │ │51.02.11│ Transferuri pentru reparații capitale la spitale ││ │ │51.02.12│ Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale ││ │ │51.02.13│ Dezvoltarea infrastructurii rutiere ││ │ │51.02.14│ Programe multianuale de mediu și gospodărire a apelor ││ │ │51.02.15│ Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de ││ │ │ │ învățământ preuniversitar ││ │ │51.02.16│ Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale din ││ │ │ │ Fondul Național de Dezvoltare ││ │ │51.02.17│ Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale ││ │ │ │ pentru finanțarea investițiilor în sănătate ││ │ │51.02.18│ Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale ││ │ │ │ pentru finalizarea lucrărilor de construcție a ││ │ │ │ așezămintelor culturale ││ │ │51.02.20│ Subprogramul privind alimentarea cu apă a satelor ││ │ │51.02.21│ Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale ││ │ │ │ pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism ││ │ │51.02.22│ Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale ││ │ │ │ pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor ││ │ │ │ de comunicații în urgență în sănătate ││ │ │51.02.23│ Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale ││ │ │ │ pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate ││ │ │51.02.24│ Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale ││ │ │ │ pentru finanțarea altor investiții în sănătate ││ │ │51.02.25│ Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății││ │ │ │ către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale ││ │ │ │ și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate ││ │ │51.02.26│ Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății││ │ │ │ către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale││ │ │ │ în sănătate ││ │ │51.02.27│ Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății││ │ │ │ către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în ││ │ │ │ sănătate ││ │ │51.02.28│ Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea ││ │ │ │ cheltuielilor de capital din domeniul sănătății ││ │ │51.02.29│ Alte transferuri de capital către instituții publice ││ │ │51.02.30│ Fondul de risc pentru întreprinderi mici și mijlocii ││ │ │51.02.31│ Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru ││ │ │ │ finanțarea investițiilor în cadrul programelor de interes ││ │ │ │ național ││ │ │51.02.32│ Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru ││ │ │ │ finanțarea investițiilor pentru instituțiile publice de ││ │ │ │ asistență socială și unități de asistență medico-sociale ││ │ │51.02.33│ Transferuri de la bugetul de stat pentru acoperirea ││ │ │ │ pierderilor Fondului Român de Contragarantare ││ │ │51.02.34│ Transferuri pentru finanțarea proiectului de investiții la ││ │ │ │ metrou ││ │ │51.02.35│ Subprogramul Modernizarea satului românesc ││ │ │51.02.36│ Subprogramul Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor ││ │ │51.02.37│ Subprogramul Infrastructură la nivel județean ││ │ │51.02.38│ Programul Național de Dezvoltare Locală │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│6730000│Transferuri interne │55.01 │A. Transferuri interne │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │55.01.01│ Restructurarea industriei de apărare ││ │ │55.01.02│ Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic și ││ │ │ │ Sportiv Român ││ │ │55.01.03│ Programe cu finanțare rambursabilă ││ │ │55.01.05│ Programul de realizare a sistemului național antigrindină ││ │ │55.01.06│ Sprijinirea proprietarilor de păduri ││ │ │55.01.07│ Programe comunitare ││ │ │55.01.08│ Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă ││ │ │55.01.09│ Programe ISPA ││ │ │55.01.10│ Programe SAPARD ││ │ │55.01.12│ Investiții ale agenților economici cu capital de stat ││ │ │55.01.13│ Programe de dezvoltare ││ │ │55.01.14│ Fond Național de Preaderare ││ │ │55.01.15│ Fond Român de Dezvoltare Socială ││ │ │55.01.16│ Sprijinirea înființării de noi întreprinderi și susținerea ││ │ │ │ dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii ││ │ │55.01.17│ Transferuri pentru programe și proiecte de prevenire a ││ │ │ │ accidentelor de muncă și a bolilor profesionale ││ │ │55.01.18│ Alte transferuri curente interne ││ │ │55.01.19│ Vărsăminte la fondul de risc pentru garanțiile de stat pentru││ │ │ │ împrumuturile externe (doar pentru instituțiile implicate ││ │ │ │ în procesul de privatizare) ││ │ │55.01.20│ Vărsăminte la trezoreria statului din valorificarea activelor││ │ │ │ bancare și creanțelor comerciale și privatizare (doar pentru ││ │ │ │ instituțiile implicate în procesul de privatizare) ││ │ │55.01.26│ Sprijin financiar pentru construirea de locuințe, ││ │ │ │ reabilitarea, consolidarea și extinderea locuințelor ││ │ │ │ existente ││ │ │55.01.28│ Cheltuieli neeligibile ISPA ││ │ │55.01.29│ Reparații curente aferente infrastructurii feroviare publice ││ │ │55.01.41│ Asistență pentru dezvoltare alocată în beneficiul statelor ││ │ │ │ partenere ││ │ │55.01.42│ Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare││ │ │ │ intercomunitară ││ │ │55.01.46│ Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor││ │ │ │ de stat ││ │ │55.01.47│ Plata valorii de executare a garanției în contul ││ │ │ │ finanțatorilor în cadrul programului Prima casă ││ │ │55.01.48│ Finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare **)││ │ │ │ **) În evidența proprie a ordonatorilor de credite se ││ │ │ │ detaliază pe următoarele subdiviziuni: ││ │ │ │ - Finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare ││ │ │ │ contractate de instituții publice; ││ │ │ │ - Finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare dezvoltare ││ │ │ │ și inovare contractate de unități și instituții de cercetare,││ │ │ │ altele decât instituțiile publice, precum și de persoane ││ │ │ │ fizice autorizate; ││ │ │55.01.49│ Transferuri pentru finanțarea cercetării în domeniul ││ │ │ │ economic ││ │ │55.01.50│ Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din ││ │ │ │ bugetul de stat ││ │ │55.01.51│ Transferuri interne către bugetele locale ││ │ │55.01.52│ Transferuri interne către operatorii economici ││ │ │55.01.53│ Transferuri pentru finanțarea lucrărilor de pază și ││ │ │ │ întreținere la Combinatul Minier Krivoi Rog Ucraina ││ │ │55.01.54│ Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către ││ │ │ │ furnizorii de energie termică și ale centralelor ││ │ │ │ de termoficare │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │55.01.55│ Transferuri pentru finanțarea lucrărilor de împădurire │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│6740000│Transferuri în străinătate │55.02 │B. Transferuri curente în străinătate ││ │ │ │(către organizații internaționale) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │55.02.01│ Contribuții și cotizații la organisme internaționale ││ │ │55.02.02│ Cooperare economică internațională ││ │ │55.02.03│ Asistență pentru dezvoltare alocată în străinătate ││ │ │55.02.04│ Alte transferuri curente în străinătate ││ │ │55.02.05│ Contribuția României la Fondul European pentru Dezvoltare │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│6750000│Contribuția României la bugetul Uniunii Europene │55.03 │C. Contribuția României la bugetul U.E. │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │55.03.01│ Contribuții din taxe vamale ││ │ │55.03.03│ Contribuții din sectorul zahărului ││ │ │55.03.04│ Contribuții din resursa TVA ││ │ │55.03.05│ Contribuții pentru corecția/rabatul acordat Marii Britanii ││ │ │55.03.06│ Contribuții din resursa VNB ││ │ │55.03.07│ Contribuții suplimentare și neprevăzute ││ │ │55.03.10│ Contribuții pentru reducerile în favoarea Țărilor de jos și ││ │ │ │ Suediei │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│6750000│Contribuția României la bugetul Uniunii Europene │55.04 │D. Alte plăți către UE │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │55.04.01│ Sume virate la Fondul temporar pentru restructurarea ││ │ │ │ industriei zahărului în Comunitatea Europeană ││ │ │55.04.02│ Contribuția României la Fondul de Cercetare pentru Cărbune și││ │ │ │ Oțel ││ │ │55.04.03│ Plata contribuției anuale de membru la întreprinderea comună ││ │ │ │ europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de ││ │ │ │ fuziune │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ 56 │Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE ││ │ │ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │56.01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) ││ │ │56.01.01│ Finanțarea națională ││ │ │56.01.02│ Finanțarea externă nerambursabilă ││ │ │56.01.03│ Cheltuieli neeligibile ││ │ │56.01.04│ Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up ││ │ │56.02 │Programe din Fondul Social European (FSE) ││ │ │56.02.01│ Finanțarea națională ││ │ │56.02.02│ Finanțare externă nerambursabilă ││ │ │56.02.03│ Cheltuieli neeligibile ││ │ │56.03 │Programe din Fondul de Coeziune (FC) ││ │ │56.03.01│ Finanțarea națională ││ │ │56.03.02│ Finanțarea externă nerambursabilă ││ │ │56.03.03│ Cheltuieli neeligibile ││ │ │56.03.04│ Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up ││ │ │56.04 │Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală ││ │ │ │(FEADR) ││ │ │56.04.01│ Finanțarea națională ││ │ │56.04.02│ Finanțarea externă nerambursabilă ││ │ │56.04.03│ Cheltuieli neeligibile ││ │ │56.05 │Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) ││ │ │56.05.01│ Finanțarea națională ││ │ │56.05.02│ Finanțarea externă nerambursabilă ││ │ │56.05.03│ Cheltuieli neeligibile ││ │ │56.06 │Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) ││ │ │56.06.01│ Finanțarea națională ││ │ │56.06.02│ Finanțarea externă nerambursabilă ││ │ │56.06.03│ Cheltuieli neeligibile ││ │ │56.07 │Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) ││ │ │56.07.01│ Finanțarea națională ││ │ │56.07.02│ Finanțarea externă nerambursabilă ││ │ │56.07.03│ Cheltuieli neeligibile ││ │ │56.08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat ││ │ │ │(ENPI) ││ │ │56.08.01│ Finanțarea națională ││ │ │56.08.02│ Finanțarea externă nerambursabilă ││ │ │56.08.03│ Cheltuieli neeligibile ││ │ │56.09 │Sume aferente Fondului European pentru Refugiați ││ │ │56.09.01│ Finanțarea națională ││ │ │56.09.02│ Finanțarea externă nerambursabilă ││ │ │56.09.03│ Cheltuieli neeligibile ││ │ │56.10 │Sume aferente Fondului European de Returnare ││ │ │56.10.01│ Finanțarea națională ││ │ │56.10.02│ Finanțarea externă nerambursabilă ││ │ │56.10.03│ Cheltuieli neeligibile ││ │ │56.11 │Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților ││ │ │ │țărilor terțe ││ │ │56.11.01│ Finanțarea națională ││ │ │56.11.02│ Finanțarea externă nerambursabilă ││ │ │56.11.03│ Cheltuieli neeligibile ││ │ │56.12 │Sume aferente Fondului Frontierelor Externe ││ │ │56.12.01│ Finanțarea națională ││ │ │56.12.02│ Finanțarea externă nerambursabilă ││ │ │56.12.03│ Cheltuieli neeligibile ││ │ │56.13 │Programe finanțate în cadrul facilității Schengen ││ │ │56.13.01│ Finanțarea națională ││ │ │56.13.02│ Finanțarea externă nerambursabilă ││ │ │56.13.03│ Cheltuieli neeligibile ││ │ │56.14 │Programele finanțate din Facilitatea de Tranziție ││ │ │56.14.01│ Finanțarea națională ││ │ │56.14.02│ Finanțarea externă nerambursabilă ││ │ │56.14.03│ Cheltuieli neeligibile ││ │ │56.15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 ││ │ │56.15.01│ Finanțarea națională ││ │ │56.15.02│ Finanțarea externă nerambursabilă ││ │ │56.15.03│ Cheltuieli neeligibile ││ │ │56.16 │Alte facilități și instrumente postaderare ││ │ │56.16.01│ Finanțarea națională ││ │ │56.16.02│ Finanțarea externă nerambursabilă ││ │ │56.16.03│ Cheltuieli neeligibile ││ │ │56.17 │Mecanismul financiar SEE ││ │ │56.17.01│ Finanțarea națională ││ │ │56.17.02│ Finanțarea externă nerambursabilă ││ │ │56.17.03│ Cheltuieli neeligibile ││ │ │56.18 │Mecanismul financiar norvegian ││ │ │56.18.01│ Finanțarea națională ││ │ │56.18.02│ Finanțarea externă nerambursabilă ││ │ │56.18.03│ Cheltuieli neeligibile ││ │ │56.19 │Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență ││ │ │ │Tehnică ││ │ │56.19.01│ Finanțarea națională ││ │ │56.19.02│ Finanțarea externă nerambursabilă ││ │ │56.19.03│ Cheltuieli neeligibile ││ │ │56.20 │Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele ││ │ │ │decât Programul Operațional Asistență Tehnică ││ │ │56.20.01│ Finanțarea națională ││ │ │56.20.02│ Finanțarea externă nerambursabilă ││ │ │56.20.03│ Cheltuieli neeligibile ││6780000│Transferuri pentru proiecte finanțate din fonduri │56.21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele ││ │externe nerambursabile postaderare și fonduri de la │ │locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din ││ │bugetul de stat │ │FEN postaderare ││6780000│Transferuri pentru proiecte finanțate din fonduri │56.22 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți ││ │externe nerambursabile postaderare și fonduri de la │ │comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral ││ │bugetul de stat │ │din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau ││ │ │ │privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din ││ │ │ │FEN postaderare ││6780000│Transferuri pentru proiecte finanțate din fonduri │56.22.01│Transferuri din bugetul de stat către instituțiile publice ││ │externe nerambursabile postaderare și fonduri de la │ │finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare ││ │bugetul de stat │ │susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare ││6780000│Transferuri pentru proiecte finanțate din fonduri │56.22.02│Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți ││ │externe nerambursabile postaderare și fonduri de la │ │comerciale și alți beneficiari de drept public sau privat ││ │bugetul de stat │ │necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN ││ │ │ │postaderare ││6780000│Transferuri pentru proiecte finanțate din fonduri │56.23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu ││ │externe nerambursabile postaderare și fonduri de la │ │finanțare din FEN ││ │bugetul de stat │ │ ││6780000│Transferuri pentru proiecte finanțate din fonduri │56.24 │Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile post aderare ││ │externe nerambursabile postaderare și fonduri de la │ │de la Comunitatea Europeană ││ │bugetul de stat │ │ ││ │ │56.25 │Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea ││ │ │ │disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene ││ │ │ │extinse ││ │ │56.25.01│ Finanțarea națională ││ │ │56.25.02│ Finanțarea externă nerambursabilă ││ │ │56.25.03│ Cheltuieli neeligibile ││ │ │56.26 │Fondul European de Ajustare la Globalizare ││ │ │56.26.01│ Finanțarea națională ││ │ │56.26.02│ Finanțarea externă nerambursabilă ││ │ │56.26.03│ Cheltuieli neeligibile ││ │ │56.27 │Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE*) ││ │ │56.27.01│ Finanțarea națională ││ │ │56.27.02│ Finanțarea externă nerambursabilă ││ │ │56.27.03│ Cheltuieli neeligibile ││ │ │56.28 │Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor ││ │ │ │financiare SEE*) ││ │ │56.28.01│ Finanțarea națională ││ │ │56.28.02│ Finanțarea externă nerambursabilă ││ │ │56.28.03│ Cheltuieli neeligibile ││6780000│Transferuri pentru proiecte finanțate din fonduri │56.29 │Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up ││ │externe nerambursabile postaderare și fonduri de la │ │ ││ │bugetul de stat │ │ ││6780000│Transferuri pentru proiecte finanțate din fonduri │56.30 │Transferuri din bugetul de stat din sumele primite în cadrul ││ │externe nerambursabile postaderare și fonduri de la │ │mecanismului top up către bugetele locale ││ │bugetul de stat │ │ ││6780000│Transferuri pentru proiecte finanțate din fonduri │56.31 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți ││ │externe nerambursabile postaderare și fonduri de la │ │comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral ││ │bugetul de stat │ │din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau ││ │ │ │privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din ││ │ │ │FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul procedurii ││ │ │ │top up ││6780000│Transferuri pentru proiecte finanțate din fonduri │56.31.01│Transferuri din bugetul de stat către instituțiile publice ││ │externe nerambursabile postaderare și fonduri de la │ │finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare ││ │bugetul de stat │ │susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN ││ │ │ │postaderare, din sumele încasate în cadrul procedurii top up ││6780000│Transferuri pentru proiecte finanțate din fonduri │56.31.02│Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți ││ │externe nerambursabile postaderare și fonduri de la │ │comerciale și alți beneficiari de drept public sau privat ││ │bugetul de stat │ │necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN ││ │ │ │postaderare, din sumele încasate în cadrul procedurii top up ││6780000│Transferuri pentru proiecte finanțate din fonduri │56.35 │Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul ││ │externe nerambursabile postaderare și fonduri de la │ │mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii ││ │bugetul de stat │ │instituții publice ││6780000│Transferuri pentru proiecte finanțate din fonduri │56.36 │Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul ││ │externe nerambursabile postaderare și fonduri de la │ │mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de ││ │bugetul de stat │ │proiect/beneficiarii instituții publice ││6780000│Transferuri pentru proiecte finanțate din fonduri │56.37 │Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul ││ │externe nerambursabile postaderare și fonduri de la │ │mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii ││ │bugetul de stat │ │alții decât instituții publice ││6780000│Transferuri pentru proiecte finanțate din fonduri │56.38 │Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul ││ │externe nerambursabile postaderare și fonduri de la │ │mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de ││ │bugetul de stat │ │proiect/beneficiarii alții decât instituții publice ││6780000│Transferuri pentru proiecte finanțate din fonduri │56.39 │Sume aferente corecțiilor financiare suportate din bugetul ││ │externe nerambursabile postaderare și fonduri de la │ │de stat ││ │bugetul de stat │ │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│6760000│Asigurări sociale │57.01 │Asigurări sociale ││6770000│Ajutoare sociale │57.02 │Ajutoare sociale ││ │ │57.02.01│ Ajutoare sociale în numerar ││ │ │57.02.02│ Ajutoare sociale în natură ││ │ │57.02.03│ Tichete de creșă ││ │ │57.02.04│ Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│6790000│Alte cheltuieli │59.01 │Burse ││ │ │59.02 │Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale ││ │ │59.03 │Finanțarea partidelor politice ││ │ │59.04 │Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților││ │ │ │naționale altele decât cele care primesc subvenții de la ││ │ │ │bugetul de stat ││ │ │59.05 │Finanțarea unor programe și proiecte Interetnice și combatere a││ │ │ │intoleranței ││ │ │59.06 │Producerea și distribuirea filmelor ││ │ │59.07 │Sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a ││ │ │ │organizațiilor reprezentative ale acestora ││ │ │59.08 │Programe pentru tineret ││ │ │59.09 │Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de ││ │ │ │calamități naturale în agricultură ││ │ │59.10 │Fond la dispoziția primului-ministru pentru sprijinirea ││ │ │ │comunităților românești de pretutindeni ││ │ │59.11 │Asociații și fundații ││ │ │59.12 │Susținerea cultelor ││ │ │59.13 │Contribuția statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe ││ │ │ │Române din afara granițelor ││ │ │59.14 │Contribuția statului la salarizarea personalului de cult ││ │ │59.15 │Contribuții la salarizarea personalului neclerical ││ │ │59.16 │Proiecte de comunicare, informare publică și promovarea ││ │ │ │imaginii și intereselor românești peste hotare ││ │ │59.17 │Despăgubiri civile ││ │ │59.18 │Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea prevenirii și││ │ │ │combaterii epizootiilor ││ │ │59.19 │Indemnizația de merit ││ │ │59.20 │Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de ││ │ │ │structurile sportive de drept privat ││ │ │59.21 │Comenzi de stat pentru cărți și publicații ││ │ │59.22 │Acțiuni cu caracter științific și social-cultural ││ │ │59.23 │Finanțarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului și ││ │ │ │al rezistenței Sighet" ││ │ │59.24 │Finanțarea ansamblului "Memorialul revoluției - Decembrie 1989"││ │ │ │din Municipiul Timișoara ││ │ │59.25 │Sume aferente plății creanțelor salariale ││ │ │59.26 │Sume acordate membrilor Academiilor ││ │ │59.27 │Renta viageră agricolă ││ │ │59.28 │Finanțarea Schitului românesc Prodromu de la Muntele Athos ││ │ │59.30 │Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea ││ │ │ │discriminării ││ │ │59.31 │Sume aferente fondurilor administrate de Eximbank ││ │ │59.32 │Rambursarea contravalorii unor servicii de navigație aeriană ││ │ │59.33 │Sume destinate menținerii navigabilității aeronavelor pentru ││ │ │ │zboruri speciale ││ │ │59.34 │Sume alocate pentru întocmirea documentațiilor cadastrale și a ││ │ │ │publicității imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate în ││ │ │ │concesiunea companiei care administrează infrastructura ││ │ │ │feroviară ││ │ │59.35 │Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe ││ │ │59.36 │Despăgubiri pentru eliberarea benzilor de frecvențe radio │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE ││ │ │ │RAMBURSABILĂ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │65.01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL (70 = 71 + 72 + 75) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ Cheltuielile vor fi detaliate după natura lor potrivit ││ │ │ │ listei de mai jos ││6810000│Cheltuieli operaționale privind amortizările, │71.01 │Active fixe ││ │provizioanele și ajustările pentru depreciere │ │ ││6820000│Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile │ │ ││ │ │71.01.01│ Construcții ││ │ │71.01.02│ Mașini, echipamente și mijloace de transport ││ │ │71.01.03│ Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale ││ │ │71.01.04│ Microbuze școlare ││ │ │71.01.30│ Alte active fixe ││6890000│Cheltuieli privind rezerva de stat și de mobilizare │71.02 │Stocuri ││ │ │71.02.01│ Rezerve de stat și de mobilizare ││6290200│Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - │71.03 │Reparații capitale aferente activelor fixe ││ │reparații capitale │ │ ││ │ │72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE ││ │ │72.01 │Active financiare ││ │ │72.01.01│ Participare la capitalul social al societăților comerciale ││ │ │75 │TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │79 │OPERAȚIUNI FINANCIARE (79 = 80 + 81) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │80.01 │ Împrumuturi acordate pentru obiective aprobate prin convenții ││ │ │ │ bilaterale și interguvernamentale ││ │ │80.02 │ Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat ││ │ │80.03 │ Împrumuturi pentru instituții și servicii publice sau ││ │ │ │ activități finanțate integral din venituri proprii ││ │ │80.04 │ Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru șomaj ││ │ │80.05 │ Împrumuturi acordate pentru construirea, cumpărarea, ││ │ │ │ reabilitarea, consolidarea și extinderea unor locuințe ││ │ │80.06 │ Microcredite acordate persoanelor fizice care desfășoară ││ │ │ │ activități pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea││ │ │ │ întreținerii materiale ││ │ │80.07 │ Împrumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice ││ │ │80.08 │ Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de ││ │ │ │ casă ││ │ │80.09 │ Împrumuturi acordate de agențiile guvernamentale și ││ │ │ │ administrate prin agenții de credit ││ │ │80.30 │ Alte împrumuturi │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │81.01 │Rambursări de credite externe ││ │ │81.01.01│ Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de ││ │ │ │ credite ││ │ │81.01.02│ Rambursări de credite externe din fondul de garantare ││ │ │81.01.05│ Rambursări de credite aferente datoriei publice externe ││ │ │ │ locale ││6650000│Cheltuieli din diferențe de curs valutar │81.01.06│ Diferențe de curs aferente datoriei publice externe ││ │ │81.01.07│ Restituiri de capital din tranzacții cu derivate financiare ││ │ │81.02 │Rambursări de credite interne ││ │ │81.02.01│ Rambursări de credite interne garantate ││6650000│Cheltuieli din diferențe de curs valutar │81.02.02│ Diferențe de curs aferente datoriei publice interne ││ │ │81.02.05│ Rambursări de credite aferente datoriei publice interne ││ │ │ │ locale ││ │ │81.03 │Rambursări de credite în contul împrumuturilor preluate de MEF ││ │ │ │în baza OUG nr. 64/2007 ││ │ │81.04 │Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea ││ │ │ │proiectelor cu finanțare UE │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │84 │TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ││ │ │ │ÎN ANUL CURENT │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │85.01 │Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent│├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │90 │TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │91.01 │Rezerve ││ │ │92.01 │Excedent ││ │ │93.01 │Deficit │└───────┴──────────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘---------- Anexa 5 (numerotată în anexa 12) a fost introdusă conform subpct. 20.2, pct. 20 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013, având conținutul anexei 5 din același act normativ. Contul sintetic de gradul III 6580000 din grupa 65, clasa 6 a fost eliminat de subpct. 3 al pct. I din anexa 5 la ORDINUL nr. 465 din 15 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015. Conturile sintetice de gradul II și III 6580000 din grupa 65, clasa 6 au fost introduse de subpct. 3 al pct. I din anexa 5 la ORDINUL nr. 465 din 15 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015.  +  Anexa nr. 13 Cod 01 BILANȚ Încheiat la data de....... -lei-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NR. DENUMIREA INDICATORILOR Cod Sold la Sold laCRT. rând începutul sfârșitul anului perioadei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── A B C 1 2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────A. ACTIVE────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I. ACTIVE NECURENTE────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Active fixe necorporale 01 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Instalații tehnice, mijloace de transport, 02 animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. Terenuri și clădiri 03 (ct.211+212+231-281-291-293*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────4. Alte active nefinanciare 04 (ct.215)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5. Active financiare necurente (investiții pe 05 termen lung) - peste 1 an (ct.260+265+267-296)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6. Creanțe necurente - sume ce urmează a fi 06 încasate după o perioada mai mare de 1 an (ct.4112+4612 - 4912 - 4962)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────7. TOTAL ACTIVE NECURENTE 07 (rd.01+02+03+04+05+06)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ACTIVE CURENTE────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Stocuri 08 (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+ 332+341+345+346+347+349+351+354+356+ 357+358+359+361+371+381+/-348+/-378*)- 391-392-393-394-395-396-397-398)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Creanțe curente - sume ce urmează a fi 09 încasate într-o perioada mai mica de 1 an, din care:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Creanțe din operațiuni comerciale și 10 avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425 +4282+4611+473**+481*)+482*)+483 - 4911- 4961+5187)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Creanțe bugetare 11 (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+ 4482+463+464+465+4664+4665+4681+4682 +4684+4687*)+469 - 497)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Creanțe din operațiuni cu Comunitatea 12 Europeană (ct.4501+4511+4531+4541+4551+456+457+ 458)*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. Investiții financiare pe termen scurt 13 (ct.505 - 595)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────4. Conturi la trezorerie și BĂNCI (rd.15+17) 14 din care:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Conturi la trezorerie, casă, alte valori, 15 avansuri de trezorerie (ct.510+5125+5126+5131*)+5141+5161+5171 +520+5211+5212+5221*)+5222*)+523+524+ 5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292 +5299+531+532+542+550+551*)+552+553*)+ 554*)+555+556*)+557+558+5601+5602+561+ 562+5711+5712+5713+ +5714+5741+5742+5743+5744)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── din care: depozite 16──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Conturi la BĂNCI comerciale 17 (ct.5112+5121+5124+5125+5126+5131+ 5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+ 5162+5172+5411+5412+550+558+560)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── din care: depozite 18────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5. Cheltuieli în avans 19 (ct.471)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL ACTIVE CURENTE 20 (rd.08+09+13+14+19)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL ACTIVE (rd.07+20) 21────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. DATORII 22──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── DATORII NECURENTE - sume ce trebuie 23 plătite într-o perioada mai mare de 1 an────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Sume necurente de plata 24 (ct.4042+269+4622+509)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Împrumuturi pe termen lung 25 (ct.1612+1622+1632+1642+1652+166+1672 +168-169)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. Provizioane (cont 151) 26──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL DATORII NECURENTE 27 (rd.24+25+26)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. DATORII CURENTE - sume ce trebuie 28 plătite într-o perioada de până la 1 an, din care:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Datorii comerciale și avansuri 29 (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473 481*)+482*)+483+269)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Datorii către bugete 30 (ct.438+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4671+4672+4673+4674+4675)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Datorii către Comunitatea Europeană 31 (ct.4502+4512+452+4532+4542+4552)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Împrumuturi pe termen scurt- sume ce 32 trebuie plătite într-o perioada de până la 1 an (ct.5186+5191+5192+5194+5195+5196+ 5197*)+5198)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. Împrumuturi pe termen lung - sume ce 33 trebuie plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+168 -169)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────4. Salariile angajaților și contribuțiile 34 aferente (ct.421+423+426+427+4281+431+437+438)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5. Alte drepturi cuvenite altor categorii de 35 persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+429)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6. Venituri în avans (ct.472) 36────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────7. Provizioane (ct. 151) 37──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL DATORII CURENTE 38 (rd.28+32+33+34+35+36+37)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL DATORII (rd.27+38) 39──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - 40 TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.21-39 = rd.41)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────C. CAPITALURI PROPRII 41────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Rezerve, fonduri 42 (ct.100+101+102+103+104+105+106+131*) +132+133+134*)+135*)+136*)+137*)+139*))────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Rezultatul reportat 43 (ct. 117-sold creditor)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. Rezultatul reportat 44 (ct.117-sold debitor)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────4. Rezultatul patrimonial al exercițiului 45 (ct.121-sold creditor)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5. Rezultatul patrimonial al exercițiului 46 (ct.121-sold debitor)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL CAPITALURI PROPRII 47 (rd.42+43-44++ 45-46)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil-------------- Conturile 131, 134, 136, 137 au fost eliminate conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 19 ianuarie 2011. Contul 5221 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 19 ianuarie 2011. Conturile 5221 și 5222 au fost eliminate conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 19 ianuarie 2011. Contul 553 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 19 ianuarie 2011. Contul 554 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 19 ianuarie 2011. Contul 556 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 19 ianuarie 2011. Contul 4687 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 19 ianuarie 2011. Contul 5197 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 19 ianuarie 2011. Contul 4687 a fost reintrodus conform pct. 4.1, Cap. IV din anexa la ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011. Contul 5197 a fost reintrodus conform pct. 4.1, Cap. IV din anexa la ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011. Contul 4687 a fost modificat conform alin. (1) al pct. 4.1. Cap. IV din ORDINUL nr. 479 din 5 aprilie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 17 aprilie 2012. Contul 5197 a fost modificat conform alin. (1) al pct. 4.1. Cap. IV din ORDINUL nr. 479 din 5 aprilie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 17 aprilie 2012. Contul 135 "Fondul de risc" a fost eliminat din PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE astfel cum este acesta prevăzut în anexa 1 la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. *) Contul 378 "Diferențe de preț la mărfuri" figurează în PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE din anexa 1 la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013 cu denumirea "Diferențe de preț la mărfuri (adaos comercial)". *) A se vedea anexa 3 la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013, care prevede TRANSPUNEREA soldurilor conturilor din balanța de verificare la 31 decembrie 2013 în noul plan de conturi general pentru instituțiile publice. Contul 551 "Disponibil din alocații bugetare cu destinație specială" a fost eliminat conform pct. 3 al art. II din ORDINUL nr. 1.400 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 22 octombrie 2014. Conform pct. 3 al art. II din ORDINUL nr. 1.400 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 22 octombrie 2014, în întreg cuprinsul normelor metodologice, contul 551 "Disponibil din alocații bugetare cu destinație specială" se înlocuiește cu contul 560 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii" sau cu contul 561 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții". Conform pct. 2.8., Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 71 din 22 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 29 ianuarie 2013, în vederea prezentării unei imagini fidele asupra patrimoniului aflat în administrarea ordonatorului principal de credite, la întocmirea situațiilor financiare centralizate se vor avea în vedere următoarele operațiuni:a) eliminarea conturilor 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" și 482 "Decontări între instituții subordonate" din activele și datoriile bilanțului centralizat la nivelul instituției superioare pentru instituțiile subordonate;b) compensarea soldurilor creditoare și debitoare ale conturilor 117 "Rezultatul reportat" și 121 "Rezultatul patrimonial" la nivelul ordonatorului principal și secundar de credite, astfel încât în bilanțul și contul de rezultat patrimonial centralizate ale ordonatorului principal și secundar de credite conturile respective să prezinte numai sold creditor sau debitor;c) compensarea soldurilor creditoare și debitoare ale conturilor 117 "Rezultatul reportat" și 121 "Rezultatul patrimonial" la nivelul Ministerului Finanțelor Publice pentru bilanțul și contul de rezultat patrimonial agregate pe fiecare subsector al administrației publice și pe total administrație publică, astfel încât conturile respective să prezinte numai sold creditor sau debitor;d) opțional, se pot compensa soldurile conturilor privind taxa pe valoarea adăugată de plată, respectiv de recuperat;e) eliminarea contului 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat" din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa 2 la situațiile financiare) centralizat întocmit de Ministerul Finanțelor Publice pentru subsectorul S1311 "Administrația centrală" și a contului 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat" din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa 2 la situațiile financiare) întocmit de Casa Națională de Pensii Publice, precum și din formularul centralizat întocmit de Ministerul Finanțelor Publice pentru subsectorul S1314 "Asigurări sociale";f) din contul 5202 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent" se completează în formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare), întocmit de Trezoreria Centrală, deficitul curent al bugetului de stat centralizat în contul deschis la Trezoreria operativă centrală;g) contul 524 "Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului" din formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) întocmit de Trezoreria Centrală va cuprinde la poziția de încasări și plăți totalul veniturilor încasate și totalul cheltuielilor efectuate, pe baza datelor preluate din contul de execuție al bugetului Trezoreriei Statului de la 31 decembrie 2012;h) în formularul centralizat "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) întocmit de Ministerul Finanțelor Publice pentru subsectorul S1311 "Administrația centrală", contul 7701 "Finanțarea din bugetul de stat" se adună la col. 1 "Total", mai puțin soldul contului 7701 aferent Agenției Naționale de Administrare Fiscală care este cuprins în col. 9. 2.8.(2) Soldul contului 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" și al contului 482 "Decontări între instituții subordonate", care evidențiază valoarea neamortizată a activelor fixe sau a stocurilor transferate cu titlu gratuit, se închide atât la instituția care a transferat, cât și la instituția care a primit bunurile, după amortizarea integrală a activului fix, după consumul stocurilor sau după casarea obiectelor de inventar respective, prin contul 117 "Rezultatul reportat". Soldul contului 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate", care evidențiază sumele transmise de instituția superioară către instituțiile din subordine pentru efectuarea unor cheltuieli aprobate, se închide la finele perioadei, atât la instituția care a transferat, cât și la instituția care a primit sumele, cu suma plăților efectuate, prin contul 117 "Rezultatul reportat". Sumele rămase neutilizate și restituite instituției superioare se înregistrează în debitul contului 481 la instituția subordonată și în creditul contului 481 la instituția superioară. Excepție fac instituțiile care și-au schimbat subordonarea în urma unor procese de reorganizare, în această situație conturile de decontări 481 și 482 închizându-se la momentul întocmirii bilanțului de închidere, conform termenelor prevăzute de actele normative prin care s-au aprobat reorganizările. Instituțiile publice implicate în astfel de operațiuni efectuează punctaje reciproce privind sumele înscrise în conturile de decontări, iar instituția care a primit bunurile și le-a consumat va solicita în scris instituției care le-a transferat închiderea contului de decontare. Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice. Cap. IX din ORDINUL nr. 2.373 din 3 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 octombrie 2016 prevede:IX. În întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează următoarele:1.1. Din conținutul conturilor se elimină corespondențele cu conturile 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" și 482 "Decontări între instituții subordonate" care reglementează raporturile de decontare intervenite între instituții, reprezentând valoarea activelor fixe, a materialelor transmise și primite în vederea executării unor acțiuni în cadrul instituției publice.1.2. Conturile eliminate: 48102 "Decontări privind activele fixe", 4810200 "Decontări privind activele fixe", 48103 "Decontări privind stocurile" și 4810300 "Decontări privind stocurile", respectiv 482 "Decontări între instituții subordonate" se înlocuiesc cu următoarele conturi: 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice" și 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice", după caz.2. Soldurile debitoare ale conturilor 4810200 "Decontări privind activele fixe" și 4810300 "Decontări privind stocurile" se transpun în contul 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice". Soldurile creditoare ale conturilor 4810200 "Decontări privind activele fixe" și 4810300 "Decontări privind stocurile" se transpun în contul 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice3. Soldul debitor al contului 482 "Decontări între instituții subordonate" se transpune în contul 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice", iar soldul creditor se transpune în contul 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice"." Notă  +  Anexa nr. 14 Cod 02 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de.... -lei-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. DENUMIREA INDICATORULUI Cod An Ancrt. rând precedent curent──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── A B C 1 2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I. VENITURI OPERAȚIONALE 01────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Venituri din impozite, taxe, contribuții 02 de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+ +739+745+746+750+751)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Venituri din activități economice 03 (ct.701+702+703+704+705+706+707+ 708 +/- 709)*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. Finanțări, subvenții, transferuri, 04 alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773*)+774+776+778+ 779*))────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────4. Alte venituri operaționale 05 (ct.714+719*)+721+722+781)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL VENITURI 06 OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────II. CHELTUIELI OPERAȚIONALE 07────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Salariile și contribuțiile sociale 08 aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Subvenții și transferuri 09 (ct.670+671+672+673+674+676+677+ 679)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. Stocuri, consumabile, lucrări și servicii 10 executate de terți (ct.601+602+603+606+607+608+609+ 610+611+612+613+614+622+623+624+ 626+627+628+629)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────4. Cheltuieli de capital, amortizări și 11 provizioane (ct.681+682+689)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5. Alte cheltuieli operaționale 12 (ct.635+654+658)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL CHELTUIELI 13 OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA 14 OPERAȚIONALĂ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - EXCEDENT (rd.06-rd.13) 15──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - DEFICIT (rd.13-rd.06) 16────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────IV. VENITURI FINANCIARE 17 (ct.763+764+765+766+767+768+769+ 786)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────V. CHELTUIELI FINANCIARE 18 (ct.663+664+665*)+666+667+668+669+ 686)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA 19 financiară──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - EXCEDENT (rd.17-rd.18) 20──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - DEFICIT (rd.18-rd.17) 21────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA 22 CURENTA (rd.14+rd.19)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - EXCEDENT (rd.15+20) 23──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - DEFICIT (rd.16+21) 24────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────VIII. VENITURI EXTRAORDINARE 25 (ct.790+791)*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE 26 (ct.690+691)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── REZULTATUL DIN ACTIVITATEA 27 EXTRAORDINARĂ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - EXCEDENT (rd.25-rd.26) 28──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - DEFICIT (rd.26-rd.25) 29──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── REZULTATUL PATRIMONIAL AL 30 EXERCIȚIULUI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - EXCEDENT (rd.20+23+28) 31──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - DEFICIT (rd.21+24+29) 32──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil Conform pct. 4.3. din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011, veniturile încasate la bugetul de stat la codul 44.01 "Donații din străinătate" și la bugetul fondurilor externe nerambursabile la codul 44.08 "Donații din străinătate" se evidențiază cu ajutorul contului 779 "Venituri din bunuri și servicii primite cu titlu gratuit". Conform literei e) a alin. (1) al pct. 2.8., Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 71 din 22 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 29 ianuarie 2013, în vederea prezentării unei imagini fidele asupra patrimoniului aflat în administrarea ordonatorului principal de credite, la întocmirea situațiilor financiare centralizate se vor avea în vedere următoarele operațiuni:e) eliminarea contului 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat" din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa 2 la situațiile financiare) centralizat întocmit de Ministerul Finanțelor Publice pentru subsectorul S1311 "Administrația centrală" și a contului 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat" din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa 2 la situațiile financiare) întocmit de Casa Națională de Pensii Publice, precum și din formularul centralizat întocmit de Ministerul Finanțelor Publice pentru subsectorul S1314 "Asigurări sociale"; Notă
  Conturile 701 "Venituri din vânzarea produselor finite", 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor", 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale", 704 "Venituri din lucrări executate și servicii prestate", 705 "Venituri din studii și cercetări", 706 "Venituri din chirii", 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor", 708 "Venituri din activități diverse", 790 "Venituri din despăgubiri din asigurări" au fost eliminate conform pct. 7 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.
  Denumirea contului 668 a fost modificată conform anexei 1 la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.
  Contul 773 "Venituri din alocații bugetare cu destinație specială" a fost eliminat conform pct. 3 al art. II din ORDINUKL nr. 1.400 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 22 octombrie 2014.
  Conform pct. 4 al art. II din ORDINUL nr. 1.400 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 22 octombrie 2014, în întreg cuprinsul normelor metodologice, contul 773 "Venituri din alocații bugetare cu destinație specială" se înlocuiește cu conturi de venituri 7xx în funcție de codul bugetar de venituri la care sunt cuprinse sumele respective în bugetul instituției, potrivit "Tabelului de corespondență între conturile contabile de venituri și codurile bugetare din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice - Venituri", prevăzut în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013. Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice. Conform pct. 7 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013, conturile 701 "Venituri din vânzarea produselor finite", 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor", 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale", 704 "Venituri din lucrări executate și servicii prestate", 705 "Venituri din studii și cercetări", 706 "Venituri din chirii", 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor", 708 "Venituri din activități diverse", 719 "Alte venituri operaționale", 790 "Venituri din despăgubiri din asigurări" care au fost eliminate, au fost înlocuite cu următoarele conturi: 735 "Impozite și taxe pe bunuri și servicii", 739 "Alte impozite și taxe fiscale", 750 "Venituri din proprietate" și 751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii", după caz, potrivit "TABELULUI DE CORESPONDENȚĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE VENITURI ȘI CODURILE BUGETARE DIN CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND FINANȚELE PUBLICE - VENITURI", prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice. Notă *Font 7*┌───────┬─────────────────────────────────────────┬────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Simbol │ │ │Capitol │ ││cont │ DENUMIRE CONT │ │Subcapi-│ CLASIFICAȚIA BUGETARĂ ││ │ │ │ tol │ ││ │ │ │Paragraf│ │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │VENITURI │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ I. │ │VENITURI CURENTE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Gr. 73 │VENITURI FISCALE │ A │ │VENITURI FISCALE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350000│Impozite și taxe pe bunuri și servicii │ A4 │ │IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350100│Taxa pe valoarea adăugată │ │ 10 │Taxa pe valoarea adăugată ││ │ │ │ 10.01 │ Taxa pe valoarea adăugată încasată*) ││ │ │ │10.01.01│ TVA încasată pentru operațiuni interne*) ││ │ │ │10.01.02│ TVA încasată pentru importurile de bunuri*) ││ │ │ │10.01.03│ TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile ││ │ │ │ │ nestabilite în cadrul comunității, pentru persoane neimpozabile ││ │ │ │ │ stabilite în România ││ │ │ │10.01.04│ TVA plătită de persoane impozabile nestabilite în România și care pot ││ │ │ │ │ fi scutite de obligația înregistrării în scopuri de TVA, când ││ │ │ │ │ efectuează în România una sau mai multe operațiuni pentru care este ││ │ │ │ │ obligată la plata taxei *) ││ │ │ │10.01.05│ T.V.A. de plată pentru transferul unor active, rezultată ca urmare a ││ │ │ │ │ ajustărilor ││ │ │ │ 10.02 │ T.V.A restituită (se scade) *) ││ │ │ │10.02.01│ Restituiri pentru societăți cu sediul în U.E.*) ││ │ │ │10.02.02│ Restituiri pentru țări terțe care au tranzacții cu România *) ││ │ │ │10.02.03│ Alte restituiri *) ││ │ │ │10.02.04│ Restituiri către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA ││ │ │ │ │ în România ││ │ │ │ 10.03 │ Majorări de întârziere aferente TVA *) ││ │ │ │ 10.04 │ TVA aferent serviciilor electronice prestate de persoane impozabile ││ │ │ │ │ nestabilite în comunitate, dar înregistrate în scopuri de TVA în ││ │ │ │ │ România, către persoane neimpozabile stabilite în alte state membre ││ │ │ │ │ (se scade) │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350200│Sume defalcate din TVA │ │ 11 │Sume defalcate din TVA (se scad) ││ │ │ │ 11.01 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea ││ │ │ │ │ cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (se scad) ││ │ │ │ 11.02 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea ││ │ │ │ │ cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, ││ │ │ │ │ municipiilor, sectoarelor și Municipiului București (se scad) ││ │ │ │ 11.05 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad) ││ │ │ │ 11.06 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea ││ │ │ │ │ bugetelor locale (se scad) ││ │ │ │ 11.07 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru dezvoltarea ││ │ │ │ │ infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural (se scad) ││ │ │ │ 11.08 │ Restituiri din sume defalcate din TVA acordate în anul precedent ││ │ │ │ │ (cu semnul "+") │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350300│Alte impozite și taxe generale pe bunuri │ │ │ ││ │și servicii │ │ 12 │Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii ││ │ │ │ 12.01 │ Impozit pe țițeiul din producția internă și gazele naturale ││ │ │ │ 12.02 │ Taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice și termice ││ │ │ │ │ - Restanțe anii anteriori - ││ │ │ │ 12.03 │ Cote aplicate asupra veniturilor realizate în domeniul aviației civile ││ │ │ │ 12.04 │ Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import ││ │ │ │ 12.05 │ Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor ││ │ │ │ │ alcoolice, produselor din tutun și a cafelei ││ │ │ │ 12.06 │ Cote din taxe de școlarizare ││ │ │ │ 12.07 │ Taxe hoteliere ││ │ │ │ 12.08 │ Venituri din cota pe cifra de afaceri în domeniul comunicațiilor ││ │ │ │ │ electronice ││ │ │ │ 12.09 │ Venituri din contribuția datorată pentru medicamente finanțate din ││ │ │ │ │ Fondul Național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul ││ │ │ │ │ Ministerului Sănătății ││ │ │ │ 12.11 │ Impozitul pe veniturile suplimentare obținute ca urmare a ││ │ │ │ │ dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale ││ │ │ │ 12.12 │ Impozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale ││ │ │ │ 12.13 │ Impozitul pe monopolul din sectorul energiei electrice și al gazului ││ │ │ │ │ natural ││ │ │ │ 12.50 │ Alte impozite și taxe generale pe cifra de afaceri, vânzări și valoare ││ │ │ │ │ adăugată │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350400│Accize │ │ 14 │ACCIZE*) ││ │ │ │ 14.01 │ Accize încasate din vânzarea produselor energetice*) ││ │ │ │14.01.01│ Accize încasate din vânzarea de benzină cu plumb *) ││ │ │ │14.01.02│ Accize încasate din vânzarea de benzină fără plumb *) ││ │ │ │14.01.03│ Accize încasate din vânzarea de motorină *) ││ │ │ │14.01.04│ Accize încasate din vânzarea de păcură *) ││ │ │ │14.01.05│ Accize încasate din vânzarea de gaz petrolier lichefiat *) ││ │ │ │14.01.06│ Accize încasate din vânzarea de gaz natural *) ││ │ │ │14.01.07│ Accize încasate din vânzarea de cărbune și cocs *) ││ │ │ │14.01.08│ Accize încasate din vânzarea de petrol lampant (kerosen) *) ││ │ │ │14.01.09│ Accize din vânzarea uleiurilor minerale datorate până la data de ││ │ │ │ │ 31 decembrie 2006*) ││ │ │ │14.01.10│ Accize încasate din vânzarea altor produse energetice accizabile ││ │ │ │ 14.02 │ Accize încasate din vânzarea de alcool etilic, produse intermediare, ││ │ │ │ │ vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase și bere *) ││ │ │ │14.02.01│ Accize încasate din vânzarea de alcool etilic *) ││ │ │ │14.02.02│ Accize încasate din vânzarea de produse intermediare *) ││ │ │ │14.02.03│ Accize încasate din vânzarea de vinuri spumoase *) ││ │ │ │14.02.04│ Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate spumoase, altele ││ │ │ │ │ decât bere și vinuri *) ││ │ │ │14.02.05│ Accize încasate din vânzarea de bere *) ││ │ │ │14.02.06│ Accize din vânzarea de alcool, distilate și băuturi alcoolice, datorate││ │ │ │ │ până la data de 31 decembrie 2006 *) ││ │ │ │14.02.07│ Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate liniștite, altele ││ │ │ │ │ decât bere și vinuri*) ││ │ │ │14.02.08│ Accize încasate din vânzarea de vinuri liniștite *) ││ │ │ │14.02.09│ Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate liniștite, altele ││ │ │ │ │ decât bere și vinuri datorate până la 31 ianuarie 2011 *) ││ │ │ │ 14.03 │ Accize încasate din vânzarea produselor din tutun *) ││ │ │ │14.03.01│ Accize încasate din vânzare de țigarete ││ │ │ │14.03.02│ Accize încasate din vânzare de țigări și țigări de foi ││ │ │ │14.03.03│ Accize încasate din vânzare de tutun de fumat fin tăiat, destinat ││ │ │ │ │ rulării de țigarete ││ │ │ │14.03.04│ Accize încasate din vânzarea altor tutunuri de fumat ││ │ │ │14.03.05│ Accize încasate din vânzarea din tutun datorate până la data de ││ │ │ │ │ 31.01.2011 ││ │ │ │ 14.04 │ Accize încasate din vânzarea de cafea *) ││ │ │ │14.04.01│ Accize încasate din vânzarea de cafea verde ││ │ │ │14.04.02│ Accize încasate din vânzarea de cafea prăjită, inclusiv cafea cu ││ │ │ │ │ înlocuitori ││ │ │ │14.04.03│ Accize încasate din vânzarea de cafea solubilă ││ │ │ │14.04.04│ Accize încasate din vânzarea de cafea datorate până la data de ││ │ │ │ │ 31.01.2011 ││ │ │ │ 14.05 │ Accize încasate din vânzarea altor produse *) ││ │ │ │14.05.01│ Accize încasate din vânzarea de bere/baza de bere din amestecul cu ││ │ │ │ │ băuturi nealcoolice ││ │ │ │14.05.02│ Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate, altele decât bere ││ │ │ │ │ și vinuri ││ │ │ │14.05.03│ Accize încasate din vânzarea de bijuterii din aur și/sau din platină ││ │ │ │14.05.04│ Accize încasate din vânzarea de confecții din blănuri naturale ││ │ │ │14.05.05│ Accize încasate din vânzarea de iahturi și alte nave și ambarcațiuni cu││ │ │ │ │ sau fără motor pentru agrement ││ │ │ │14.05.06│ Accize încasate din vânzarea de autoturisme și autoturisme de teren ││ │ │ │14.05.07│ Accize încasate din vânzarea de arme de vânătoare și arme de uz ││ │ │ │ │ personal ││ │ │ │14.05.08│ Accize încasate din vânzarea de cartușe cu glonț și alte tipuri de ││ │ │ │ │ muniție pentru armele de vânătoare și arme de uz personal ││ │ │ │14.05.09│ Accize încasate din vânzarea de motoare cu capacitate de peste 100 CP, ││ │ │ │ │ destinate iahturilor și altor nave și ambarcațiuni pentru agrement ││ │ │ │14.05.10│ Accize încasate din vânzarea altor produse datorate până la data de ││ │ │ │ │ 30 septembrie 2013 ││ │ │ │ 14.06 │ Accize încasate din vânzarea energiei electrice din producția internă*)││ │ │ │ 14.07 │ Accize încasate din vânzarea autoturismelor din producția internă, ││ │ │ │ │ datorate până la data de 31 decembrie 2006 *) ││ │ │ │ 14.09 │ Accize încasate pentru autoturismele din producția internă cu contracte││ │ │ │ │ de leasing inițiate înainte de 1 ianuarie 2007*) ││ │ │ │ 14.11 │ Accize încasate în vamă din importul produselor energetice*) ││ │ │ │14.11.01│ Accize încasate în vamă din importul de benzină cu plumb *) ││ │ │ │14.11.02│ Accize încasate în vamă din importul de benzină fără plumb *) ││ │ │ │14.11.03│ Accize încasate în vamă din importul de motorină *) ││ │ │ │14.11.04│ Accize încasate în vamă din importul de păcură *) ││ │ │ │14.11.05│ Accize încasate în vamă din importul de gaz petrolier lichefiat *) ││ │ │ │14.11.06│ Accize încasate în vamă din importul de gaz natural *) ││ │ │ │14.11.07│ Accize încasate în vamă din importul de cărbune și cocs *) ││ │ │ │14.11.08│ Accize încasate în vamă din importul de petrol lampant (kerosen) *) ││ │ │ │14.11.09│ Accize în vamă din importul uleiurilor minerale, datorate până la data ││ │ │ │ │ de 31 decembrie 2006 *) ││ │ │ │14.11.10│ Accize încasate în vamă din importul altor produse energetice ││ │ │ │ │ accizabile ││ │ │ │ 14.12 │ Accize încasate în vamă din importul de alcool etilic, produse ││ │ │ │ │ intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase și bere*) ││ │ │ │ 14.13 │ Accize încasate în vamă din importul de produse din tutun *) ││ │ │ │14.13.01│ Accize încasate în vamă din importul de țigarete ││ │ │ │14.13.02│ Accize încasate în vamă din importul de țigări și țigări de foi ││ │ │ │14.13.03│ Accize încasate în vamă din importul de tutun de fumat fin tăiat, ││ │ │ │ │ destinat rulării de țigarete ││ │ │ │14.13.04│ Accize încasate în vamă din importul altor tutunuri de fumat ││ │ │ │14.13.05│ Accize încasate în vamă din importul produselor din tutun datorate până││ │ │ │ │ la data de 31.01.2011 ││ │ │ │ 14.14 │ Accize încasate în vamă din importul de cafea *) ││ │ │ │14.14.01│ Accize încasate în vamă din importul de cafea verde ││ │ │ │14.14.02│ Accize încasate în vamă din importul de cafea prăjită, inclusiv cafea ││ │ │ │ │ cu înlocuitori ││ │ │ │14.14.03│ Accize încasate în vamă din importul de cafea solubilă ││ │ │ │14.14.04│ Accize încasate în vamă din importul de cafea datorate până la data de ││ │ │ │ │ 31.01.2011 ││ │ │ │ 14.15 │ Accize încasate în vamă din importul energiei electrice ││ │ │ │ 14.16 │ Accize încasate în vamă din importul altor produse *) ││ │ │ │14.16.01│ Accize încasate în vamă din importul de bere/baza de bere din amestecul││ │ │ │ │ cu băuturi nealcoolice ││ │ │ │14.16.02│ Accize încasate în vamă din importul de băuturi fermentate, altele ││ │ │ │ │ decât bere și vinuri ││ │ │ │14.16.03│ Accize încasate în vamă din importul de bijuterii din aur și/sau din ││ │ │ │ │ platină ││ │ │ │14.16.04│ Accize încasate în vamă din importul de confecții din blănuri naturale ││ │ │ │14.16.05│ Accize încasate în vamă din importul de iahturi și alte nave și ││ │ │ │ │ ambarcațiuni cu sau fără motor pentru agrement ││ │ │ │14.16.06│ Accize încasate în vamă din importul de autoturisme și autoturisme de ││ │ │ │ │ teren ││ │ │ │14.16.07│ Accize încasate în vamă din importul de arme de vânătoare și arme de uz││ │ │ │ │ personal ││ │ │ │14.16.08│ Accize încasate în vamă din importul de cartușe cu glonț și alte tipuri││ │ │ │ │ de muniție pentru armele de vânătoare și arme de uz personal ││ │ │ │14.16.09│ Accize încasate în vamă din importul de motoare cu capacitate de peste ││ │ │ │ │ 100 CP, destinate iahturilor și altor nave și ambarcațiuni pentru ││ │ │ │ │ agrement ││ │ │ │14.16.10│ Accize încasate în vamă din importul altor produse datorate până la ││ │ │ │ │ data de 30 septembrie 2013 ││ │ │ │ 14.17 │ Accize încasate în vamă din importul autoturismelor datorate până la ││ │ │ │ │ data de 31 decembrie 2006 *) ││ │ │ │ 14.19 │ Accize încasate în vamă pentru autoturismele cu contracte de leasing ││ │ │ │ │ inițiate înainte de 1 ianuarie 2007*) ││ │ │ │ 14.30 │ Accize încasate la eliberarea banderolelor fiscale pentru băuturile ││ │ │ │ │ alcoolice *) ││ │ │ │ 14.49 │ Accize de restituit/de compensat din vânzarea de motorină în ││ │ │ │ │ agricultură *) ││ │ │ │ 14.50 │ Accize de restituit/ de compensat *) │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350500│Taxe pe servicii specifice │ │ 15 │Taxe pe servicii specifice ││ │ │ │ 15.01 │ Impozit pe spectacole ││ │ │ │ 15.02 │ Venituri cu destinație specială din cota unică asupra carburanților ││ │ │ │ │ auto livrați la intern de producători precum și pentru carburanții auto││ │ │ │ │ consumați de aceștia și asupra carburanților auto importați (restanțe ││ │ │ │ │ anii anteriori) ││ │ │ │ 15.50 │ Alte taxe pe servicii specifice │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350600│Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea│ │ 16 │Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe ││ │utilizării bunurilor sau pe desfășurarea │ │ │desfășurarea de activități ││ │de activități │ │ 16.01 │ Taxe pentru jocurile de noroc ││ │ │ │16.01.01│ Taxe pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc ││ │ │ │16.01.02│ Taxe pentru jocurile de noroc plătite în contul unic ││ │ │ │16.01.03│ Regularizări periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de ││ │ │ │ │ noroc ││ │ │ │16.01.04│ Sume încasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces ││ │ │ │16.01.05│ Taxe pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, datorate ││ │ │ │ │ până la 31.03.2011 *) ││ │ │ │16.01.06│ Sume încasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces, ││ │ │ │ │ datorate până la 31.03.2011*) ││ │ │ │ 16.02 │ Impozit pe mijloacele de transport ││ │ │ │16.02.01│ Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *) ││ │ │ │16.02.02│ Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *) ││ │ │ │ 16.03 │ Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de ││ │ │ │ │ funcționare ││ │ │ │ 16.04 │ Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a ││ │ │ │ │ resurselor minerale ││ │ │ │ 16.05 │ Taxa asupra unor activități dăunătoare sănătății și din publicitatea ││ │ │ │ │ lor ││ │ │ │ 16.06 │ Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc ││ │ │ │ 16.07 │ Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea autorizațiilor ││ │ │ │ │ de transport în trafic internațional ││ │ │ │ 16.08 │ Taxe speciale pentru autoturisme și autovehicule la prima înmatriculare││ │ │ │ │ în România ││ │ │ │ 16.09 │ Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ││ │ │ │ 16.10 │ Taxe de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit ││ │ │ │ 16.11 │ Taxe de licență datorate pentru eliberarea frecvențelor MApN ││ │ │ │ 16.50 │ Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau││ │ │ │ │ pe desfășurare de activități │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7390000│Alte impozite și taxe fiscale │ A6 │ │ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7390000│Alte impozite și taxe fiscale │ │ 18 │Alte impozite și taxe fiscale ││ │ │ │ 18.01 │ Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole și ││ │ │ │ │ taxelor anti-dumping *) ││ │ │ │ 18.02 │ Taxe vamale din sumele datorate până la data de 31.12.2006 *) ││ │ │ │ 18.03 │ Venituri cu destinație specială din comisionul pentru servicii vamale ││ │ │ │ 18.04 │ Alte taxe pe tranzacții și comerț internațional ││ │ │ │ 18.05 │ Majorări de întârziere aferente contribuțiilor din sectorul zahărului*)││ │ │ │ 18.06 │ Contribuții la fondul temporar pentru restructurarea industriei ││ │ │ │ │ zahărului în Comunitatea Europeană ││ │ │ │ 18.50 │ Alte impozite și taxe │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Gr. 75 │VENITURI NEFISCALE │ C │ │VENITURI NEFISCALE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7500000│Venituri din proprietate │ C1 │ │VENITURI DIN PROPRIETATE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7500000│Venituri din proprietate │ │ 30 │Venituri din proprietate ││ │ │ │ 30.01 │ Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome ││ │ │ │ 30.02 │ Încasări din cota reținută, conform Codului penal ││ │ │ │ 30.03 │ Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți ││ │ │ │ 30.04 │ Vărsăminte din veniturile nete ale Băncii Naționale a României ││ │ │ │ 30.05 │ Venituri din concesiuni și închirieri*) ││ │ │ │30.05.01│ Redevențe miniere ││ │ │ │30.05.02│ Redevențe petroliere ││ │ │ │30.05.03│ Venituri din concesiuni, închirieri și redevențe încasate în perioada ││ │ │ │ │ 1 ianuarie - 30 aprilie 2008 ││ │ │ │30.05.04│ Venituri încasate din contractul de concesiune a unui serviciu public ││ │ │ │ │ de interes național ││ │ │ │30.05.05│ Redevențe din exploatarea terenurilor cu destinație agricolă ││ │ │ │30.05.30│ Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile ││ │ │ │ │ publice ││ │ │ │ 30.06 │ Venituri din cota-parte transferată din tarifele de utilizare a ││ │ │ │ │ spectrului ││ │ │ │ 30.07 │ Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă și boli ││ │ │ │ │ profesionale ││ │ │ │ 30.08 │ Venituri din dividende ││ │ │ │30.08.01│ Venituri din dividende vărsate de Fondul Proprietatea ││ │ │ │30.08.02│ Venituri din dividende de la alți plătitori ││ │ │ │30.08.03│ Dividende de virat de către societățile și companiile naționale și ││ │ │ │ │ societățile cu capital majoritar de stat ││ │ │ │30.08.04│ Dividende virate de către autoritățile publice centrale ││ │ │ │ 30.09 │ Venituri din utilizarea pășunilor comunale ││ │ │ │ 30.10 │ Vărsăminte din sursele proprii și alte surse ale operatorilor ││ │ │ │ │ economici ││ │ │ │ 30.11 │ Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de ││ │ │ │ │ seră ││ │ │ │ 30.12 │ Restituiri de capital din tranzacții cu derivate financiare ││ │ │ │ 30.13 │ Sume din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră ││ │ │ │ │ alocate proiectelor de investiții ││ │ │ │ 30.50 │ Alte venituri din proprietate │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7660000│Venituri din dobânzi │ │ 31 │Venituri din dobânzi ││ │ │ │ 31.01 │ Venituri din dobânzi aferente trezoreriei statului de la alte bugete ││ │ │ │ 31.02 │ Venituri din dobânzi aferente trezoreriei statului de la alte sectoare ││ │ │ │ 31.03 │ Alte venituri din dobânzi ││ │ │ │ 31.04 │ Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru plata creanțelor ││ │ │ │ │ salariale ││ │ │ │ 31.05 │ Venituri din dobânzi ale bugetului asigurărilor sociale de stat ││ │ │ │ 31.06 │ Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă ││ │ │ │ │ și boli profesionale ││ │ │ │ 31.07 │ Dobânzi din tranzacții cu derivate financiare │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510000│Venituri din vânzări de bunuri și │ │ │ ││ │servicii │ C2 │ │VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510100│Venituri din prestări de servicii și alte│ │ │ ││ │activități │ │ 33 │Venituri din prestări de servicii și alte activități ││ │ │ │ 33.01 │ Taxe de metrologie ││ │ │ │ 33.02 │ Taxe consulare ││ │ │ │ 33.03 │ Venituri din taxe pentru prestații vamale ││ │ │ │ 33.04 │ Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare ││ │ │ │ 33.05 │ Taxe și alte venituri în învățământ ││ │ │ │ 33.06 │ Venituri din expertiza tehnică judiciară și extrajudiciară ││ │ │ │ 33.07 │ Venituri realizate cu ocazia participării la acțiuni sub egida ││ │ │ │ │ organizațiilor internaționale ││ │ │ │ 33.08 │ Venituri din prestări de servicii ││ │ │ │ 33.09 │ Taxe și alte venituri din protecția mediului ││ │ │ │ 33.10 │ Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea ││ │ │ │ │ copiilor în creșe ││ │ │ │ 33.11 │ Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă ││ │ │ │ 33.12 │ Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social ││ │ │ │ 33.13 │ Contribuția de întreținere a persoanelor asistate ││ │ │ │ 33.14 │ Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine││ │ │ │ 33.15 │ Contribuția pentru tabere și turism școlar ││ │ │ │ 33.16 │ Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie ││ │ │ │ │ sau anexa ││ │ │ │ 33.17 │ Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie ││ │ │ │ │ profesională, specializare și perfecționare ││ │ │ │ 33.19 │ Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, ││ │ │ │ │ artistice și sportive ││ │ │ │ 33.20 │ Venituri din cercetare ││ │ │ │ 33.21 │ Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de ││ │ │ │ │ sănătate ││ │ │ │ 33.23 │ Venituri din timbrul judiciar ││ │ │ │ 33.24 │ Taxe din activități cadastrale și agricultură ││ │ │ │ 33.25 │ Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat ││ │ │ │ 33.26 │ Venituri din despăgubiri ││ │ │ │ 33.27 │ Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în ││ │ │ │ │ unitățile de protecție socială ││ │ │ │ 33.28 │ Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și ││ │ │ │ │ despăgubiri ││ │ │ │ 33.29 │ Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale individuale ││ │ │ │ │ anticipate și pentru emiterea sau modificarea unui acord de preț în ││ │ │ │ │ avans ││ │ │ │ 33.30 │ Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică ││ │ │ │ │ din sume alocate de la bugetul de stat ││ │ │ │ 33.31 │ Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică ││ │ │ │ │ din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății ││ │ │ │ 33.32 │ Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală ││ │ │ │ 33.50 │ Alte venituri din prestări de servicii și alte activități │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510200│Venituri din taxe administrative, │ │ │ ││ │eliberări permise │ │ 34 │Venituri din taxe administrative, eliberări permise ││ │ │ │ 34.01 │ Venituri din taxe pentru eliberări de permise și certificate ││ │ │ │ 34.02 │ Taxe extrajudiciare de timbru la bugetul de stat - restanțe anii ││ │ │ │ │ anteriori - ││ │ │ │ 34.50 │ Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510300│Amenzi, penalități și confiscări │ │ 35 │Amenzi, penalități și confiscări ││ │ │ │ 35.01 │ Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor ││ │ │ │ │ legale ││ │ │ │ 35.02 │ Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației││ │ │ │ │ de impozite și taxe ││ │ │ │ 35.03 │ Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte ││ │ │ │ │ sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii ││ │ │ │ 35.04 │ Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen ││ │ │ │ 35.05 │ Amenzi judiciare ││ │ │ │ 35.06 │ Încasări rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a ││ │ │ │ │ săvârșirii infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor ││ │ │ │ 35.07 │ Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plată ││ │ │ │ 35.50 │ Alte amenzi, penalități și confiscări │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510400│Diverse venituri │ │ 36 │Diverse venituri ││ │ │ │ 36.01 │ Venituri din aplicarea prescripției extinctive ││ │ │ │ 36.03 │ Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite ││ │ │ │ 36.04 │ Venituri din producerea riscurilor asigurate ││ │ │ │ 36.05 │ Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor ││ │ │ │ │ publice ││ │ │ │ 36.06 │ Taxe speciale (din 2011) ││ │ │ │ 36.07 │ Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe (din 2011) ││ │ │ │ 36.11 │ Venituri din ajutoare de stat recuperate ││ │ │ │ 36.12 │ Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale ││ │ │ │ 36.13 │ Taxe pentru stocurile excedentare ││ │ │ │ 36.14 │ Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului ││ │ │ │ │ de executare silită ││ │ │ │ 36.16 │ Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, ││ │ │ │ │ produselor lactate și a fructelor în instituțiile școlare ││ │ │ │ 36.17 │ Venituri din sume virate eronat în conturile de disponibilități ale ││ │ │ │ │ instituțiilor publice reorganizate ││ │ │ │ 36.18 │ Sume provenind din executarea silită a debitelor reprezentând ││ │ │ │ │ contravaloarea lucrărilor de regenerare neexecutate de proprietarii de ││ │ │ │ │ păduri ││ │ │ │ 36.19 │ Venituri din recuperarea creanțelor fiscale ││ │ │ │ 36.20 │ Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii ││ │ │ │ │ nr. 118/2010 ││ │ │ │ 36.21 │ Sume restituite aferente veniturilor încasate din activitatea ││ │ │ │ │ desfășurată de autoritățile și instituțiile publice reorganizate ││ │ │ │ 36.22 │ Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului ││ │ │ │ │ seismic ││ │ │ │ 36.23 │ Taxa pentru reabilitare termică ││ │ │ │ 36.50 │ Alte venituri │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510500│Transferuri voluntare, altele decât │ │ │ ││ │subvențiile (donații, sponsorizări) │ │ 37 │Transferuri voluntare, altele decât subvențiile ││ │ │ │ 37.01 │ Donații și sponsorizări ││ │ │ │ 37.02 │ Donații pentru diminuarea efectelor crizei economice ││ │ │ │ 37.03 │ Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de ││ │ │ │ │ dezvoltare a bugetului local ││ │ │ │ 37.04 │ Vărsăminte din secțiunea de funcționare ││ │ │ │ 37.05 │ Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene ││ │ │ │ 37.50 │ Alte transferuri voluntare │└───────┴─────────────────────────────────────────┴────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   +  Anexa nr. 15 Cod 03 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE -lei-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── A B 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA 01OPERAȚIONALĂ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Încasări 02────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Plați 03────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- 04rd.03)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE 05INVESTIȚII────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Încasări 06────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Plați 07────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07) 08────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE 09FINANȚARE────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Încasări 10────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Plați 11────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10- 12rd.11)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE 13NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR 14LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR 15LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului Viza trezorerie financiar-contabil Conform literelor f), g) și h) ale alin. (1) al pct. 2.8., Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 71 din 22 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 29 ianuarie 2013, în vederea prezentării unei imagini fidele asupra patrimoniului aflat în administrarea ordonatorului principal de credite, la întocmirea situațiilor financiare centralizate se vor avea în vedere următoarele operațiuni:f) din contul 5202 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent" se completează în formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare), întocmit de Trezoreria Centrală, deficitul curent al bugetului de stat centralizat în contul deschis la Trezoreria operativă centrală;g) contul 524 "Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului" din formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) întocmit de Trezoreria Centrală va cuprinde la poziția de încasări și plăți totalul veniturilor încasate și totalul cheltuielilor efectuate, pe baza datelor preluate din contul de execuție al bugetului Trezoreriei Statului de la 31 decembrie 2012;h) în formularul centralizat "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situațiile financiare) întocmit de Ministerul Finanțelor Publice pentru subsectorul S1311 "Administrația centrală", contul 7701 "Finanțarea din bugetul de stat" se adună la col. 1 "Total", mai puțin soldul contului 7701 aferent Agenției Naționale de Administrare Fiscală care este cuprins în col. 9. Notă  +  Anexa nr. 16 CONT DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-VENITURI┌────────┬────────────────┬───┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬──────────┐│Nr. rând│ │ │ │ │Drepturi│ │Drepturi ││ │ │COD│Prevederi│Prevederi│consta- │Încasări│constatate││ │ DENUMIREA │ │inițiale │defini- │tate │re- │de ││ │ INDICATORILOR │ │ │tive │ │alizate │încasat │├────────┼────────────────┼───┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤│ A │ B │ C │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5=3-4 │├────────┼────────────────┼───┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │└────────┴────────────────┴───┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴──────────┘  +  Anexa nr. 17 CONT DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI Capitol .................. Subcapitol .............┌───┬─────────────┬───┬───────────────┬───────┬───────┬──────┬─────────┬───────┐│Nr.│ Denumirea │Cod│ Credite │Angaja-│Angaja-│Plăți │Angajamen│Cheltu-││rd.│indicatorilor│ │ bugetare │mente │mente │efectu│te │ieli ││ │ │ ├───────┬───────┤bugeta-│legale │ate │legale de│efecti-││ │ │ │ │trimes-│re │ │ │plătit │ve ││ │ │ │anuale │triale │ │ │ │ ├───────┤│ │ │ │ **) │cumula-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │te**) │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼───┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────┤│ A │ B │ C │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │6 = 4 - 5│ / │├───┼─────────────┼───┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────┤├───┼─────────────┼───┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────┤├───┼─────────────┼───┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────┤├───┼─────────────┼───┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────┤├───┼─────────────┼───┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────┤├───┼─────────────┼───┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────┤├───┼─────────────┼───┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────┤├───┼─────────────┼───┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────┤├───┼─────────────┼───┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────┤├───┼─────────────┼───┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────┤├───┼─────────────┼───┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────┤├───┼─────────────┼───┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────┤├───┼─────────────┼───┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────┤├───┼─────────────┼───┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────┤├───┼─────────────┼───┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼───────┤└───┴─────────────┴───┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴─────────┴───────┘ **) La raportarea anuala se completează astfel:  +  Anexa nr. 18 Situația veniturilor și cheltuielilor instituțiilor publice FINANȚATE de la bugetul de stat din trimestrul ..........*Font 9* lei┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────┐│ │ Simbol │Suma ││ │ cont │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│I.CHELTUIELI (grupa 60+61+62+63+64+65+66+67+68+69) │ 6 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (cont │ │ ││601+602+603+606+607+608+609) │ 60 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli cu materiile prime │ 601 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli cu materialele consumabile │ 602 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar │ 603 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli privind animalele și păsările │ 606 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli privind mărfurile │ 607 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli privind ambalajele │ 608 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli cu alte stocuri │ 609 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│CHELTUIELI CU LUCRĂRILE ȘI SERVICIILE EXECUTATE DE │ 61 │ ││TERȚI (cont 610+611+612+613+614) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli privind energia și apa │ 610 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile │ 611 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli cu chiriile │ 612 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli cu primele de asigurare │ 613 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări │ 614 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERȚI │ 62 │ ││(cont 622+623+624+626+627+628+629) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli privind comisioanele și onorariile │ 622 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate │ 623 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal │ 624 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații │ 626 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate │ 627 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Alte cheltuieli cu serviciile executate de TERȚI │ 628 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale │ 629 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ȘI VĂRSĂMINTE │ 63 │ ││ASIMILATE (cont 635) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate │ 635 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│CHELTUIELI CU PERSONALUL (cont 641+642+645+646+647) │ 64 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli cu salariile personalului │ 641 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli salariale în natură │ 642 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli privind asigurările sociale │ 645 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli cu indemnizațiile de delegare, detașare și alte drepturi│ 646 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului │ 647 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE (cont 654+658) │ 65 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Pierderi din creanțe și debitori diverși │ 654 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Alte cheltuieli operaționale │ 658 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│CHELTUIELI FINANCIARE (cont 663+664+665+666) │ 66 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Pierderi din creanțe imobilizate │ 663 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli din investiții financiare cedate │ 664 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli din diferențe de curs valutar │ 665*) │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli privind dobânzile │ 666 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│ALTE CHELTUIELI FINANȚATE DIN BUGET (contul │ 67 │ ││670+671+672+673+674+676+677+679) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Subvenții │ 670 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Transferuri curente între unități ale administrației publice │ 671 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Transferuri de capital între unități ale administrației publice │ 672 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Transferuri interne │ 673 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Transferuri în străinătate │ 674 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│asigurări sociale │ 676 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Ajutoare sociale │ 677 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Alte cheltuieli │ 679 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ȘI │ 68 │ ││AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE │ │ ││(cont 681+682+686) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli operaționale privind amortizările, provizioanele și │ 681 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile │ 682 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și │ 686 │ ││ajustările pentru pierderea de valoare │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cont 690+691) │ 69 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli cu pierderi din calamități │ 690 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli extraordinare din operațiuni cu active fixe │ 691 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│II. VENITURI (cont 7701) │ 7 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Finanțarea de la bugetul de stat │ 7701 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│REZULTATUL PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7702) │ 12 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Instituții FINANȚATE integral de la bugetul de stat │121.01.01 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│ALTE VENITURI OPERAȚIONALE (cont 714+719)**) │ 71 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși │ 714 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Eliminat. │ 719**) │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│VENITURI DIN PRODUCȚIA DE ACTIVE FIXE (cont 721+722) │ 72 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Venituri din producția de active fixe necorporale │ 721 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Venituri din producția de active fixe corporale │ 722 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│VENITURI FINANCIARE (cont 765*) │ 76 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Venituri din diferențe de curs valutar │ 765*) │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│FINANȚĂRI, SUBVENȚII, TRANSFERURI, ALOCAȚII │ 77 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Venituri din alocații bugetare cu destinație specială │ 773*) │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Fonduri cu destinație specială │ 776 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Venituri din cofinanțarea de la buget aferentă programelor/ │ │ ││proiectelor FINANȚATE din fonduri externe nerambursabile │ 778 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Venituri din bunuri și servicii primite cu titlu gratuit │ 779*) │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│VENITURI DIN PROVIZIOANE ȘI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU │ │ ││PIERDERILE DE VALOARE (cont 781+786) │ 78 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind │ 781 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare │ 786 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│REZULTATUL PATRIMONIAL (grupa 71+72+76+77+78) │ 121 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Alte venituri și finanțări din bugetul de stat │ 121.01.03 │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────┘ Nota: Se completează de instituțiile publice care primesc finanțare de la bugetele locale (cont 7702), indiferent de subordonare. Conducătorul instituției, Conducătorul compartimentului financiar-contabil,------------- Anexa 18 la Normele metodologice a fost introdusă de Cap. X din anexa la ORDINUL nr. 556 din 7 aprilie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 22 mai 2006. Conform pct. 4.3. din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011, veniturile încasate la bugetul de stat la codul 44.01 "Donații din străinătate" și la bugetul fondurilor externe nerambursabile la codul 44.08 "Donații din străinătate" se evidențiază cu ajutorul contului 779 "Venituri din bunuri și servicii primite cu titlu gratuit". Conform pct. 2.10., Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 71 din 22 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 29 ianuarie 2013, în bilanțul contabil încheiat la 31 decembrie 2012 următoarele conturi nu pot prezenta sold: 2.10.(1) La instituțiile publice finanțate integral de la bugetul de stat:– contul 5201 "Disponibil al bugetului de stat" (se închide cel puțin trimestrial prin debitul contului 121.09 "Rezultatul patrimonial - bugetul de stat" cu totalul veniturilor încasate, pe fiecare subdiviziune a clasificației bugetare pe care au fost evidențiate veniturile încasate);– contul 5121 "Conturi la bănci în lei" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.720/2012);– contul 5124 "Conturi la bănci în valută" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.720/2012);– contul 531 "Casa" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.720/2012);– conturile 6xx "Cheltuieli....................." (efectuate din finanțarea de la bugetul de stat) se închid prin debitul contului 121.01.01 "Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate integral din bugetul de stat";– conturile 6xx "Cheltuieli....................." (efectuate din finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat) se închid prin debitul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat" la Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor și Serviciul Român de Informații";– conturile 7xx "Venituri ...................." (ale bugetului de stat) se închid prin creditul contului 121.09 "Rezultatul patrimonial - bugetul de stat";– contul 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat" se închide prin creditul contului 121.01.01 "Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate integral din bugetul de stat";– contul 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat" se închide prin creditul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat" la Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor și Serviciul Român de Informații;– conturile 7xx "Venituri ......................" (ale instituțiilor publice finanțate integral din bugetul de stat) se închid prin creditul contului 121.01.03 "Rezultatul patrimonial - alte venituri și finanțări din bugetul de stat", pentru sumele înregistrate în conturile de venituri ca urmare a unor operațiuni care nu au legătură cu finanțarea din bugetul de stat (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar, diferențe de curs favorabile etc.). Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice. Conform pct. 7 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013, conturile 701 "Venituri din vânzarea produselor finite", 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor", 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale", 704 "Venituri din lucrări executate și servicii prestate", 705 "Venituri din studii și cercetări", 706 "Venituri din chirii", 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor", 708 "Venituri din activități diverse", 719 "Alte venituri operaționale", 790 "Venituri din despăgubiri din asigurări" care au fost eliminate, au fost înlocuite cu următoarele conturi: 735 "Impozite și taxe pe bunuri și servicii", 739 "Alte impozite și taxe fiscale", 750 "Venituri din proprietate" și 751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii", după caz, potrivit "TABELULUI DE CORESPONDENȚĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE VENITURI ȘI CODURILE BUGETARE DIN CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND FINANȚELE PUBLICE - VENITURI", prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice. Notă
  Contul 773 "Venituri din alocații bugetare cu destinație specială" a fost eliminat conform pct. 3 al art. II din ORDINUKL nr. 1.400 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 22 octombrie 2014.
  Conform pct. 4 al art. II din ORDINUL nr. 1.400 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 22 octombrie 2014, în întreg cuprinsul normelor metodologice, contul 773 "Venituri din alocații bugetare cu destinație specială" se înlocuiește cu conturi de venituri 7xx în funcție de codul bugetar de venituri la care sunt cuprinse sumele respective în bugetul instituției, potrivit "Tabelului de corespondență între conturile contabile de venituri și codurile bugetare din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice - Venituri", prevăzut în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013. Notă *Font 7*┌───────┬─────────────────────────────────────────┬────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Simbol │ │ │Capitol │ ││cont │ DENUMIRE CONT │ │Subcapi-│ CLASIFICAȚIA BUGETARĂ ││ │ │ │ tol │ ││ │ │ │Paragraf│ │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │VENITURI │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ I. │ │VENITURI CURENTE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Gr. 73 │VENITURI FISCALE │ A │ │VENITURI FISCALE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350000│Impozite și taxe pe bunuri și servicii │ A4 │ │IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350100│Taxa pe valoarea adăugată │ │ 10 │Taxa pe valoarea adăugată ││ │ │ │ 10.01 │ Taxa pe valoarea adăugată încasată*) ││ │ │ │10.01.01│ TVA încasată pentru operațiuni interne*) ││ │ │ │10.01.02│ TVA încasată pentru importurile de bunuri*) ││ │ │ │10.01.03│ TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile ││ │ │ │ │ nestabilite în cadrul comunității, pentru persoane neimpozabile ││ │ │ │ │ stabilite în România ││ │ │ │10.01.04│ TVA plătită de persoane impozabile nestabilite în România și care pot ││ │ │ │ │ fi scutite de obligația înregistrării în scopuri de TVA, când ││ │ │ │ │ efectuează în România una sau mai multe operațiuni pentru care este ││ │ │ │ │ obligată la plata taxei *) ││ │ │ │10.01.05│ T.V.A. de plată pentru transferul unor active, rezultată ca urmare a ││ │ │ │ │ ajustărilor ││ │ │ │ 10.02 │ T.V.A restituită (se scade) *) ││ │ │ │10.02.01│ Restituiri pentru societăți cu sediul în U.E.*) ││ │ │ │10.02.02│ Restituiri pentru țări terțe care au tranzacții cu România *) ││ │ │ │10.02.03│ Alte restituiri *) ││ │ │ │10.02.04│ Restituiri către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA ││ │ │ │ │ în România ││ │ │ │ 10.03 │ Majorări de întârziere aferente TVA *) ││ │ │ │ 10.04 │ TVA aferent serviciilor electronice prestate de persoane impozabile ││ │ │ │ │ nestabilite în comunitate, dar înregistrate în scopuri de TVA în ││ │ │ │ │ România, către persoane neimpozabile stabilite în alte state membre ││ │ │ │ │ (se scade) │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350200│Sume defalcate din TVA │ │ 11 │Sume defalcate din TVA (se scad) ││ │ │ │ 11.01 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea ││ │ │ │ │ cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (se scad) ││ │ │ │ 11.02 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea ││ │ │ │ │ cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, ││ │ │ │ │ municipiilor, sectoarelor și Municipiului București (se scad) ││ │ │ │ 11.05 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad) ││ │ │ │ 11.06 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea ││ │ │ │ │ bugetelor locale (se scad) ││ │ │ │ 11.07 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru dezvoltarea ││ │ │ │ │ infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural (se scad) ││ │ │ │ 11.08 │ Restituiri din sume defalcate din TVA acordate în anul precedent ││ │ │ │ │ (cu semnul "+") │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350300│Alte impozite și taxe generale pe bunuri │ │ │ ││ │și servicii │ │ 12 │Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii ││ │ │ │ 12.01 │ Impozit pe țițeiul din producția internă și gazele naturale ││ │ │ │ 12.02 │ Taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice și termice ││ │ │ │ │ - Restanțe anii anteriori - ││ │ │ │ 12.03 │ Cote aplicate asupra veniturilor realizate în domeniul aviației civile ││ │ │ │ 12.04 │ Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import ││ │ │ │ 12.05 │ Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor ││ │ │ │ │ alcoolice, produselor din tutun și a cafelei ││ │ │ │ 12.06 │ Cote din taxe de școlarizare ││ │ │ │ 12.07 │ Taxe hoteliere ││ │ │ │ 12.08 │ Venituri din cota pe cifra de afaceri în domeniul comunicațiilor ││ │ │ │ │ electronice ││ │ │ │ 12.09 │ Venituri din contribuția datorată pentru medicamente finanțate din ││ │ │ │ │ Fondul Național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul ││ │ │ │ │ Ministerului Sănătății ││ │ │ │ 12.11 │ Impozitul pe veniturile suplimentare obținute ca urmare a ││ │ │ │ │ dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale ││ │ │ │ 12.12 │ Impozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale ││ │ │ │ 12.13 │ Impozitul pe monopolul din sectorul energiei electrice și al gazului ││ │ │ │ │ natural ││ │ │ │ 12.50 │ Alte impozite și taxe generale pe cifra de afaceri, vânzări și valoare ││ │ │ │ │ adăugată │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350400│Accize │ │ 14 │ACCIZE*) ││ │ │ │ 14.01 │ Accize încasate din vânzarea produselor energetice*) ││ │ │ │14.01.01│ Accize încasate din vânzarea de benzină cu plumb *) ││ │ │ │14.01.02│ Accize încasate din vânzarea de benzină fără plumb *) ││ │ │ │14.01.03│ Accize încasate din vânzarea de motorină *) ││ │ │ │14.01.04│ Accize încasate din vânzarea de păcură *) ││ │ │ │14.01.05│ Accize încasate din vânzarea de gaz petrolier lichefiat *) ││ │ │ │14.01.06│ Accize încasate din vânzarea de gaz natural *) ││ │ │ │14.01.07│ Accize încasate din vânzarea de cărbune și cocs *) ││ │ │ │14.01.08│ Accize încasate din vânzarea de petrol lampant (kerosen) *) ││ │ │ │14.01.09│ Accize din vânzarea uleiurilor minerale datorate până la data de ││ │ │ │ │ 31 decembrie 2006*) ││ │ │ │14.01.10│ Accize încasate din vânzarea altor produse energetice accizabile ││ │ │ │ 14.02 │ Accize încasate din vânzarea de alcool etilic, produse intermediare, ││ │ │ │ │ vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase și bere *) ││ │ │ │14.02.01│ Accize încasate din vânzarea de alcool etilic *) ││ │ │ │14.02.02│ Accize încasate din vânzarea de produse intermediare *) ││ │ │ │14.02.03│ Accize încasate din vânzarea de vinuri spumoase *) ││ │ │ │14.02.04│ Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate spumoase, altele ││ │ │ │ │ decât bere și vinuri *) ││ │ │ │14.02.05│ Accize încasate din vânzarea de bere *) ││ │ │ │14.02.06│ Accize din vânzarea de alcool, distilate și băuturi alcoolice, datorate││ │ │ │ │ până la data de 31 decembrie 2006 *) ││ │ │ │14.02.07│ Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate liniștite, altele ││ │ │ │ │ decât bere și vinuri*) ││ │ │ │14.02.08│ Accize încasate din vânzarea de vinuri liniștite *) ││ │ │ │14.02.09│ Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate liniștite, altele ││ │ │ │ │ decât bere și vinuri datorate până la 31 ianuarie 2011 *) ││ │ │ │ 14.03 │ Accize încasate din vânzarea produselor din tutun *) ││ │ │ │14.03.01│ Accize încasate din vânzare de țigarete ││ │ │ │14.03.02│ Accize încasate din vânzare de țigări și țigări de foi ││ │ │ │14.03.03│ Accize încasate din vânzare de tutun de fumat fin tăiat, destinat ││ │ │ │ │ rulării de țigarete ││ │ │ │14.03.04│ Accize încasate din vânzarea altor tutunuri de fumat ││ │ │ │14.03.05│ Accize încasate din vânzarea din tutun datorate până la data de ││ │ │ │ │ 31.01.2011 ││ │ │ │ 14.04 │ Accize încasate din vânzarea de cafea *) ││ │ │ │14.04.01│ Accize încasate din vânzarea de cafea verde ││ │ │ │14.04.02│ Accize încasate din vânzarea de cafea prăjită, inclusiv cafea cu ││ │ │ │ │ înlocuitori ││ │ │ │14.04.03│ Accize încasate din vânzarea de cafea solubilă ││ │ │ │14.04.04│ Accize încasate din vânzarea de cafea datorate până la data de ││ │ │ │ │ 31.01.2011 ││ │ │ │ 14.05 │ Accize încasate din vânzarea altor produse *) ││ │ │ │14.05.01│ Accize încasate din vânzarea de bere/baza de bere din amestecul cu ││ │ │ │ │ băuturi nealcoolice ││ │ │ │14.05.02│ Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate, altele decât bere ││ │ │ │ │ și vinuri ││ │ │ │14.05.03│ Accize încasate din vânzarea de bijuterii din aur și/sau din platină ││ │ │ │14.05.04│ Accize încasate din vânzarea de confecții din blănuri naturale ││ │ │ │14.05.05│ Accize încasate din vânzarea de iahturi și alte nave și ambarcațiuni cu││ │ │ │ │ sau fără motor pentru agrement ││ │ │ │14.05.06│ Accize încasate din vânzarea de autoturisme și autoturisme de teren ││ │ │ │14.05.07│ Accize încasate din vânzarea de arme de vânătoare și arme de uz ││ │ │ │ │ personal ││ │ │ │14.05.08│ Accize încasate din vânzarea de cartușe cu glonț și alte tipuri de ││ │ │ │ │ muniție pentru armele de vânătoare și arme de uz personal ││ │ │ │14.05.09│ Accize încasate din vânzarea de motoare cu capacitate de peste 100 CP, ││ │ │ │ │ destinate iahturilor și altor nave și ambarcațiuni pentru agrement ││ │ │ │14.05.10│ Accize încasate din vânzarea altor produse datorate până la data de ││ │ │ │ │ 30 septembrie 2013 ││ │ │ │ 14.06 │ Accize încasate din vânzarea energiei electrice din producția internă*)││ │ │ │ 14.07 │ Accize încasate din vânzarea autoturismelor din producția internă, ││ │ │ │ │ datorate până la data de 31 decembrie 2006 *) ││ │ │ │ 14.09 │ Accize încasate pentru autoturismele din producția internă cu contracte││ │ │ │ │ de leasing inițiate înainte de 1 ianuarie 2007*) ││ │ │ │ 14.11 │ Accize încasate în vamă din importul produselor energetice*) ││ │ │ │14.11.01│ Accize încasate în vamă din importul de benzină cu plumb *) ││ │ │ │14.11.02│ Accize încasate în vamă din importul de benzină fără plumb *) ││ │ │ │14.11.03│ Accize încasate în vamă din importul de motorină *) ││ │ │ │14.11.04│ Accize încasate în vamă din importul de păcură *) ││ │ │ │14.11.05│ Accize încasate în vamă din importul de gaz petrolier lichefiat *) ││ │ │ │14.11.06│ Accize încasate în vamă din importul de gaz natural *) ││ │ │ │14.11.07│ Accize încasate în vamă din importul de cărbune și cocs *) ││ │ │ │14.11.08│ Accize încasate în vamă din importul de petrol lampant (kerosen) *) ││ │ │ │14.11.09│ Accize în vamă din importul uleiurilor minerale, datorate până la data ││ │ │ │ │ de 31 decembrie 2006 *) ││ │ │ │14.11.10│ Accize încasate în vamă din importul altor produse energetice ││ │ │ │ │ accizabile ││ │ │ │ 14.12 │ Accize încasate în vamă din importul de alcool etilic, produse ││ │ │ │ │ intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase și bere*) ││ │ │ │ 14.13 │ Accize încasate în vamă din importul de produse din tutun *) ││ │ │ │14.13.01│ Accize încasate în vamă din importul de țigarete ││ │ │ │14.13.02│ Accize încasate în vamă din importul de țigări și țigări de foi ││ │ │ │14.13.03│ Accize încasate în vamă din importul de tutun de fumat fin tăiat, ││ │ │ │ │ destinat rulării de țigarete ││ │ │ │14.13.04│ Accize încasate în vamă din importul altor tutunuri de fumat ││ │ │ │14.13.05│ Accize încasate în vamă din importul produselor din tutun datorate până││ │ │ │ │ la data de 31.01.2011 ││ │ │ │ 14.14 │ Accize încasate în vamă din importul de cafea *) ││ │ │ │14.14.01│ Accize încasate în vamă din importul de cafea verde ││ │ │ │14.14.02│ Accize încasate în vamă din importul de cafea prăjită, inclusiv cafea ││ │ │ │ │ cu înlocuitori ││ │ │ │14.14.03│ Accize încasate în vamă din importul de cafea solubilă ││ │ │ │14.14.04│ Accize încasate în vamă din importul de cafea datorate până la data de ││ │ │ │ │ 31.01.2011 ││ │ │ │ 14.15 │ Accize încasate în vamă din importul energiei electrice ││ │ │ │ 14.16 │ Accize încasate în vamă din importul altor produse *) ││ │ │ │14.16.01│ Accize încasate în vamă din importul de bere/baza de bere din amestecul││ │ │ │ │ cu băuturi nealcoolice ││ │ │ │14.16.02│ Accize încasate în vamă din importul de băuturi fermentate, altele ││ │ │ │ │ decât bere și vinuri ││ │ │ │14.16.03│ Accize încasate în vamă din importul de bijuterii din aur și/sau din ││ │ │ │ │ platină ││ │ │ │14.16.04│ Accize încasate în vamă din importul de confecții din blănuri naturale ││ │ │ │14.16.05│ Accize încasate în vamă din importul de iahturi și alte nave și ││ │ │ │ │ ambarcațiuni cu sau fără motor pentru agrement ││ │ │ │14.16.06│ Accize încasate în vamă din importul de autoturisme și autoturisme de ││ │ │ │ │ teren ││ │ │ │14.16.07│ Accize încasate în vamă din importul de arme de vânătoare și arme de uz││ │ │ │ │ personal ││ │ │ │14.16.08│ Accize încasate în vamă din importul de cartușe cu glonț și alte tipuri││ │ │ │ │ de muniție pentru armele de vânătoare și arme de uz personal ││ │ │ │14.16.09│ Accize încasate în vamă din importul de motoare cu capacitate de peste ││ │ │ │ │ 100 CP, destinate iahturilor și altor nave și ambarcațiuni pentru ││ │ │ │ │ agrement ││ │ │ │14.16.10│ Accize încasate în vamă din importul altor produse datorate până la ││ │ │ │ │ data de 30 septembrie 2013 ││ │ │ │ 14.17 │ Accize încasate în vamă din importul autoturismelor datorate până la ││ │ │ │ │ data de 31 decembrie 2006 *) ││ │ │ │ 14.19 │ Accize încasate în vamă pentru autoturismele cu contracte de leasing ││ │ │ │ │ inițiate înainte de 1 ianuarie 2007*) ││ │ │ │ 14.30 │ Accize încasate la eliberarea banderolelor fiscale pentru băuturile ││ │ │ │ │ alcoolice *) ││ │ │ │ 14.49 │ Accize de restituit/de compensat din vânzarea de motorină în ││ │ │ │ │ agricultură *) ││ │ │ │ 14.50 │ Accize de restituit/ de compensat *) │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350500│Taxe pe servicii specifice │ │ 15 │Taxe pe servicii specifice ││ │ │ │ 15.01 │ Impozit pe spectacole ││ │ │ │ 15.02 │ Venituri cu destinație specială din cota unică asupra carburanților ││ │ │ │ │ auto livrați la intern de producători precum și pentru carburanții auto││ │ │ │ │ consumați de aceștia și asupra carburanților auto importați (restanțe ││ │ │ │ │ anii anteriori) ││ │ │ │ 15.50 │ Alte taxe pe servicii specifice │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350600│Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea│ │ 16 │Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe ││ │utilizării bunurilor sau pe desfășurarea │ │ │desfășurarea de activități ││ │de activități │ │ 16.01 │ Taxe pentru jocurile de noroc ││ │ │ │16.01.01│ Taxe pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc ││ │ │ │16.01.02│ Taxe pentru jocurile de noroc plătite în contul unic ││ │ │ │16.01.03│ Regularizări periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de ││ │ │ │ │ noroc ││ │ │ │16.01.04│ Sume încasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces ││ │ │ │16.01.05│ Taxe pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, datorate ││ │ │ │ │ până la 31.03.2011 *) ││ │ │ │16.01.06│ Sume încasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces, ││ │ │ │ │ datorate până la 31.03.2011*) ││ │ │ │ 16.02 │ Impozit pe mijloacele de transport ││ │ │ │16.02.01│ Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *) ││ │ │ │16.02.02│ Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *) ││ │ │ │ 16.03 │ Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de ││ │ │ │ │ funcționare ││ │ │ │ 16.04 │ Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a ││ │ │ │ │ resurselor minerale ││ │ │ │ 16.05 │ Taxa asupra unor activități dăunătoare sănătății și din publicitatea ││ │ │ │ │ lor ││ │ │ │ 16.06 │ Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc ││ │ │ │ 16.07 │ Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea autorizațiilor ││ │ │ │ │ de transport în trafic internațional ││ │ │ │ 16.08 │ Taxe speciale pentru autoturisme și autovehicule la prima înmatriculare││ │ │ │ │ în România ││ │ │ │ 16.09 │ Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ││ │ │ │ 16.10 │ Taxe de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit ││ │ │ │ 16.11 │ Taxe de licență datorate pentru eliberarea frecvențelor MApN ││ │ │ │ 16.50 │ Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau││ │ │ │ │ pe desfășurare de activități │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7390000│Alte impozite și taxe fiscale │ A6 │ │ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7390000│Alte impozite și taxe fiscale │ │ 18 │Alte impozite și taxe fiscale ││ │ │ │ 18.01 │ Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole și ││ │ │ │ │ taxelor anti-dumping *) ││ │ │ │ 18.02 │ Taxe vamale din sumele datorate până la data de 31.12.2006 *) ││ │ │ │ 18.03 │ Venituri cu destinație specială din comisionul pentru servicii vamale ││ │ │ │ 18.04 │ Alte taxe pe tranzacții și comerț internațional ││ │ │ │ 18.05 │ Majorări de întârziere aferente contribuțiilor din sectorul zahărului*)││ │ │ │ 18.06 │ Contribuții la fondul temporar pentru restructurarea industriei ││ │ │ │ │ zahărului în Comunitatea Europeană ││ │ │ │ 18.50 │ Alte impozite și taxe │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Gr. 75 │VENITURI NEFISCALE │ C │ │VENITURI NEFISCALE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7500000│Venituri din proprietate │ C1 │ │VENITURI DIN PROPRIETATE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7500000│Venituri din proprietate │ │ 30 │Venituri din proprietate ││ │ │ │ 30.01 │ Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome ││ │ │ │ 30.02 │ Încasări din cota reținută, conform Codului penal ││ │ │ │ 30.03 │ Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți ││ │ │ │ 30.04 │ Vărsăminte din veniturile nete ale Băncii Naționale a României ││ │ │ │ 30.05 │ Venituri din concesiuni și închirieri*) ││ │ │ │30.05.01│ Redevențe miniere ││ │ │ │30.05.02│ Redevențe petroliere ││ │ │ │30.05.03│ Venituri din concesiuni, închirieri și redevențe încasate în perioada ││ │ │ │ │ 1 ianuarie - 30 aprilie 2008 ││ │ │ │30.05.04│ Venituri încasate din contractul de concesiune a unui serviciu public ││ │ │ │ │ de interes național ││ │ │ │30.05.05│ Redevențe din exploatarea terenurilor cu destinație agricolă ││ │ │ │30.05.30│ Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile ││ │ │ │ │ publice ││ │ │ │ 30.06 │ Venituri din cota-parte transferată din tarifele de utilizare a ││ │ │ │ │ spectrului ││ │ │ │ 30.07 │ Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă și boli ││ │ │ │ │ profesionale ││ │ │ │ 30.08 │ Venituri din dividende ││ │ │ │30.08.01│ Venituri din dividende vărsate de Fondul Proprietatea ││ │ │ │30.08.02│ Venituri din dividende de la alți plătitori ││ │ │ │30.08.03│ Dividende de virat de către societățile și companiile naționale și ││ │ │ │ │ societățile cu capital majoritar de stat ││ │ │ │30.08.04│ Dividende virate de către autoritățile publice centrale ││ │ │ │ 30.09 │ Venituri din utilizarea pășunilor comunale ││ │ │ │ 30.10 │ Vărsăminte din sursele proprii și alte surse ale operatorilor ││ │ │ │ │ economici ││ │ │ │ 30.11 │ Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de ││ │ │ │ │ seră ││ │ │ │ 30.12 │ Restituiri de capital din tranzacții cu derivate financiare ││ │ │ │ 30.13 │ Sume din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră ││ │ │ │ │ alocate proiectelor de investiții ││ │ │ │ 30.50 │ Alte venituri din proprietate │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7660000│Venituri din dobânzi │ │ 31 │Venituri din dobânzi ││ │ │ │ 31.01 │ Venituri din dobânzi aferente trezoreriei statului de la alte bugete ││ │ │ │ 31.02 │ Venituri din dobânzi aferente trezoreriei statului de la alte sectoare ││ │ │ │ 31.03 │ Alte venituri din dobânzi ││ │ │ │ 31.04 │ Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru plata creanțelor ││ │ │ │ │ salariale ││ │ │ │ 31.05 │ Venituri din dobânzi ale bugetului asigurărilor sociale de stat ││ │ │ │ 31.06 │ Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă ││ │ │ │ │ și boli profesionale ││ │ │ │ 31.07 │ Dobânzi din tranzacții cu derivate financiare │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510000│Venituri din vânzări de bunuri și │ │ │ ││ │servicii │ C2 │ │VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510100│Venituri din prestări de servicii și alte│ │ │ ││ │activități │ │ 33 │Venituri din prestări de servicii și alte activități ││ │ │ │ 33.01 │ Taxe de metrologie ││ │ │ │ 33.02 │ Taxe consulare ││ │ │ │ 33.03 │ Venituri din taxe pentru prestații vamale ││ │ │ │ 33.04 │ Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare ││ │ │ │ 33.05 │ Taxe și alte venituri în învățământ ││ │ │ │ 33.06 │ Venituri din expertiza tehnică judiciară și extrajudiciară ││ │ │ │ 33.07 │ Venituri realizate cu ocazia participării la acțiuni sub egida ││ │ │ │ │ organizațiilor internaționale ││ │ │ │ 33.08 │ Venituri din prestări de servicii ││ │ │ │ 33.09 │ Taxe și alte venituri din protecția mediului ││ │ │ │ 33.10 │ Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea ││ │ │ │ │ copiilor în creșe ││ │ │ │ 33.11 │ Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă ││ │ │ │ 33.12 │ Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social ││ │ │ │ 33.13 │ Contribuția de întreținere a persoanelor asistate ││ │ │ │ 33.14 │ Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine││ │ │ │ 33.15 │ Contribuția pentru tabere și turism școlar ││ │ │ │ 33.16 │ Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie ││ │ │ │ │ sau anexa ││ │ │ │ 33.17 │ Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie ││ │ │ │ │ profesională, specializare și perfecționare ││ │ │ │ 33.19 │ Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, ││ │ │ │ │ artistice și sportive ││ │ │ │ 33.20 │ Venituri din cercetare ││ │ │ │ 33.21 │ Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de ││ │ │ │ │ sănătate ││ │ │ │ 33.23 │ Venituri din timbrul judiciar ││ │ │ │ 33.24 │ Taxe din activități cadastrale și agricultură ││ │ │ │ 33.25 │ Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat ││ │ │ │ 33.26 │ Venituri din despăgubiri ││ │ │ │ 33.27 │ Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în ││ │ │ │ │ unitățile de protecție socială ││ │ │ │ 33.28 │ Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și ││ │ │ │ │ despăgubiri ││ │ │ │ 33.29 │ Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale individuale ││ │ │ │ │ anticipate și pentru emiterea sau modificarea unui acord de preț în ││ │ │ │ │ avans ││ │ │ │ 33.30 │ Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică ││ │ │ │ │ din sume alocate de la bugetul de stat ││ │ │ │ 33.31 │ Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică ││ │ │ │ │ din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății ││ │ │ │ 33.32 │ Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală ││ │ │ │ 33.50 │ Alte venituri din prestări de servicii și alte activități │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510200│Venituri din taxe administrative, │ │ │ ││ │eliberări permise │ │ 34 │Venituri din taxe administrative, eliberări permise ││ │ │ │ 34.01 │ Venituri din taxe pentru eliberări de permise și certificate ││ │ │ │ 34.02 │ Taxe extrajudiciare de timbru la bugetul de stat - restanțe anii ││ │ │ │ │ anteriori - ││ │ │ │ 34.50 │ Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510300│Amenzi, penalități și confiscări │ │ 35 │Amenzi, penalități și confiscări ││ │ │ │ 35.01 │ Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor ││ │ │ │ │ legale ││ │ │ │ 35.02 │ Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației││ │ │ │ │ de impozite și taxe ││ │ │ │ 35.03 │ Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte ││ │ │ │ │ sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii ││ │ │ │ 35.04 │ Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen ││ │ │ │ 35.05 │ Amenzi judiciare ││ │ │ │ 35.06 │ Încasări rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a ││ │ │ │ │ săvârșirii infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor ││ │ │ │ 35.07 │ Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plată ││ │ │ │ 35.50 │ Alte amenzi, penalități și confiscări │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510400│Diverse venituri │ │ 36 │Diverse venituri ││ │ │ │ 36.01 │ Venituri din aplicarea prescripției extinctive ││ │ │ │ 36.03 │ Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite ││ │ │ │ 36.04 │ Venituri din producerea riscurilor asigurate ││ │ │ │ 36.05 │ Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor ││ │ │ │ │ publice ││ │ │ │ 36.06 │ Taxe speciale (din 2011) ││ │ │ │ 36.07 │ Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe (din 2011) ││ │ │ │ 36.11 │ Venituri din ajutoare de stat recuperate ││ │ │ │ 36.12 │ Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale ││ │ │ │ 36.13 │ Taxe pentru stocurile excedentare ││ │ │ │ 36.14 │ Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului ││ │ │ │ │ de executare silită ││ │ │ │ 36.16 │ Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, ││ │ │ │ │ produselor lactate și a fructelor în instituțiile școlare ││ │ │ │ 36.17 │ Venituri din sume virate eronat în conturile de disponibilități ale ││ │ │ │ │ instituțiilor publice reorganizate ││ │ │ │ 36.18 │ Sume provenind din executarea silită a debitelor reprezentând ││ │ │ │ │ contravaloarea lucrărilor de regenerare neexecutate de proprietarii de ││ │ │ │ │ păduri ││ │ │ │ 36.19 │ Venituri din recuperarea creanțelor fiscale ││ │ │ │ 36.20 │ Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii ││ │ │ │ │ nr. 118/2010 ││ │ │ │ 36.21 │ Sume restituite aferente veniturilor încasate din activitatea ││ │ │ │ │ desfășurată de autoritățile și instituțiile publice reorganizate ││ │ │ │ 36.22 │ Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului ││ │ │ │ │ seismic ││ │ │ │ 36.23 │ Taxa pentru reabilitare termică ││ │ │ │ 36.50 │ Alte venituri │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510500│Transferuri voluntare, altele decât │ │ │ ││ │subvențiile (donații, sponsorizări) │ │ 37 │Transferuri voluntare, altele decât subvențiile ││ │ │ │ 37.01 │ Donații și sponsorizări ││ │ │ │ 37.02 │ Donații pentru diminuarea efectelor crizei economice ││ │ │ │ 37.03 │ Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de ││ │ │ │ │ dezvoltare a bugetului local ││ │ │ │ 37.04 │ Vărsăminte din secțiunea de funcționare ││ │ │ │ 37.05 │ Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene ││ │ │ │ 37.50 │ Alte transferuri voluntare │└───────┴─────────────────────────────────────────┴────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   +  Anexa nr. 19 Situația veniturilor și cheltuielilor instituțiilor publice FINANȚATE de la bugetul local din trimestrul ............*Font 9* lei┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────┐│ │ Simbol │Suma ││ │ cont │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│I. CHELTUIELI (grupa 60+61+62+63+64+65+66+67+68+69) │ 6 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (cont │ │ ││601+602+603+606+607+608+609) │ 60 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli cu materiile prime │ 601 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli cu materialele consumabile │ 602 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar │ 603 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli privind animalele și păsările │ 606 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli privind mărfurile │ 607 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli privind ambalajele │ 608 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli cu alte stocuri │ 609 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│CHELTUIELI CU LUCRĂRILE ȘI SERVICIILE EXECUTATE DE │ 61 │ ││TERȚI (cont 610+611+612+613+614) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli privind energia și apa │ 610 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile │ 611 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli cu chiriile │ 612 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli cu primele de asigurare │ 613 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări │ 614 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERȚI (cont │ 62 │ ││622+623+624+626+627+628+629) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli privind comisioanele și onorariile │ 622 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate │ 623 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal │ 624 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații │ 626 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate │ 627 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Alte cheltuieli cu serviciile executate de TERȚI │ 628 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale │ 629 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ȘI VĂRSĂMINTE │ 63 │ ││ASIMILATE(cont 635) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate │ 635 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│CHELTUIELI CU PERSONALUL (cont 641+642+645+646+647) │ 64 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli cu salariile personalului │ 641 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli salariale în natură │ 642 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli privind asigurările sociale │ 645 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli cu indemnizațiile de delegare, detașare și alte │ │ ││drepturi salariale │ 646 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului │ 647 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE (cont 654+658) │ 65 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Pierderi din creanțe și debitori diverși │ 654 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Alte cheltuieli operaționale │ 658 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│CHELTUIELI FINANCIARE (cont 663+664+665*)+666) │ 66 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Pierderi din creanțe imobilizate │ 663 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli din investiții financiare cedate │ 664 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli din diferențe de curs valutar │ 665 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli privind dobânzile │ 666 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│ALTE CHELTUIELI FINANȚATE DIN BUGET (cont │ 67 │ ││670+671+672+673+674+676+677+679) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Subvenții │ 670 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Transferuri curente între unități ale administrației publice │ 671 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Transferuri de capital între unități ale administrației publice │ 672 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Transferuri interne │ 673 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Transferuri în străinătate │ 674 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Asigurări sociale │ 676 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Ajutoare sociale │ 677 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Alte cheltuieli │ 679 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ȘI AJUSTĂRILE │ 68 │ ││PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE (cont │ │ ││681+682+686) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli operaționale privind amortizările, provizioanele și │ │ ││ajustările pentru depreciere │ 681 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile │ 682 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și │ │ ││ajustările pentru pierderea de valoare │ 686 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cont 690+691) │ 69 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli cu pierderi din calamități │ 690 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Cheltuieli extraordinare din operațiuni cu active fixe │ 691 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│II. VENITURI (cont 7702) │ 7 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Finanțarea de la bugetele locale │ 7702 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│REZULTATUL PATRIMONIAL (clasa 6-cont 7702) │ 12 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Instituții FINANȚATE integral de la bugetele locale │ 121.01.02 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│ALTE VENITURI OPERAȚIONALE (cont 714+719)**) │ 71 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși │ 714 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Eliminat. │ 719**) │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│VENITURI DIN PRODUCȚIA DE ACTIVE FIXE (cont 721+722) │ 72 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Venituri din producția de active fixe necorporale │ 721 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Venituri din producția de active fixe corporale │ 722 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│VENITURI FINANCIARE (cont 765*) │ 76 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Venituri din diferențe de curs valutar │ 765*) │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│FINANȚĂRI, SUBVENȚII, TRANSFERURI, ALOCAȚII BUGETARE CU DESTINAȚIE │ │ ││SPECIALĂ, FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ (cont 773*)+776+778+779*))│ 77 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Venituri din alocații bugetare cu destinație specială │ 773 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Fonduri cu destinație specială │ 776 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Venituri din cofinanțarea de la buget aferentă programelor/ │ │ ││proiectelor FINANȚATE din fonduri externe nerambursabile │ 778 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Venituri din bunuri și servicii primite cu titlu gratuit │ 779 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│VENITURI DIN PROVIZIOANE ȘI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE │ │ ││SAU PIERDERILE DE VALOARE (cont 781 +786) │ 78 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind │ │ ││activitatea operațională │ 781 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare │ 786 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│REZULTATUL PATRIMONIAL (grupa 71+72+76+77+78) │ 121 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤│Alte venituri și finanțări din bugetul local │ 121.01.04 │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────┘ Nota: Se completează de instituțiile publice care primesc finanțare de la bugetele locale (cont 7702), indiferent de subordonare. Conducătorul instituției, Conducătorul compartimentului financiar-contabil,------------- Anexa 19 la Normele metodologice a fost introdusă de Cap. X din anexa la ORDINUL nr. 556 din 7 aprilie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 22 mai 2006. Notă
  Conform pct. 4.3. din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011, veniturile încasate la bugetul de stat la codul 44.01 "Donații din străinătate" și la bugetul fondurilor externe nerambursabile la codul 44.08 "Donații din străinătate" se evidențiază cu ajutorul contului 779 "Venituri din bunuri și servicii primite cu titlu gratuit".
  Conform pct. 2.10., Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 71 din 22 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 29 ianuarie 2013, în bilanțul contabil încheiat la 31 decembrie 2012 următoarele conturi nu pot prezenta sold:
  2.10.(2) La unitățile administrativ-teritoriale:– contul 5211 "Disponibil al bugetului local";– contul 5212 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";– contul 531 "Casa" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.720/2012);– contul 4687 "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare";– contul 5197 "Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare";– conturile 6xx "Cheltuieli ....................." (efectuate din finanțarea de la bugetul local) se închid prin debitul contului 121.01.02 "Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate integral din bugetul local" sau 121.02 "Rezultatul patrimonial - bugetul local" la stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului local;– conturile 7xx "Venituri ......................." (ale bugetului local) se închid prin creditul contului 121.02 "Rezultatul patrimonial - bugetul local";– contul 7702 "Finanțarea de la bugetele locale" se închide prin creditul contului 121.01.02 "Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate integral din bugetul local";– conturile 7xx "Venituri......................" (ale instituțiilor publice finanțate integral din bugetul local) se închid prin creditul contului 121.01.04 "Rezultatul patrimonial - alte venituri și finanțări din bugetul local", pentru sumele înregistrate în conturile de venituri ca urmare a unor operațiuni care nu au legătură cu finanțarea din bugetul local (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar, diferențe de curs favorabile etc.).
  Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice.
  Conform pct. 7 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013, conturile 701 "Venituri din vânzarea produselor finite", 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor", 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale", 704 "Venituri din lucrări executate și servicii prestate", 705 "Venituri din studii și cercetări", 706 "Venituri din chirii", 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor", 708 "Venituri din activități diverse", 719 "Alte venituri operaționale", 790 "Venituri din despăgubiri din asigurări" care au fost eliminate, au fost înlocuite cu următoarele conturi: 735 "Impozite și taxe pe bunuri și servicii", 739 "Alte impozite și taxe fiscale", 750 "Venituri din proprietate" și 751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii", după caz, potrivit "TABELULUI DE CORESPONDENȚĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE VENITURI ȘI CODURILE BUGETARE DIN CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND FINANȚELE PUBLICE - VENITURI", prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.
  Contul 773 "Venituri din alocații bugetare cu destinație specială" a fost eliminat conform pct. 3 al art. II din ORDINUKL nr. 1.400 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 22 octombrie 2014. Notă
  Conform pct. 4 al art. II din ORDINUL nr. 1.400 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 22 octombrie 2014, în întreg cuprinsul normelor metodologice, contul 773 "Venituri din alocații bugetare cu destinație specială" se înlocuiește cu conturi de venituri 7xx în funcție de codul bugetar de venituri la care sunt cuprinse sumele respective în bugetul instituției, potrivit "Tabelului de corespondență între conturile contabile de venituri și codurile bugetare din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice - Venituri", prevăzut în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013.
  *Font 7*┌───────┬─────────────────────────────────────────┬────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Simbol │ │ │Capitol │ ││cont │ DENUMIRE CONT │ │Subcapi-│ CLASIFICAȚIA BUGETARĂ ││ │ │ │ tol │ ││ │ │ │Paragraf│ │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │VENITURI │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ I. │ │VENITURI CURENTE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Gr. 73 │VENITURI FISCALE │ A │ │VENITURI FISCALE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350000│Impozite și taxe pe bunuri și servicii │ A4 │ │IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350100│Taxa pe valoarea adăugată │ │ 10 │Taxa pe valoarea adăugată ││ │ │ │ 10.01 │ Taxa pe valoarea adăugată încasată*) ││ │ │ │10.01.01│ TVA încasată pentru operațiuni interne*) ││ │ │ │10.01.02│ TVA încasată pentru importurile de bunuri*) ││ │ │ │10.01.03│ TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile ││ │ │ │ │ nestabilite în cadrul comunității, pentru persoane neimpozabile ││ │ │ │ │ stabilite în România ││ │ │ │10.01.04│ TVA plătită de persoane impozabile nestabilite în România și care pot ││ │ │ │ │ fi scutite de obligația înregistrării în scopuri de TVA, când ││ │ │ │ │ efectuează în România una sau mai multe operațiuni pentru care este ││ │ │ │ │ obligată la plata taxei *) ││ │ │ │10.01.05│ T.V.A. de plată pentru transferul unor active, rezultată ca urmare a ││ │ │ │ │ ajustărilor ││ │ │ │ 10.02 │ T.V.A restituită (se scade) *) ││ │ │ │10.02.01│ Restituiri pentru societăți cu sediul în U.E.*) ││ │ │ │10.02.02│ Restituiri pentru țări terțe care au tranzacții cu România *) ││ │ │ │10.02.03│ Alte restituiri *) ││ │ │ │10.02.04│ Restituiri către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA ││ │ │ │ │ în România ││ │ │ │ 10.03 │ Majorări de întârziere aferente TVA *) ││ │ │ │ 10.04 │ TVA aferent serviciilor electronice prestate de persoane impozabile ││ │ │ │ │ nestabilite în comunitate, dar înregistrate în scopuri de TVA în ││ │ │ │ │ România, către persoane neimpozabile stabilite în alte state membre ││ │ │ │ │ (se scade) │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350200│Sume defalcate din TVA │ │ 11 │Sume defalcate din TVA (se scad) ││ │ │ │ 11.01 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea ││ │ │ │ │ cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (se scad) ││ │ │ │ 11.02 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea ││ │ │ │ │ cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, ││ │ │ │ │ municipiilor, sectoarelor și Municipiului București (se scad) ││ │ │ │ 11.05 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad) ││ │ │ │ 11.06 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea ││ │ │ │ │ bugetelor locale (se scad) ││ │ │ │ 11.07 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru dezvoltarea ││ │ │ │ │ infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural (se scad) ││ │ │ │ 11.08 │ Restituiri din sume defalcate din TVA acordate în anul precedent ││ │ │ │ │ (cu semnul "+") │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350300│Alte impozite și taxe generale pe bunuri │ │ │ ││ │și servicii │ │ 12 │Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii ││ │ │ │ 12.01 │ Impozit pe țițeiul din producția internă și gazele naturale ││ │ │ │ 12.02 │ Taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice și termice ││ │ │ │ │ - Restanțe anii anteriori - ││ │ │ │ 12.03 │ Cote aplicate asupra veniturilor realizate în domeniul aviației civile ││ │ │ │ 12.04 │ Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import ││ │ │ │ 12.05 │ Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor ││ │ │ │ │ alcoolice, produselor din tutun și a cafelei ││ │ │ │ 12.06 │ Cote din taxe de școlarizare ││ │ │ │ 12.07 │ Taxe hoteliere ││ │ │ │ 12.08 │ Venituri din cota pe cifra de afaceri în domeniul comunicațiilor ││ │ │ │ │ electronice ││ │ │ │ 12.09 │ Venituri din contribuția datorată pentru medicamente finanțate din ││ │ │ │ │ Fondul Național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul ││ │ │ │ │ Ministerului Sănătății ││ │ │ │ 12.11 │ Impozitul pe veniturile suplimentare obținute ca urmare a ││ │ │ │ │ dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale ││ │ │ │ 12.12 │ Impozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale ││ │ │ │ 12.13 │ Impozitul pe monopolul din sectorul energiei electrice și al gazului ││ │ │ │ │ natural ││ │ │ │ 12.50 │ Alte impozite și taxe generale pe cifra de afaceri, vânzări și valoare ││ │ │ │ │ adăugată │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350400│Accize │ │ 14 │ACCIZE*) ││ │ │ │ 14.01 │ Accize încasate din vânzarea produselor energetice*) ││ │ │ │14.01.01│ Accize încasate din vânzarea de benzină cu plumb *) ││ │ │ │14.01.02│ Accize încasate din vânzarea de benzină fără plumb *) ││ │ │ │14.01.03│ Accize încasate din vânzarea de motorină *) ││ │ │ │14.01.04│ Accize încasate din vânzarea de păcură *) ││ │ │ │14.01.05│ Accize încasate din vânzarea de gaz petrolier lichefiat *) ││ │ │ │14.01.06│ Accize încasate din vânzarea de gaz natural *) ││ │ │ │14.01.07│ Accize încasate din vânzarea de cărbune și cocs *) ││ │ │ │14.01.08│ Accize încasate din vânzarea de petrol lampant (kerosen) *) ││ │ │ │14.01.09│ Accize din vânzarea uleiurilor minerale datorate până la data de ││ │ │ │ │ 31 decembrie 2006*) ││ │ │ │14.01.10│ Accize încasate din vânzarea altor produse energetice accizabile ││ │ │ │ 14.02 │ Accize încasate din vânzarea de alcool etilic, produse intermediare, ││ │ │ │ │ vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase și bere *) ││ │ │ │14.02.01│ Accize încasate din vânzarea de alcool etilic *) ││ │ │ │14.02.02│ Accize încasate din vânzarea de produse intermediare *) ││ │ │ │14.02.03│ Accize încasate din vânzarea de vinuri spumoase *) ││ │ │ │14.02.04│ Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate spumoase, altele ││ │ │ │ │ decât bere și vinuri *) ││ │ │ │14.02.05│ Accize încasate din vânzarea de bere *) ││ │ │ │14.02.06│ Accize din vânzarea de alcool, distilate și băuturi alcoolice, datorate││ │ │ │ │ până la data de 31 decembrie 2006 *) ││ │ │ │14.02.07│ Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate liniștite, altele ││ │ │ │ │ decât bere și vinuri*) ││ │ │ │14.02.08│ Accize încasate din vânzarea de vinuri liniștite *) ││ │ │ │14.02.09│ Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate liniștite, altele ││ │ │ │ │ decât bere și vinuri datorate până la 31 ianuarie 2011 *) ││ │ │ │ 14.03 │ Accize încasate din vânzarea produselor din tutun *) ││ │ │ │14.03.01│ Accize încasate din vânzare de țigarete ││ │ │ │14.03.02│ Accize încasate din vânzare de țigări și țigări de foi ││ │ │ │14.03.03│ Accize încasate din vânzare de tutun de fumat fin tăiat, destinat ││ │ │ │ │ rulării de țigarete ││ │ │ │14.03.04│ Accize încasate din vânzarea altor tutunuri de fumat ││ │ │ │14.03.05│ Accize încasate din vânzarea din tutun datorate până la data de ││ │ │ │ │ 31.01.2011 ││ │ │ │ 14.04 │ Accize încasate din vânzarea de cafea *) ││ │ │ │14.04.01│ Accize încasate din vânzarea de cafea verde ││ │ │ │14.04.02│ Accize încasate din vânzarea de cafea prăjită, inclusiv cafea cu ││ │ │ │ │ înlocuitori ││ │ │ │14.04.03│ Accize încasate din vânzarea de cafea solubilă ││ │ │ │14.04.04│ Accize încasate din vânzarea de cafea datorate până la data de ││ │ │ │ │ 31.01.2011 ││ │ │ │ 14.05 │ Accize încasate din vânzarea altor produse *) ││ │ │ │14.05.01│ Accize încasate din vânzarea de bere/baza de bere din amestecul cu ││ │ │ │ │ băuturi nealcoolice ││ │ │ │14.05.02│ Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate, altele decât bere ││ │ │ │ │ și vinuri ││ │ │ │14.05.03│ Accize încasate din vânzarea de bijuterii din aur și/sau din platină ││ │ │ │14.05.04│ Accize încasate din vânzarea de confecții din blănuri naturale ││ │ │ │14.05.05│ Accize încasate din vânzarea de iahturi și alte nave și ambarcațiuni cu││ │ │ │ │ sau fără motor pentru agrement ││ │ │ │14.05.06│ Accize încasate din vânzarea de autoturisme și autoturisme de teren ││ │ │ │14.05.07│ Accize încasate din vânzarea de arme de vânătoare și arme de uz ││ │ │ │ │ personal ││ │ │ │14.05.08│ Accize încasate din vânzarea de cartușe cu glonț și alte tipuri de ││ │ │ │ │ muniție pentru armele de vânătoare și arme de uz personal ││ │ │ │14.05.09│ Accize încasate din vânzarea de motoare cu capacitate de peste 100 CP, ││ │ │ │ │ destinate iahturilor și altor nave și ambarcațiuni pentru agrement ││ │ │ │14.05.10│ Accize încasate din vânzarea altor produse datorate până la data de ││ │ │ │ │ 30 septembrie 2013 ││ │ │ │ 14.06 │ Accize încasate din vânzarea energiei electrice din producția internă*)││ │ │ │ 14.07 │ Accize încasate din vânzarea autoturismelor din producția internă, ││ │ │ │ │ datorate până la data de 31 decembrie 2006 *) ││ │ │ │ 14.09 │ Accize încasate pentru autoturismele din producția internă cu contracte││ │ │ │ │ de leasing inițiate înainte de 1 ianuarie 2007*) ││ │ │ │ 14.11 │ Accize încasate în vamă din importul produselor energetice*) ││ │ │ │14.11.01│ Accize încasate în vamă din importul de benzină cu plumb *) ││ │ │ │14.11.02│ Accize încasate în vamă din importul de benzină fără plumb *) ││ │ │ │14.11.03│ Accize încasate în vamă din importul de motorină *) ││ │ │ │14.11.04│ Accize încasate în vamă din importul de păcură *) ││ │ │ │14.11.05│ Accize încasate în vamă din importul de gaz petrolier lichefiat *) ││ │ │ │14.11.06│ Accize încasate în vamă din importul de gaz natural *) ││ │ │ │14.11.07│ Accize încasate în vamă din importul de cărbune și cocs *) ││ │ │ │14.11.08│ Accize încasate în vamă din importul de petrol lampant (kerosen) *) ││ │ │ │14.11.09│ Accize în vamă din importul uleiurilor minerale, datorate până la data ││ │ │ │ │ de 31 decembrie 2006 *) ││ │ │ │14.11.10│ Accize încasate în vamă din importul altor produse energetice ││ │ │ │ │ accizabile ││ │ │ │ 14.12 │ Accize încasate în vamă din importul de alcool etilic, produse ││ │ │ │ │ intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase și bere*) ││ │ │ │ 14.13 │ Accize încasate în vamă din importul de produse din tutun *) ││ │ │ │14.13.01│ Accize încasate în vamă din importul de țigarete ││ │ │ │14.13.02│ Accize încasate în vamă din importul de țigări și țigări de foi ││ │ │ │14.13.03│ Accize încasate în vamă din importul de tutun de fumat fin tăiat, ││ │ │ │ │ destinat rulării de țigarete ││ │ │ │14.13.04│ Accize încasate în vamă din importul altor tutunuri de fumat ││ │ │ │14.13.05│ Accize încasate în vamă din importul produselor din tutun datorate până││ │ │ │ │ la data de 31.01.2011 ││ │ │ │ 14.14 │ Accize încasate în vamă din importul de cafea *) ││ │ │ │14.14.01│ Accize încasate în vamă din importul de cafea verde ││ │ │ │14.14.02│ Accize încasate în vamă din importul de cafea prăjită, inclusiv cafea ││ │ │ │ │ cu înlocuitori ││ │ │ │14.14.03│ Accize încasate în vamă din importul de cafea solubilă ││ │ │ │14.14.04│ Accize încasate în vamă din importul de cafea datorate până la data de ││ │ │ │ │ 31.01.2011 ││ │ │ │ 14.15 │ Accize încasate în vamă din importul energiei electrice ││ │ │ │ 14.16 │ Accize încasate în vamă din importul altor produse *) ││ │ │ │14.16.01│ Accize încasate în vamă din importul de bere/baza de bere din amestecul││ │ │ │ │ cu băuturi nealcoolice ││ │ │ │14.16.02│ Accize încasate în vamă din importul de băuturi fermentate, altele ││ │ │ │ │ decât bere și vinuri ││ │ │ │14.16.03│ Accize încasate în vamă din importul de bijuterii din aur și/sau din ││ │ │ │ │ platină ││ │ │ │14.16.04│ Accize încasate în vamă din importul de confecții din blănuri naturale ││ │ │ │14.16.05│ Accize încasate în vamă din importul de iahturi și alte nave și ││ │ │ │ │ ambarcațiuni cu sau fără motor pentru agrement ││ │ │ │14.16.06│ Accize încasate în vamă din importul de autoturisme și autoturisme de ││ │ │ │ │ teren ││ │ │ │14.16.07│ Accize încasate în vamă din importul de arme de vânătoare și arme de uz││ │ │ │ │ personal ││ │ │ │14.16.08│ Accize încasate în vamă din importul de cartușe cu glonț și alte tipuri││ │ │ │ │ de muniție pentru armele de vânătoare și arme de uz personal ││ │ │ │14.16.09│ Accize încasate în vamă din importul de motoare cu capacitate de peste ││ │ │ │ │ 100 CP, destinate iahturilor și altor nave și ambarcațiuni pentru ││ │ │ │ │ agrement ││ │ │ │14.16.10│ Accize încasate în vamă din importul altor produse datorate până la ││ │ │ │ │ data de 30 septembrie 2013 ││ │ │ │ 14.17 │ Accize încasate în vamă din importul autoturismelor datorate până la ││ │ │ │ │ data de 31 decembrie 2006 *) ││ │ │ │ 14.19 │ Accize încasate în vamă pentru autoturismele cu contracte de leasing ││ │ │ │ │ inițiate înainte de 1 ianuarie 2007*) ││ │ │ │ 14.30 │ Accize încasate la eliberarea banderolelor fiscale pentru băuturile ││ │ │ │ │ alcoolice *) ││ │ │ │ 14.49 │ Accize de restituit/de compensat din vânzarea de motorină în ││ │ │ │ │ agricultură *) ││ │ │ │ 14.50 │ Accize de restituit/ de compensat *) │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350500│Taxe pe servicii specifice │ │ 15 │Taxe pe servicii specifice ││ │ │ │ 15.01 │ Impozit pe spectacole ││ │ │ │ 15.02 │ Venituri cu destinație specială din cota unică asupra carburanților ││ │ │ │ │ auto livrați la intern de producători precum și pentru carburanții auto││ │ │ │ │ consumați de aceștia și asupra carburanților auto importați (restanțe ││ │ │ │ │ anii anteriori) ││ │ │ │ 15.50 │ Alte taxe pe servicii specifice │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350600│Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea│ │ 16 │Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe ││ │utilizării bunurilor sau pe desfășurarea │ │ │desfășurarea de activități ││ │de activități │ │ 16.01 │ Taxe pentru jocurile de noroc ││ │ │ │16.01.01│ Taxe pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc ││ │ │ │16.01.02│ Taxe pentru jocurile de noroc plătite în contul unic ││ │ │ │16.01.03│ Regularizări periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de ││ │ │ │ │ noroc ││ │ │ │16.01.04│ Sume încasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces ││ │ │ │16.01.05│ Taxe pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, datorate ││ │ │ │ │ până la 31.03.2011 *) ││ │ │ │16.01.06│ Sume încasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces, ││ │ │ │ │ datorate până la 31.03.2011*) ││ │ │ │ 16.02 │ Impozit pe mijloacele de transport ││ │ │ │16.02.01│ Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *) ││ │ │ │16.02.02│ Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *) ││ │ │ │ 16.03 │ Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de ││ │ │ │ │ funcționare ││ │ │ │ 16.04 │ Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a ││ │ │ │ │ resurselor minerale ││ │ │ │ 16.05 │ Taxa asupra unor activități dăunătoare sănătății și din publicitatea ││ │ │ │ │ lor ││ │ │ │ 16.06 │ Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc ││ │ │ │ 16.07 │ Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea autorizațiilor │