CAPITOLELE XV-XVI din ANEXA din 12 decembrie 2005cuprinzând Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.186 bis din 29 decembrie 2005  Notă
  *) Aprobate prin ORDINUL nr. 1.917 din 12 decembrie 2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.186 din 29 decembrie 2005.
   +  Capitolul XV CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI FONDULUI PENTRU MEDIU1. Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile Contul 575 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" Cu ajutorul acestui cont, Administrația Fondului pentru Mediu ține evidența disponibilităților bugetului Fondului pentru mediu, urmare veniturilor încasate și plăților efectuate prin conturile deschise la unitățile trezoreriei statului. Contul 575 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" este un cont bifuncțional. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând veniturile bugetului Fondului pentru mediu pe structura clasificației bugetare conform prevederilor legale, iar în credit, sumele restituite sau plătite din bugetul Fondului pentru mediu. Soldul debitor al contului reprezintă disponibilitățile bugetului Fondului pentru mediu aflate la trezoreria statului. Soldul creditor al contului reprezintă sumele cu care cheltuielile exced veniturile. Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II și III: 57501 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu"; 5750100 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu"; 57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"; 5750200 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"; 57503 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"; 5750300 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"; 57504 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu". 5750400 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu". Contul 57501 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" Contul 57501 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" se debitează prin creditul conturilor: 461 "Debitori"– cu sumele încasate provenite din creanțe, detaliate pe structura clasificației bugetare, reprezentând veniturile bugetului Fondului pentru mediu, pentru care există unui titlu de creanță. 462 "Creditori"– cu sumele încasate necuvenit în contul de disponibil, ce urmează a fi restituite. 51807 "Dobânzi de încasat"– cu sumele încasate în timpul anului reprezentând dobânzi acordate de trezoreria statului. 519 "Împrumuturi pe termen scurt"– cu sumele primite în timpul anului din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli. 57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul creditor al contului de disponibil al bugetului Fondului pentru mediu. 7XX "Venituri. . . . "– cu sumele încasate reprezentând veniturile bugetului Fondului pentru mediu, pentru care nu există titlu de creanță;– cu sumele transferate de trezoreria statului reprezentând taxele pentru emisii poluante provenite de la autovehicule. Contul 57501 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" se creditează prin debitul conturilor: 462 "Creditori"– cu sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu, încasate eronat, fără existența unor titluri de creanță, plătite în plus față de obligația datorată, ca urmare a unei erori de calcul, ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale, stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau a altor organe competente, potrivit legii; 519 "Împrumuturi pe termen scurt"– cu sumele acordate în timpul anului din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli. 57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri ale bugetului Fondului pentru mediu. Contul 57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" Cu ajutorul acestui cont Administrația Fondului pentru Mediu ține evidența rezultatului execuției bugetului Fondului pentru mediu de la sfârșitul anului aflat în contul deschis la trezoreria statului. Contul 57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" este un cont bifuncțional. În debit, se înregistrează la sfârșitul anului soldul debitor al contului de disponibil al bugetului Fondului pentru mediu, iar în credit, soldul creditor al contului de disponibil al bugetului Fondului pentru mediu. Soldul debitor al contului, reprezintă excedentul bugetului Fondului pentru mediu. Soldul creditor al contului, reprezintă deficitul bugetului Fondului pentru mediu. Contul 57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se debitează prin creditul contului: 57501 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri ale bugetului Fondului pentru mediu. 57503 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitul execuției bugetare din anul curent. Contul 57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se creditează prin debitul conturilor: 57503 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentul execuției bugetare din anul curent. 770 "Finanțarea de la buget"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate. Contul 57503 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" Cu ajutorul acestui cont Administrația Fondului pentru Mediu evidențiază excedentul rezultat din execuția bugetului Fondului pentru mediu din anii precedenți, aflat în contul deschis la trezoreria statului. Contul 57503 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează preluarea excedentului din anul curent, iar în credit, preluarea deficitului din anul curent. Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului Fondului pentru mediu din anii precedenți. Contul 57503 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se debitează prin creditul conturilor: 468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"– cu sumele restituite în timpul anului în excedentul anilor precedenți 57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentul execuției bugetare din anul curent. Contul 57503 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se creditează prin debitul conturilor: 468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"– cu sumele acordate în timpul anului pentru echilibrarea veniturilor, din excedentul anilor precedenți. 57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitul execuției bugetare din anul curent. Contul 57504 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu" Cu ajutorul acestui cont Administrația Fondului pentru Mediu ține evidența depozitelor constituite din veniturile bugetului Fondului pentru mediu, aflate în conturile deschise la trezoreria statului. Contul 57504 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând depozitele constituite, potrivit legii, iar în credit, sumele transferate, la lichidarea depozitului. Soldul debitor al contului reprezintă depozitele constituite din veniturile Fondului pentru mediu la un moment dat. Contul 57504 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu" se debitează prin creditul contului: 581 "Viramente interne"– cu sumele transferate pentru constituirea de depozite în condițiile legii. Contul 57504 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu" se creditează prin debitul contului: 581 "Viramente interne"– cu sumele transferate la lichidarea depozitelor constituite.2. Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│Nr. │ Descriere operațiune │Simbol cont│Simbol cont││Crt.│ │ debitor │ creditor │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ A. │Operațiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului patrimonial al bugetului Fondului │ │ ││ │pentru mediu, la sfârșitul trimestrului │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1. │Închiderea conturilor de venituri │ 7xx │ 121 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2. │Închiderea conturilor de cheltuieli │ 121 │ 6xx │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ B. │Operațiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului execuției bugetului Fondului pentru │ │ ││ │mediu, la sfârșitul exercițiului financiar │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1. │În cursul exercițiului, încasarea veniturilor │ │ ││ │bugetului Fondului pentru mediu │ 5750100 │ 461 (7xx) │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2. │În situația în care veniturile încasate la │ │ ││ │bugetul Fondului pentru mediu, exclusiv sumele │ │ ││ │primite din excedentul anului precedent pentru │ │ ││ │efectuarea de cheltuieli, sunt mai mari decât │ │ ││ │plățile efectuate din bugetul Fondului pentru │ │ ││ │mediu: │ │ ││ │- reîntregirea excedentului anului precedent, │ 5190190 │ 5750100 ││ │ cu sumele virate în cursul anului pentru │ │ ││ │ efectuarea de cheltuieli: │ │ ││ │- concomitent: │ 57503 │ 4680109 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 3. │În situația în care veniturile încasate la │ │ ││ │bugetul Fondului pentru mediu, exclusiv sumele │ │ ││ │primite din excedentul anului precedent, sunt │ │ ││ │mai mici decât cheltuielile bugetului Fondului │ │ ││ │pentru mediu: │ │ ││ │- la finele anului, reîntregirea excedentului │ 5190190 │ 5750100 ││ │ anului precedent, cu sumele virate în cursul │ │ ││ │ anului pentru efectuarea de cheltuieli: │ │ ││ │- concomitent: │ 57503 │ 4680109 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 4. │Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăților nete de casă efectuate din │ │ ││ │bugetul Fondului pentru mediu, în anul curent │ 770 │ 57502 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 5. │Închiderea contului 57501 "Disponibil din │ │ ││ │veniturile Fondului pentru mediu" cu soldul │ │ ││ │conturilor de venituri: │ │ ││ │- excedent │ 57502 │ 5750100 ││ │- deficit │ 5750100 │ 57502 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 6. │Virarea excedentului bugetului Fondului pentru │ │ ││ │mediu al exercițiului curent în excedentul │ │ ││ │anului precedent │ 57503 │ 57502 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 7. │Pe baza deciziei ordonatorului de credite, │ │ ││ │acoperirea deficitului bugetului Fondului pentru │ │ ││ │mediu din excedentul anului precedent: │ 57502 │ 57503 │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘--------------- Cap. XV "CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI FONDULUI PENTRU MEDIU" a fost introdus de pct. 15 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.  +  Capitolul XVI CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETELOR INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, ACTIVITĂȚI FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII1. Instrucțiuni de utilizare a conturilor contabile Contul 560 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii" Contul 560 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii" se dezvoltă în următoarele conturi sintetice de gradul II și III: 56001 "Disponibil curent al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii"; 5600101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie"; 5600102 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la instituții de credit"; 56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"; 5600200 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"; 56003 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"; 5600300 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"; 56004 "Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii"; 5600401 "Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii la trezorerie"; 5600402 "Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii la instituții de credit"; Contul 5600101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie" Cu ajutorul acestui cont se ține evidența sumelor încasate din venituri proprii la trezorerie, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Contul 5600101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând venituri proprii, iar în credit plățile efectuate din venituri. Soldul debitor reprezintă disponibilul din venituri existent în cont. Contul 5600101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie" se debitează prin creditul conturilor: 411 "Clienți"– cu sumele încasate de la clienți, reprezentând contravaloarea bunurilor vândute, lucrărilor executate și serviciilor prestate. 413 "Efecte de primit de la clienți"– cu sumele încasate de la clienți. 419 "Clienți - creditori"– cu sumele încasate, reprezentând avansuri primite de la clienți pentru livrări de bunuri, executări de lucrări și prestări de servicii. 461 "Debitori"– cu sumele încasate de la debitori. 462 "Creditori"– cu sumele încasate în cont, necuvenite. 472 "Venituri înregistrate în avans"– cu sumele încasate reprezentând venituri în avans aferente perioadelor viitoare. 473 "Decontări din operații în curs de clarificare"– cu sumele încasate în cont, care necesită clarificări suplimentare. 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate"*)– la instituția subordonată, cu sumele primite de la instituția superioară în vederea efectuării cheltuielilor. 483 "Decontări din operații în participație"– cu sumele primite de la coparticipanți. 518 "Dobânzi"– cu dobânzile încasate aferente disponibilităților aflate în conturi la trezorerie. 519 "Împrumuturi pe termen scurt"– cu împrumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local, conform legii, pentru înființarea unor instituții și servicii publice finanțate integral din venituri proprii;– cu sumele primite în timpul anului din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli. 581 "Viramente interne"– cu sumele intrate în cont din alt cont de disponibil. 751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii"– cu sumele încasate reprezentând prestări servicii. Contul 5600101 "Disponibil curent al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie" se creditează prin debitul conturilor: 462 "Creditori"– cu sumele plătite creditorilor, reprezentând sume încasate necuvenit. 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate"*)– la instituția superioară, cu sumele virate instituțiilor subordonate în vederea efectuării cheltuielilor. 483 "Decontări din operații în participație"– cu sumele achitate coparticipanților sau virate ca rezultat al operației în participație. 519 "Împrumuturi pe termen scurt"– cu împrumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local, conform legii, pentru înființarea unor instituții și servicii publice finanțate integral din venituri proprii, rambursate;– cu sumele restituite care au fost primite în timpul anului din excedentul anilor precedenți. 56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri proprii în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii. Notă
  Cap. IX din ORDINUL nr. 2.373 din 3 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 octombrie 2016 prevede:IX. În întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează următoarele:1.1. Din conținutul conturilor se elimină corespondențele cu conturile 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" și 482 "Decontări între instituții subordonate" care reglementează raporturile de decontare intervenite între instituții, reprezentând valoarea activelor fixe, a materialelor transmise și primite în vederea executării unor acțiuni în cadrul instituției publice.1.2. Conturile eliminate: 48102 "Decontări privind activele fixe", 4810200 "Decontări privind activele fixe", 48103 "Decontări privind stocurile" și 4810300 "Decontări privind stocurile", respectiv 482 "Decontări între instituții subordonate" se înlocuiesc cu următoarele conturi: 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice" și 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice", după caz.2. Soldurile debitoare ale conturilor 4810200 "Decontări privind activele fixe" și 4810300 "Decontări privind stocurile" se transpun în contul 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice". Soldurile creditoare ale conturilor 4810200 "Decontări privind activele fixe" și 4810300 "Decontări privind stocurile" se transpun în contul 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice3. Soldul debitor al contului 482 "Decontări între instituții subordonate" se transpune în contul 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice", iar soldul creditor se transpune în contul 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice"."
  Contul 56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" Cu ajutorul acestui cont instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii țin evidența rezultatului execuției bugetului de venituri proprii la sfârșitul anului, aflat în contul deschis la trezoreria statului. Contul 56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" este un cont bifuncțional. În debit, se înregistrează la sfârșitul anului soldul debitor al contului de disponibil al bugetului de venituri proprii, iar în credit, soldul creditor la contului de disponibil al bugetului de venituri proprii. Soldul debitor al contului, reprezintă excedentul bugetului de venituri proprii. Soldul creditor al contului, reprezintă deficitul bugetului de venituri proprii. Contul 56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se debitează prin creditul contului: 5600101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri, în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii. 56003 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitul execuției bugetare din anul curent. Contul 56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se creditează prin debitul conturilor: 56003 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentul execuției bugetare din anul curent. 770 "Finanțarea de la buget"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate, în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii. Contul 56003 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" Cu ajutorul acestui cont instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii evidențiază excedentul rezultat din execuția bugetului de venituri proprii din anii precedenți, aflat în contul deschis la trezoreria statului. Contul 56003 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează preluarea excedentului din anul curent, iar în credit, preluarea deficitului din anul curent. Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului de venituri proprii din anii precedenți. Contul 56003 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se debitează prin creditul conturilor: 468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"– cu sumele restituite care au fost acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenți. 56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentul execuției bugetare din anul curent. Contul 56003 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se creditează prin debitul conturilor: 468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"– cu sumele acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli. 56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitul execuției bugetare din anul curent. Contul 56004 "Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii" Cu ajutorul acestui cont instituțiile finanțate integral din venituri proprii țin evidența depozitelor constituite din veniturile bugetului de venituri proprii, aflate în conturile deschise la trezoreria statului sau instituții de credit. Contul 56004 "Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând depozitele constituite, potrivit legii, iar în credit, sumele transferate, la lichidarea depozitului. Soldul debitor al contului reprezintă depozitele constituite din veniturile proprii la un moment dat. Contul 56004 "Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii" se debitează prin creditul contului: 581 "Viramente interne"– cu sumele transferate pentru constituirea de depozite în condițiile legii. Contul 56004 "Depozite ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii" se creditează prin debitul contului: 581 "Viramente interne"– cu sumele transferate la lichidarea depozitelor constituite. Contul 561 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții" Contul 561 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții" se dezvoltă în următoarele conturi sintetice de gradul II și III: 56101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții"; 5610100 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții" 56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"; 5610200 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"; 56103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"; 5610300 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"; Contul 56101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții" Cu ajutorul acestui cont se ține evidența sumelor încasate din venituri proprii și subvenții, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Contul 56101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând venituri proprii și subvenții, iar în credit plățile efectuate din venituri. Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul din venituri existent în cont. Contul 56101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții" se debitează prin creditul conturilor: 411 "Clienți"– cu sumele încasate de la clienți, reprezentând contravaloarea bunurilor vândute, lucrărilor executate și serviciilor prestate. 413 "Efecte de primit de la clienți"– cu sumele încasate de la clienți. 419 "Clienți - creditori"– cu sumele încasate, reprezentând avansuri primite de la clienți pentru livrări de bunuri, executări de lucrări și prestări de servicii. 461 "Debitori"– cu sumele încasate de la debitori. 462 "Creditori"– cu sumele încasate în cont, necuvenite. 472 "Venituri înregistrate în avans"– cu sumele încasate reprezentând venituri în avans aferente perioadelor viitoare. 473 "Decontări din operații în curs de clarificare"– cu sumele încasate în cont, care necesită clarificări suplimentare. 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate"*)– la instituția subordonată, cu sumele primite de la instituția superioară în vederea efectuării cheltuielilor. 483 "Decontări din operații în participație"– cu sumele primite de la coparticipanți. 519 "Împrumuturi pe termen scurt"– cu sumele primite în timpul anului din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli. 581 "Viramente interne"– cu sumele intrate în cont din alt cont de disponibil. 751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii"– cu sumele încasate reprezentând prestări servicii. 772 "Venituri din subvenții"– cu subvențiile primite în contul de disponibil. Contul 56101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții" se creditează prin debitul conturilor: 462 "Creditori"– cu sumele plătite creditorilor, reprezentând sume încasate necuvenit. 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate"*)– la instituția superioară, cu sumele virate instituțiilor subordonate în vederea efectuării cheltuielilor. 483 "Decontări din operații în participație"– cu sumele achitate coparticipanților sau virate ca rezultat al operației în participație. 519 "Împrumuturi pe termen scurt"– cu sumele restituite care au fost primite în timpul anului din excedentul anilor precedenți. 56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri proprii în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii. Notă
  Cap. IX din ORDINUL nr. 2.373 din 3 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 octombrie 2016 prevede:IX. În întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează următoarele:1.1. Din conținutul conturilor se elimină corespondențele cu conturile 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" și 482 "Decontări între instituții subordonate" care reglementează raporturile de decontare intervenite între instituții, reprezentând valoarea activelor fixe, a materialelor transmise și primite în vederea executării unor acțiuni în cadrul instituției publice.1.2. Conturile eliminate: 48102 "Decontări privind activele fixe", 4810200 "Decontări privind activele fixe", 48103 "Decontări privind stocurile" și 4810300 "Decontări privind stocurile", respectiv 482 "Decontări între instituții subordonate" se înlocuiesc cu următoarele conturi: 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice" și 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice", după caz.2. Soldurile debitoare ale conturilor 4810200 "Decontări privind activele fixe" și 4810300 "Decontări privind stocurile" se transpun în contul 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice". Soldurile creditoare ale conturilor 4810200 "Decontări privind activele fixe" și 4810300 "Decontări privind stocurile" se transpun în contul 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice3. Soldul debitor al contului 482 "Decontări între instituții subordonate" se transpune în contul 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice", iar soldul creditor se transpune în contul 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice"."
  Contul 56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" Cu ajutorul acestui cont instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții țin evidența rezultatului execuției bugetului de venituri proprii la sfârșitul anului, aflat în contul deschis la trezoreria statului. Contul 56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" este un cont bifuncțional. În debit, se înregistrează la sfârșitul anului soldul debitor al contului de disponibil al bugetului de venituri proprii și subvenții iar în credit, soldul creditor la contului de disponibil al bugetului de venituri proprii și subvenții. Soldul debitor al contului, reprezintă excedentul bugetului de venituri proprii și subvenții. Soldul creditor al contului, reprezintă deficitul bugetului de venituri proprii și subvenții. Contul 56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se debitează prin creditul contului: 56101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri, în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii și subvenții. 56103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitul execuției bugetare din anul curent. Contul 56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se creditează prin debitul conturilor: 56103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentul execuției bugetare din anul curent. 770 "Finanțarea de la buget"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate, în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii și subvenții. Contul 56103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" Cu ajutorul acestui cont instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții evidențiază excedentul rezultat din execuția bugetului de venituri proprii din anii precedenți, aflat în contul deschis la trezoreria statului. Contul 56103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează preluarea excedentului din anul curent, iar în credit, preluarea deficitului din anul curent. Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului de venituri proprii și subvenții din anii precedenți. Contul 56103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se debitează prin creditul conturilor: 468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"– cu sumele restituite care au fost acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenți. 56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentul execuției bugetare din anul curent. Contul 56103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se creditează prin debitul conturilor: 468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"– cu sumele acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli. 56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitul execuției bugetare din anul curent. Contul 562 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii" Contul 562 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii" se dezvoltă în următoarele conturi sintetice de gradul II și III: 56201 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii"; 5620100 Eliminat. 5620101 "Disponibil în lei al activităților finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie"; 5620102 "Disponibil în lei al activităților finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la instituții de credit"; 5620103 "Disponibil în valută al activităților finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la instituții de credit"; 56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"; 5620200 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"; 56203 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"; 5620300 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"; Contul 56201 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii" Cu ajutorul acestui cont se ține evidența sumelor încasate din venituri proprii, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Contul 56201 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând venituri proprii, iar în credit plățile efectuate din venituri. Soldul debitor reprezintă disponibilul din venituri existent în cont. Contul 56201 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii" se debitează prin creditul conturilor: 411 "Clienți"– cu sumele încasate de la clienți, reprezentând contravaloarea bunurilor vândute, lucrărilor executate și serviciilor prestate. 413 "Efecte de primit de la clienți"– cu sumele încasate de la clienți. 419 "Clienți - creditori"– cu sumele încasate, reprezentând avansuri primite de la clienți pentru livrări de bunuri, executări de lucrări și prestări de servicii. 461 "Debitori"– cu sumele încasate de la debitori. 462 "Creditori"– cu sumele încasate în cont, necuvenite. 472 "Venituri înregistrate în avans"– cu sumele încasate reprezentând venituri în avans aferente perioadelor viitoare. 473 "Decontări din operații în curs de clarificare"– cu sumele încasate în cont, care necesită clarificări suplimentare. 518 "Dobânzi"– cu dobânzile încasate aferente disponibilităților aflate în conturi la trezorerie. 519 "Împrumuturi pe termen scurt"– cu sumele primite în timpul anului din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli. 581 "Viramente interne"– cu sumele intrate în cont din alt cont de disponibil. 751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii"– cu sumele încasate reprezentând prestări servicii. Contul 56201 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii" se creditează prin debitul conturilor: 462 "Creditori"– cu sumele plătite creditorilor, reprezentând sume încasate necuvenit. 519 "Împrumuturi pe termen scurt"– cu sumele restituite care au fost primite în timpul anului din excedentul anilor precedenți. 56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri proprii în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului de venituri proprii. Contul 56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" Cu ajutorul acestui cont instituțiile publice țin evidența rezultatului execuției bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii la sfârșitul anului, aflat în contul deschis la trezoreria statului. Contul 56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" este un cont bifuncțional. În debit, se înregistrează la sfârșitul anului soldul debitor al contului de disponibil al bugetului activității finanțată integral din venituri proprii iar în credit, soldul creditor la contului de disponibil al bugetului activității finanțată integral din venituri proprii. Soldul debitor al contului, reprezintă excedentul bugetului activității finanțată integral din venituri proprii. Soldul creditor al contului, reprezintă deficitul bugetului activității finanțată integral din venituri proprii. Contul 56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se debitează prin creditul contului: 56201 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri, în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului activității finanțată integral din venituri proprii. 56203 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitul execuției bugetare din anul curent. Contul 56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se creditează prin debitul conturilor: 56203 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentul execuției bugetare din anul curent. 770 "Finanțarea de la buget"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate, în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului activității finanțată integral din venituri proprii. Contul 56203 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" Cu ajutorul acestui cont instituțiile publice evidențiază excedentul rezultat din execuția bugetului activității finanțată integral din venituri proprii din anii precedenți, aflat în contul deschis la trezoreria statului. Contul 56203 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează preluarea excedentului din anul curent, iar în credit, preluarea deficitului din anul curent. Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului activității finanțată integral din venituri proprii din anii precedenți. Contul 56203 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se debitează prin creditul conturilor: 468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"– cu sumele restituite care au fost acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenți. 56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentul execuției bugetare din anul curent. Contul 56203 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se creditează prin debitul conturilor: 468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"– cu sumele acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli. 56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitul execuției bugetare din anul curent.---------- Contul sintetic de gradul III 5620100 din grupa 56, clasa 5 a fost eliminat de subpct. 2 al pct. I din anexa 5 la ORDINUL nr. 465 din 15 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015. Conturile sintetice de gradul III 5620101, 5620102 și 5620103 din grupa 56, clasa 5 au fost introduse de subpct. 2 al pct. I din anexa 5 la ORDINUL nr. 465 din 15 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015.2. Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│Nr. │ Descriere operațiune │Simbol cont│Simbol cont││Crt.│ │ debitor │ creditor │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ A. │Operațiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului patrimonial la instituțiile │ │ ││ │finanțate integral sau parțial din venituri │ │ ││ │proprii, precum și activități finanțate integral │ │ ││ │din venituri proprii, la sfârșitul trimestrului │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1. │Închiderea conturilor de venituri │ 7xx │ 121 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2. │Închiderea conturilor de cheltuieli │ 121 │ 6xx │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ B. │Operațiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului execuției bugetului la instituțiile │ │ ││ │finanțate integral din venituri proprii, la │ │ ││ │sfârșitul exercițiului financiar │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1. │Sumele reprezentând disponibilități din venituri │ │581 ││ │proprii aflate în soldul conturilor de │% │ ││ │disponibilități la finele anului 2013 diminuate │5600101- │ ││ │cu excedentul utilizat pentru constituirea │roșu │ ││ │depozitelor care nu au ajuns la scadență se │5600300- │ ││ │transferă la data de 1 iulie 2014, în contul de │negru │ ││ │excedent al bugetului de venituri proprii │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2. │La data de 1 iulie 2014, sumele încasate în anul │ │581 ││ │2014 pentru bugetul de venituri proprii diminuate│% │ ││ │cu eventualele depozite constituite din │5600101/ │ ││ │veniturile curente ale anului 2014 care nu au │clasifica- │ ││ │ajuns la scadență, se virează din contul de │ție │ ││ │disponibil corespunzător, ca sursă de finanțare │venituri- │ ││ │a cheltuielilor bugetului respectiv, la │roșu │ ││ │subdiviziunea de venituri buget are 36.25.00 │5600101/cod│ ││ │"Venituri din disponibilitățile instituțiilor │36.25.00- │ ││ │publice, în curs de clarificare" │negru │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 3. │La data de 1 iulie 2014, sumele reprezentând │ │581 ││ │venituri ale anului 2014 aflate în depozite, care│% │ ││ │nu au ajuns la scadență, se virează din contul de│5600101/ │ ││ │venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de │clasifica- │ ││ │venituri bugetare 41.01.00 "Disponibilități din │ție │ ││ │venituri curente constituite în depozite" la │venituri- │ ││ │subdiviziunea de venituri bugetare 36.25.00 │41.01.00- │ ││ │"Venituri din disponibilitățile instituțiilor │roșu │ ││ │publice, în curs de clarificare" │5600101/cod│ ││ │ │36.25.00- │ ││ │ │negru │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 4. │Începând cu data de 1 iulie, distribuirea │% │581 ││ │veniturilor bugetare de la codul 36.25.00 │5600101/cod│ ││ │"Venituri din disponibilitățile instituțiilor │36.25.00- │ ││ │publice, în curs de clarificare" la codurile de │roșu │ ││ │venituri bugetare ale sursei F │5600101/ │ ││ │ │clasifica- │ ││ │ │ție │ ││ │ │venituri- │ ││ │ │negru │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 5. │La data de 1 iulie 2014, transferul plăților de │581 │ ││ │casă care au fost efectuate în anul 2014, de la │ │7700000/cod││ │codul de cheltuieli bugetare 89.01.00.82.01.00 │ │89.01.00. ││ │"Operațiuni în curs de clarificare - cheltuieli │ │82.01.00 ││ │din disponibilități ale instituțiilor publice, │5600101/ │ ││ │în curs de clarificare", în contul de disponibil │clasifica- │581 ││ │din care s-au efectuat plățile │ție chelt. │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 6. │Începând cu data de 1 iulie, virarea sumelor de │581 │% ││ │la codurile de cheltuieli bugetare potrivit │ │7700000/cod││ │execuției bugetare la codul de cheltuieli │ │89.01.00. ││ │bugetare 89.01.00.82.01.00 "Operațiuni în curs │ │82.01.00 - ││ │de clarificare - cheltuieli din disponibilități │ │roșu ││ │ale instituțiilor publice, în curs de │ │ ││ │clarificare" │ │7700000/ ││ │ │ │clasif. ││ │ │ │cheltuieli-││ │ │ │negru ││ │Sau: │7700000/cod│7700000/ ││ │ │89.01.00. │clasific. ││ │ │82.01.00 │cheltuieli │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 7. │Sumele reprezentând venituri ale anului 2014 │581 │5600401 ││ │aflate în depozite, care nu au ajuns la scadență │ │ ││ │la data de 1 iulie 2014, se virează la scadență │ │ ││ │din contul de disponibil 44.01 "Depozite ale │5600101/cod│581 ││ │instituțiilor publice pe 1 lună" și din contul │41.01.00 │ ││ │44.02 "Depozite ale instituțiilor publice pe 3 │ │ ││ │luni", la subdiviziunea de venituri bugetare │ │ ││ │41.01.00 "Disponibilități din venituri │ │ ││ │curente constituite în depozite" │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 8. │Sumele reprezentând depozite constituite din │581 │5600401 ││ │excedentul înregistrat la finele anului 2013 │ │ ││ │care nu au ajuns la scadență la 1 iulie 2014 se │ │ ││ │virează la scadență din contul de disponibil │ │ ││ │44.01 "Depozite ale instituțiilor publice pe 1 │ │ ││ │lună" și din contul 44.02 "Depozite ale │5600300 │581 ││ │instituțiilor publice pe 3 luni" în contul │ │ ││ │corespunzător de excedent │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 9. │Sumele reprezentând depozite constituite din │ │581 ││ │disponibilitățile anului curent după data de 1 │% │ ││ │iulie 2014 se virează de la subdiviziunea de │5600101/ │ ││ │venituri bugetare 41.01.00 "Disponibilități din │clasifica- │ ││ │venituri curente constituite în depozite" la │ție │ ││ │contul 44.03 "Depozite ale instituțiilor publice │venituri │ ││ │din disponibilitățile anului curent pe 1 lună" │41.01.00- │ ││ │sau la contul 44.04 "Depozite ale instituțiilor │roșu │ ││ │publice din disponibilitățile anului curent pe │5600401- │ ││ │3 luni" │negru │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 10.│Sumele reprezentând depozite constituite din │581 │5600300 ││ │excedentele anilor precedenți după data de 1 │ │ ││ │iulie 2014 se virează din contul de excedent în │ │ ││ │contul 44.01 "Depozite ale instituțiilor publice │ │ ││ │pe 1 lună" sau la contul 44.02 "Depozite ale │5600401 │581 ││ │instituțiilor publice pe 3 luni" │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 11.│În cursul exercițiului, încasarea veniturilor │ │ 461; ││ │bugetului de venituri proprii │ 5600101 │ 411, (7xx)│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 12.│Sume restituite din veniturile încasate │ 462 │ 5600101 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 13.│Plata cheltuielilor din buget │ % │ 770 ││ │ │ 232 (234) │ ││ │ │ 401 (404) │ ││ │ │ 6xx, etc. │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 14.│În cursul exercițiului, încasarea sumelor din │ │ ││ │excedentul anilor precedenți pentru efectuarea │ │ ││ │de cheltuieli │ 5600101 │ 5190190 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 15.│Sume acordate din excedentul anilor precedenți │ │ ││ │pentru efectuarea de cheltuieli │ 4680109 │ 56003 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 16.│Restituirea sumelor primite din excedentul │ │ ││ │anilor precedenți │ 5190190 │ 5600101 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 17.│Încasarea sumelor acordate din excedentul anilor │ │ ││ │precedenți │ 56003 │ 4680109 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 18.│Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăților nete de casă │ 770 │ 56002 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 19.│Închiderea contului 56001 "Disponibil curent al │ │ ││ │instituțiilor publice finanțate integral din │ │ ││ │venituri proprii" cu soldul conturilor de │ │ ││ │venituri │ 56002 │ 5600101 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 20.│Virarea excedentului bugetului aferent │ │ ││ │exercițiului curent în excedentul anului │ │ ││ │precedent │ 56003 │ 56002 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ C. │Operațiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului execuției bugetului la instituțiile │ │ ││ │finanțate parțial din venituri proprii (venituri │ │ ││ │proprii și subvenții), la sfârșitul exercițiului │ │ ││ │financiar │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1. │Sumele reprezentând disponibilități din venituri │ │581 ││ │proprii aflate în soldul conturilor de │% │ ││ │disponibilități la finele anului 2013 se │5610100- │ ││ │transferă la data de 1 iulie 2014, în contul de │roșu │ ││ │excedent al bugetului de venituri proprii și │5610300- │ ││ │subvenții │negru │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2. │La data de 1 iulie 2014, sumele încasate în anul │% │581 ││ │2014 pentru bugetul de venituri proprii se │5610100/ │ ││ │virează din contul de disponibil corespunzător, │clasifica- │ ││ │ca sursă de finanțare a cheltuielilor bugetului │ție │ ││ │respectiv, la subdiviziunea de venituri bugetare │venituri- │ ││ │36.25.00 "Venituri din disponibilitățile │roșu │ ││ │instituțiilor publice, în curs de clarificare" │5610100/cod│ ││ │ │36.25.00- │ ││ │ │negru │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 3. │Începând cu data de 1 iulie, distribuirea │% │581 ││ │veniturilor bugetare de la codul 36.25.00 │5610100/cod│ ││ │"Venituri din disponibilitățile instituțiilor │36.25.00- │ ││ │publice, în curs de clarificare" la codurile de │roșu │ ││ │venituri bugetare ale sursei G │5610100/ │ ││ │ │clasifica- │ ││ │ │ție │ ││ │ │venituri- │ ││ │ │negru │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 4. │La data de 1 iulie 2014, transferul plăților de │581 │7700000/cod││ │casă care au fost efectuate în anul 2014, de la │ │89.01.00 ││ │codul de cheltuieli bugetare 89.01.00.82.01.00 │ │82.01.00 ││ │"Operațiuni în curs de clarificare - cheltuieli │5610100/ │581 ││ │din disponibilități ale instituțiilor publice, │clasifi- │ ││ │în curs de clarificare", în contul de │cație │ ││ │disponibil din care s-au efectuat plățile │chelt. │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 5. │Începând cu data de 1 iulie, virarea sumelor de │581 │% ││ │la codurile de cheltuieli bugetare potrivit │ │7700000/cod││ │execuției bugetare la codul de cheltuieli │ │89.01.00 ││ │bugetare 89.01.00.82.01.00 "Operațiuni în curs │ │82.01.00- ││ │de clarificare │ │roșu ││ │- cheltuieli din disponibilități ale │ │7700000/ ││ │instituțiilor publice, în curs de │ │clasif. ││ │clarificare" │ │cheltuieli-││ │ │ │negru ││ │Sau: │7700000/cod│7700000/ ││ │ │89.01.00 │clasific. ││ │ │82.01.00 │cheltuieli │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 6. │În cursul exercițiului, încasarea veniturilor │ │ 461; ││ │bugetului de venituri proprii și subvenții │ 5610100 │ 411 (7xx)│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 7. │Sume restituite din veniturile încasate │ 462 │ 5610100 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 8. │Plata cheltuielilor din buget │ % │ 770 ││ │ │ 232 (234) │ ││ │ │ 401 (404) │ ││ │ │ 6xx, etc. │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 9. │Restituirea subvențiilor neutilizate, bugetelor │ │ ││ │din care au fost acordate │ 772 │ 5610100 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│10. │În cursul exercițiului, încasarea sumelor din │ │ ││ │excedentul anilor precedenți pentru efectuarea │ │ ││ │de cheltuieli │ 5610100 │ 5190190 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│11. │Sume acordate din excedentul anilor precedenți │ │ ││ │pentru efectuarea de cheltuieli │ 4680109 │ 56103 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│12. │Restituirea sumelor primite din excedentul │ │ ││ │anilor precedenți │ 5190190 │ 5610100 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│13. │Încasarea sumelor acordate din excedentul anilor │ │ ││ │precedenți │ 56103 │ 4680109 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│14. │Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăților nete de casă │ 770 │ 56102 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│15. │Închiderea contului 56101 "Disponibil al │ │ ││ │instituțiilor publice finanțate din venituri │ │ ││ │proprii și subvenții" cu soldul conturilor de │ │ ││ │venituri │ 56102 │ 5610100 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│16. │Virarea excedentului bugetului aferent │ │ ││ │exercițiului curent în excedentul anului │ │ ││ │precedent │ 56103 │ 56102 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ D. │Operațiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului execuției bugetului activităților │ │ ││ │finanțate integral din venituri proprii, la │ │ ││ │sfârșitul exercițiului financiar*) │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1. │Sumele reprezentând disponibilități ale │% │581 ││ │activităților finanțate din venituri proprii │5620100- │ ││ │aflate în soldul conturilor de disponibilități │roșu*) │ ││ │la finele anului 2013 diminuate cu excedentul │5620300- │ ││ │utilizat pentru constituirea depozitelor care nu │negru │ ││ │au ajuns la scadență se transferă la data de 1 │ │ ││ │octombrie 2014, în contul de excedent al │ │ ││ │bugetului activității finanțată integral din │ │ ││ │venituri proprii │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2. │La data de 1 octombrie 2014, sumele încasate în │% │581 ││ │anul 2014 pentru bugetul activității de venituri │5620100/ │ ││ │proprii diminuate cu eventualele depozite │clasifica- │ ││ │constituite din veniturile curente ale anului │ție │ ││ │2014 care nu au ajuns la scadență, se virează │venituri- │ ││ │din contul de disponibil corespunzător, ca sursă │roșu*) │ ││ │de finanțare a cheltuielilor bugetului │5620100/cod│ ││ │respectiv, la subdiviziunea de venituri bugetare │36.25.00- │ ││ │36.25.00 "Venituri din disponibilitățile │negru*) │ ││ │instituțiilor publice, în curs de clarificare" │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 3. │La data de 1 octombrie 2014, sumele reprezentând │% │581 ││ │venituri ale anului 2014 aflate în depozite, │5620100/ │ ││ │care nu au ajuns la scadență, se virează din │clasifica- │ ││ │contul de venituri bugetare corespunzător │ție │ ││ │subdiviziunii de venituri bugetare 41.01.00 │venituri*) │ ││ │"Disponibilități din venituri curente constituite│41.01.00- │ ││ │în depozite" la subdiviziunea de venituri │roșu │ ││ │bugetare 36.25.00 "Venituri din disponibilitățile│5620100/cod│ ││ │instituțiilor publice, în curs de clarificare" │36.25.00- │ ││ │ │negru*) │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 4. │Începând cu data de 1 octombrie, distribuirea │% │581 ││ │veniturilor bugetare de la codul 36.25.00 │5620100/cod│ ││ │"Venituri din disponibilitățile instituțiilor │36.25.00- │ ││ │publice, în curs de clarificare" la codurile de │roșu │ ││ │venituri bugetare ale sursei E │5620100/ │ ││ │ │clasifica- │ ││ │ │ție │ ││ │ │venituri- │ ││ │ │negru*) │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 5. │La data de 1 octombrie 2014, transferul plăților │581 │ ││ │de casă care au fost efectuate în anul 2014, de │ │7700000/cod││ │la codul de cheltuieli bugetare 89.01.00.82.01.00│ │89.01.00 ││ │"Operațiuni în curs de clarificare - cheltuieli │ │82.01.00 ││ │din disponibilități ale instituțiilor publice, │ │ ││ │în curs de clarificare" în contul de disponibil │5620100/ │ ││ │din care s-au efectuat plățile │clasifica- │581 ││ │ │ție chelt.*│ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 6. │Începând cu data de 1 octombrie, virarea sumelor │581 │% ││ │de la codurile de cheltuieli bugetare conform │ │7700000/cod││ │execuției bugetare la codul de cheltuieli │ │89.01.00. ││ │bugetare 89.01.00.82.01.00 "Operațiuni în curs │ │82.01.00 - ││ │de clarificare - cheltuieli din disponibilități │ │roșu ││ │ale instituțiilor publice, în curs de │ │7700000/ ││ │clarificare" │ │clasif. ││ │ │ │chelt.negru││ │Sau: │7700000/cod│7700000/ ││ │ │89.01.00. │clasif. ││ │ │82.01.00 │cheltuieli │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 7. │Sumele reprezentând venituri ale anului 2014 │581 │5620401 ││ │aflate în depozite care nu au ajuns la scadență │ │ ││ │la data de 1 octombrie 2014, se virează la │5620100/cod│581 ││ │scadență din contul de disponibil 44.01 │41.01.00*) │ ││ │"Depozite ale instituțiilor publice pe 1 lună" │ │ ││ │și din contul 44.02 "Depozite ale instituțiilor │ │ ││ │publice pe 3 luni", la subdiviziunea de venituri │ │ ││ │bugetare 41.01.00 "Disponibilități din venituri │ │ ││ │curente constituite în depozite" │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 8. │Sumele reprezentând depozite constituite din │581 │5620401 ││ │excedentul înregistrat la finele anului 2013 │ │ ││ │care nu au ajuns la scadență la 1 octombrie 2014 │ │ ││ │se virează la scadență din contul de disponibil │5620300 │581 ││ │44.01 "Depozite ale instituțiilor publice pe 1 │ │ ││ │lună" și din contul 44.02 "Depozite ale │ │ ││ │instituțiilor publice pe 3 luni" în contul │ │ ││ │corespunzător de excedent │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 9. │Sumele reprezentând depozite constituite din │ │581 ││ │disponibilitățile anului curent după data de 1 │% │ ││ │octombrie 2014 se virează de la subdiviziunea de │5620100/ │ ││ │venituri bugetare 41.01.00 "Disponibilități din │clasifica- │ ││ │venituri curente constituite în depozite" la │ție*) │ ││ │contul 44.03 "Depozite ale instituțiilor publice │venituri │ ││ │din disponibilitățile anului curent pe 1 lună" │41.01.00- │ ││ │sau la contul 44.04 "Depozite ale instituțiilor │roșu │ ││ │publice din disponibilitățile anului curent pe │5620401- │ ││ │3 luni" │negru │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 10.│Sumele reprezentând depozite constituite din │581 │5620300 ││ │excedentele anilor precedenți după data de 1 │ │ ││ │octombrie 2014 se virează din contul de excedent │ │ ││ │în contul 44.01 "Depozite ale instituțiilor │ │ ││ │publice pe 1 lună" sau la contul 44.02 "Depozite │5620401 │581 ││ │ale instituțiilor publice pe 3 luni" │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 11.│În cursul exercițiului, încasarea veniturilor │ │ ││ │bugetului activității finanțată integral din │ │ 461; ││ │venituri proprii │ 5620100*)│ 411 (7xx) │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 12.│Sume restituite din veniturile încasate │ 462 │ 5620100*)│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 13.│Plata cheltuielilor din buget │ % │ 770 ││ │ │ 232 (234) │ ││ │ │ 401 (404) │ ││ │ │ 6xx, etc. │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 14.│În cursul exercițiului, încasarea sumelor din │ │ ││ │excedentul anilor precedenți pentru efectuarea │ │ ││ │de cheltuieli │ 5620100*)│ 5190190 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 15.│Sume acordate din excedentul anilor precedenți │ │ ││ │pentru efectuarea de cheltuieli │ 4680109 │ 56203 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 16.│Restituirea sumelor primite din excedentul │ │ ││ │anilor precedenți │ 5190190 │ 5620100*)│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 17.│Încasarea sumelor acordate din excedentul anilor │ │ ││ │precedenți │ 56203 │ 4680109 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 18.│Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăților nete de casă │ 770 │ 56202 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 19.│Închiderea contului 56201 "Disponibil al │ │ ││ │activităților finanțate din venituri proprii" cu │ │ ││ │soldul conturilor de venituri │ 56202 │ 5620100*) │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 20.│Virarea excedentului bugetului aferent │ │ ││ │exercițiului curent în excedentul anului │ │ ││ │precedent │ 56203 │ 56202 │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘---------- Lit. B, C și D*) de la pct. 2 din Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice din Cap. XVI au fost completate de pct. VII din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014. Contul sintetic de gradul III 5620100 din grupa 56, clasa 5 a fost eliminat de subpct. 2 al pct. I din anexa 5 la ORDINUL nr. 465 din 15 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015. Notă
  Conturile sintetice de gradul III 5620101, 5620102 și 5620103 din grupa 56, clasa 5 au fost introduse de subpct. 2 al pct. I din anexa 5 la ORDINUL nr. 465 din 15 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015:– După contul sintetic de gradul II: 56201 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul III:
  5620101 "Disponibil în lei al activităților finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie";
  5620102 "Disponibil în lei al activităților finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la instituții de credit";
  5620103 "Disponibil în valută al activităților finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la instituții de credit".
  Conform pct. VII din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, operațiunile nou introduse se aplică de la 1 octombrie 2014 potrivit prevederilor Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 811/2014 privind modificarea și completarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014.
  Cap. XVI "CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETELOR INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, ACTIVITĂȚI FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII" a fost introdus de pct. 16 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.