ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 102 din 14 decembrie 2017pentru modificarea art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1006 din 19 decembrie 2017  Având în vedere faptul că autorităților române le revine obligația îndeplinirii angajamentelor asumate în cadrul memorandumurilor de finanțare în ceea ce privește finalizarea lucrărilor, atingerea obiectivelor, asigurarea funcționalității și sustenabilității investițiilor și după finalizarea perioadei de eligibilitate ex-ISPA și că ordonatorii principali de credite din bugetele cărora se asigură finanțarea cheltuielilor destinate finalizării proiectelor ex-ISPA au obligația să asigure cu prioritate sume în bugetul propriu astfel încât proiectele să fie implementate,deoarece perioada de implementare a activităților aferente măsurilor ex-ISPA în domeniul transporturilor expiră la data 31 decembrie 2017,ținând cont de imposibilitatea finalizării implementării proiectelor ex-ISPA până la termenul legal, din cauza problemelor de natură contractuală între autoritățile contractante și constructori, care au condus la litigii și la decalarea termenelor de finalizare a proiectelor,ținând cont de faptul că pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA este necesară asigurarea fondurilor de la bugetul de stat pentru onorarea tuturor obligațiilor de plată către contractori,având în vedere necesitatea adoptării de urgență a măsurilor necesare pentru continuarea finanțării măsurilor ex-ISPA, în lipsa căreia efectuarea plăților către contractori nu se va putea realiza, cu consecințe în aplicarea de penalități de întârziere și acționarea în instanță a autorităților contractante, determinând atât o creștere a costului total al proiectelor, cât și dezangajarea sumelor deja rambursate României și grevarea semnificativă a bugetului de stat,în considerarea faptului că aceste aspecte vizează interesul public și constituie o situație urgentă și extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICArticolul 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 27 mai 2013, aprobată prin Legea nr. 222/2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:  +  Articolul 20(1) Implementarea proiectelor ex-ISPA se asigură până la data de 31 decembrie 2019.(2) Ordonatorii principali de credite din bugetele cărora se asigură finanțarea cheltuielilor destinate finalizării proiectelor ex-ISPA au obligația să asigure cu prioritate sume în bugetul propriu astfel încât proiectele să fie implementate până la data de 31 decembrie 2019.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
  administrației publice și fondurilor europene,
  Paul Stănescu
  p. Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Octav-Dan Paxino,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor,
  Felix Stroe
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 14 decembrie 2017.Nr. 102.----