HOTĂRÂRE nr. 844 din 29 noiembrie 2017privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 209/2017 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 11 decembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 209/2017 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 13 aprilie 2017, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Suma de 110.250,00 mii lei, prevăzută la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2017, se repartizează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.2. În anexa „Modul de repartizare a sumelor prevăzute la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2017, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017“, tabelul va avea următorul cuprins:Modul de repartizare a sumelor prevăzute la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2017, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017*
  Nr. crt.OrganizațiaSume aprobate - mii lei -
  1.Asociația Italienilor din România - RO. AS.IT.2.515,82
  2.Asociația Liga Albanezilor din România2.128,90
  3.Asociația Macedonenilor din România2.837,12
  4.Asociația Partida Romilor «Pro-Europa»16.270,50
  5.Comunitatea Rușilor Lipoveni din România6.409,22
  6.Federația Comunităților Evreiești din România3.854,79
  7.Forumul Democrat al Germanilor din România9.141,85
  8.Uniunea Democrată Maghiară din România24.911,78
  9.Uniunea Armenilor din România5.006,43
  10.Uniunea Bulgară din Banat - România3.914,50
  11.Uniunea Croaților din România2.966,90
  12.Uniunea Culturală a Rutenilor din România1.806,35
  13.Uniunea Democrată Turcă din România4.526,05
  14.Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România4.095,35
  15.Uniunea Elenă din România4.482,25
  16.Uniunea Polonezilor din România3.047,55
  17.Uniunea Sârbilor din România4.586,64
  18.Uniunea Ucrainenilor din România7.748,00
  TOTAL110.250,00
  Notă
  * Repartizare aprobată în ședința plenară a Consiliului Minorităților Naționale din data de 3 octombrie 2017.

  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Roxana-Cezarina Bănică
  Departamentul pentru Relații Interetnice,
  Lacziko Enikő Katalin,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 29 noiembrie 2017.Nr. 844.-----