DECRET nr. 1.140 din 4 decembrie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
EMITENT
  • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 7 decembrie 2017    În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICSe promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    București, 4 decembrie 2017.Nr. 1.140.----