ORDIN nr. 1.460 din 17 noiembrie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unități administrativ-teritoriale din județul Cluj
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 7 decembrie 2017    Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 12 unități administrativ-teritoriale din județul Cluj, după cum urmează:a) unitatea administrativ-teritorială Așchileu - sectoarele cadastrale nr. 121, 161, 166, 167, 168 și 183;b) unitatea administrativ-teritorială Bobâlna - sectoarele cadastrale nr. 28, 29 și 30;c) unitatea administrativ-teritorială Bonțida - sectoarele cadastrale nr. 145, 146, 147, 148, 150 și 160;d) unitatea administrativ-teritorială Cămărașu - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 117 și 178;e) unitatea administrativ-teritorială Câțcău - sectoarele cadastrale nr. 55, 92, 107, 125 și 126;f) unitatea administrativ-teritorială Cornești - sectoarele cadastrale nr. 128, 129, 140, 155, 157, 181, 182, 188, 247, 250, 294, 295, 296, 297, 298, 299 și 300;g) unitatea administrativ-teritorială Cuzdrioara - sectoarele cadastrale nr. 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73 și 74;h) unitatea administrativ-teritorială Ploscoș - sectoarele cadastrale nr. 4, 5, 6, 35, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61 și 62;i) unitatea administrativ-teritorială Sic - sectoarele cadastrale nr. 26, 27, 161, 162, 163, 177 și 178;j) unitatea administrativ-teritorială Sânpaul - sectoarele cadastrale nr. 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 100, 107, 113, 114, 130, 131, 132, 133, 134, 156 și 157;k) unitatea administrativ-teritorială Suatu - sectoarele cadastrale nr. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 68, 69, 70 și 71;l) unitatea administrativ-teritorială Vad - sectoarele cadastrale nr. 12, 13, 36, 39, 40, 71, 72, 101, 102, 103, 109, 112, 113, 115, 117, 119, 122, 123, 159, 160, 161, 162, 163 și 166.  +  Articolul 2Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-12 la prezentul ordin.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
    Radu Codruț Ștefănescu
    București, 17 noiembrie 2017.Nr. 1.460.  +  Anexa nr. 1  +  Anexa nr. 2  +  Anexa nr. 3  +  Anexa nr. 4  +  Anexa nr. 5  +  Anexa nr. 6  +  Anexa nr. 7  +  Anexa nr. 8  +  Anexa nr. 9  +  Anexa nr. 10  +  Anexa nr. 11  +  Anexa nr. 12-----