ORDIN nr. 1.459 din 17 noiembrie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Bacău
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 7 decembrie 2017    Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 4 unități administrativ–teritoriale din județul Bacău, după cum urmează:a) unitatea administrativ-teritorială Ardeoani - sectoarele cadastrale nr. 6 și 8;b) unitatea administrativ-teritorială Berzunți - sectoarele cadastrale nr. 6, 12, 27, 34, 37 și 41;c) unitatea administrativ-teritorială Găiceana - sectoarele cadastrale nr. 27, 41, 42 și 43;d) unitatea administrativ-teritorială Horgești - sectoarele cadastrale nr. 2, 4, 5, 9, 18, 19, 20, 27, 35, 53, 54, 55, 65, 67 și 69.  +  Articolul 2Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-4 la prezentul ordin.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
    Radu Codruț Ștefănescu
    București, 17 noiembrie 2017.Nr. 1.459.  +  Anexa nr. 1  +  Anexa nr. 2  +  Anexa nr. 3  +  Anexa nr. 4-----