HOTĂRÂRE nr. 855 din 29 noiembrie 2017pentru completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 7 decembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICLa anexa nr. 14 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bran“ la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 și 697 bis din 24 septembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, secțiunea I „Bunuri imobile“ se completează după cum urmează:– după poziția nr. 165 se introduc două noi poziții, pozițiile nr. 166 și 167, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Paul Stănescu
  București, 29 noiembrie 2017.Nr. 855.  +  ANEXĂ
  Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bran
  SECȚIUNEA IBunuri imobile
  Nr. crt.Codul de clasificareDenumirea bunuluiElemente de identificareAnul dobândirii sau, după caz, al dării în folosințăValoare de inventar- lei -Situația juridică actuală
  1661.6.4Sediu primărieAdresa: comuna Bran, str. Sextil Pușcariu nr. 7, județul BrașovÎnscris în CF 107821 Bran, nr. cad. 107821-C1Descriere: construcție cărămidă cu 4 nivele, suprafața construită la sol: 293 mp, suprafața construită/desfășurată: 1.172 mpVecinătăți:- sud: comuna Bran - nr. topo 1694/3, CF 102465- nord: comuna Bran - nr. cad. 107822, CF 107822- vest: comuna Bran - nr. cad. 107822, CF 107822- est: județul Brașov - DJ 112H2017602.600Domeniul public al comunei Bran conform contractelor de vânzare-cumpărare autentificate de Biroul Notarului Public Coriolan Stoian Emil sub nr. 353/27.03.2017, 354/27.03.2017, HCL nr. 33/04.05.2017 și HCL nr. 64/13.09.2017
  1671.3.7.Teren sediu primărieAdresa: comuna Bran, str. Sextil Pușcariu nr. 7, județul BrașovÎnscris în CF 107821 Bran, nr. cad. 107821Suprafață: 3.165 mpCategoria de folosință: curți, construcțiiVecinătăți:- sud: comuna Bran - nr. topo 1694/3, CF 102465- nord: comuna Bran - nr. cad. 107822, CF 107822- vest: comuna Bran - nr. cad. 107822, CF 107822- est: județul Brașov - DJ 112H2017780.904Domeniul public al comunei Bran conform contractelor de vânzare-cumpărare autentificate de Biroul Notarului Public Coriolan Stoian Emil sub nr. 353/27.03.2017, 354/27.03.2017, HCL nr. 33/04.05.2017 și HCL nr. 64/2017
  ------