HOTĂRÂRE nr. 854 din 29 noiembrie 2017pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții "Protecție mal drept braț Borcea, zona Baital km 48 – 49 + 500, comuna Borcea, județul Călărași" și "Combaterea inundațiilor în bazinul hidrografic al râului Slănic și afluenți, județul Buzău"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 7 decembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții: „Protecție mal drept braț Borcea, zona Baital km 48 – 49 + 500, comuna Borcea, județul Călărași“ și „Combaterea inundațiilor în bazinul hidrografic al râului Slănic și afluenți, județul Buzău“, prevăzuți în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanțarea obiectivelor de investiții prevăzute la art. 1 se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apelor și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din veniturile proprii ale Administrației Naționale „Apele Române“, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Adriana-Doina Pană
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Paul Stănescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 29 noiembrie 2017.Nr. 854.  +  Anexa nr. 1
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții „Protecție mal drept braț Borcea,
  zona Baital km 48 – 49 + 500, comuna Borcea, județul Călărașiˮ
  Titular: Ministerul Apelor și PădurilorBeneficiar: Administrația Națională „Apele Româneˮ - A.B.A. Buzău - IalomițaAmplasament: lucrările proiectate sunt amplasate pe malul drept al brațului Borcea, în Balta Ialomiței, pe raza comunei Borcea, județul Călărași. Din punctul de vedere al cadastrului apelor, lucrările se situează în limitele bazinului hidrografic Dunărea - cod cadastral XIV-1 - în amonte de confluența cu râul Ialomița. Accesul în comuna Borcea se face pe drumul național DN 3B (Călărași - Fetești) care devine în intravilan strada principală a localității. Accesul în amplasamentul lucrărilor se face pe apă sau cu bacul.Indicatori tehnico-economici Notă
  *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.
  Factori de riscObiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100 - 1/2013, cu modificările și completările ulterioare.Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apelor și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din veniturile proprii ale Administrației Naționale „Apele Române“, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
   +  Anexa nr. 2
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții „Combaterea inundațiilor în bazinul hidrografic al râului Slănic și afluenți, județul Buzăuˮ
  Titular: Ministerul Apelor și PădurilorBeneficiar: Administrația Națională „Apele Româneˮ - A.B.A. Buzău - IalomițaAmplasament: lucrările propuse a se executa pentru acest obiectiv de investiții sunt amplasate pe râul Slănic, afluent de stânga al râului Buzău, care face parte din bazinul hidrografic al râului Buzău. Din punct de vedere administrativ, lucrările propuse sunt amplasate în comunele Lopătari, Mânzălești, Vintilă Vodă, Beceni, Cernătești și Săpoca, județul Buzău.Indicatori tehnico-economici Notă
  *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.
  Factori de riscObiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2013, cu modificările și completările ulterioare.Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apelor și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din veniturile proprii ale Administrației Naționale „Apele Române“, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  -----