HOTĂRÂRE nr. 871 din 6 decembrie 2017privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru Ministerul Afacerilor Externe, pentru desfășurarea funeraliilor de stat ale Majestății Sale Regele Mihai I al României
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 6 decembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 4 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 20 „Bunuri și servicii“, cu suma de 43 mii lei, în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de desfășurarea funeraliilor de stat ale Majestății Sale Regele Mihai I al României, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor art. 1.  +  Articolul 3Eventualele sume rămase neutilizate după organizarea funeraliilor de stat ale Majestății Sale Regele Mihai I al României se vor restitui la bugetul de stat, în condițiile legii.  +  Articolul 4Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2017.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 6 decembrie 2017.Nr. 871.  +  ANEXĂ Cheltuieli ocazionate de desfășurarea funeraliilor de stat ale Majestății Sale Regele Mihai I al României
  Nr. crt.AcțiuniNumăr delegații*) - mii lei -Valoare maximă - mii lei -
  1.Deschiderea Salonului Oficial Corp „C“ al Aeroportului Internațional Henri Coandă100*0,215*243
  Notă
  *) 100 de delegații * 215 lei/delegație/deschidere * 2 deschideri (sosire/plecare delegație).
  ----