HOTĂRÂRE nr. 870 din 6 decembrie 2017privind declararea zilelor de 14, 15 și 16 decembrie 2017 zile de doliu național pe teritoriul României
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 6 decembrie 2017  În memoria Majestății Sale Regele Mihai I al României, șef al statului român între anii 1927-1930 și 1940-1947, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 6 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice, cu completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se declară zilele de 14, 15 și 16 decembrie 2017 zile de doliu național pe teritoriul României.  +  Articolul 2(1) În zilele de doliu național prevăzute la art. 1 toate instituțiile și autoritățile publice centrale și locale vor arbora drapelul României în bernă.(2) Drapelul României în bernă se mai arborează:a) la sediile partidelor politice, sindicatelor, patronatelor, instituțiilor de învățământ de orice grad, instituțiilor de cultură și misiunilor diplomatice ale României;b) la punctele pentru trecerea frontierei, precum și în aeroporturi, porturi, gări și autogări;c) ca pavilion, pe navele de orice fel și pe alte ambarcațiuni ce navighează sub pavilion românesc.(3) Aceeași obligație revine și persoanelor fizice, dacă arborează drapelul României la domiciliu sau la reședință.  +  Articolul 3În zilele de 14, 15 și 16 decembrie 2017 posturile de radio și televiziune, precum și instituțiile de cultură își vor adapta programul în mod corespunzător.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Roxana-Cezarina Bănică
  București, 6 decembrie 2017.Nr. 870.----