ORDIN nr. 109 din 29 noiembrie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei rectificat pe anul 2017, precum și a bugetului rectificat al proiectelor derulate din fonduri externe nerambursabile de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 6 decembrie 2017  Văzând Referatul nr. 81.446 din 28.11.2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2017,având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. b), art. 21, art. 62 alin. (1) lit. c) și art. 65 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 2 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei rectificat pe anul 2017, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite.(2) În cazul în care în cursul execuției se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.  +  Articolul 3Se aprobă bugetul rectificat al proiectelor derulate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei din fonduri externe nerambursabile, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei răspunde de modul de formare, administrare, angajare și utilizare a sumelor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică in Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță
  București, 29 noiembrie 2017.Nr. 109.  +  Anexa nr. 1
  Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017
   +  Anexa nr. 2
  Bugetul rectificat al proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
  -----