ORDIN nr. 1.370 din 27 noiembrie 2017pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "M.S. Curie" București
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 6 decembrie 2017  Având în vedere:– Referatul de aprobare al Direcției management și structuri sanitare nr. F.B. 12.470 din 27.11.2017;– Adresa Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „M.S. Curie“ București nr. 35.587/2017,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) și art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „M.S. Curie“ București, conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 2Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „M.S. Curie“ București vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  București, 27 noiembrie 2017.Nr. 1.370.  +  ANEXĂREGULAMENTprivind organizarea și funcționarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "M.S. Curie" București