ORDIN nr. 1.442 din 10 noiembrie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Ialomița
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 6 decembrie 2017    Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 3 unități administrativ-teritoriale din județul Ialomița, după cum urmează:a) unitatea administrativ-teritorială Miloșești - sectoarele cadastrale nr. 1, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 și 21;b) unitatea administrativ-teritorială Sălcioara - sectoarele cadastrale nr. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 și 13;c) unitatea administrativ-teritorială Stelnica - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 și 11.  +  Articolul 2Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-3 la prezentul ordin.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
    Radu Codruț Ștefănescu
    București, 10 noiembrie 2017.Nr. 1.442.  +  Anexa nr. 1  +  Anexa nr. 2  +  Anexa nr. 3-----