HOTĂRÂRE nr. 828 din 15 noiembrie 2017privind aprobarea modelului steagului comunei Coșula, județul Botoșani
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 6 decembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Se aprobă modelul steagului comunei Coșula, județul Botoșani, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei Coșula, județul Botoșani, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Paul Stănescu
  București, 15 noiembrie 2017.Nr. 828.  +  Anexa nr. 1
  MODELUL STEAGULUI
  comunei Coșula, județul Botoșani
   +  Anexa nr. 2
  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale modelului steagului comunei Coșula, județul Botoșani
   +  Descrierea steagului Potrivit anexei nr. 1, modelul steagului comunei Coșula este format dintr-o pânză dreptunghiulară cu proporția între lățimea și lungimea steagului de 2/3, format din trei fâșii dispuse vertical în următoarea succesiune a culorilor: roșu, alb, roșu. În centru pe fâșia de culoare albă este imprimată stema localității.În partea de sus este inscripționat anul atestării documentare a comunei „1535“ cu numere negre, iar în partea de jos denumirea „COȘULA“ cu litere negre.Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lățime.  +  Semnificațiile elementelor și ale culorilor steagului Descrierea stemei Stema comunei Coșula se compune dintr-un scut triunghiular verde cu marginile rotunjite.În interiorul scutului se află o arbaletă de aur, cu săgeata îndreptată în sus, surmontând un pod de argint cu un singur arc, zidit cu negru.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificațiile elementelor însumate Arbaleta reprezintă stema marelui logofăt Gavrilaș Mateiaș, ctitorul mănăstirii de la Coșula.Podul de piatră amintește de vechiul pod construit în secolul al XVIII-lea peste râul Miletin.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.Culoarea roșie înseamnă putere, acțiune, îndrăzneală, generozitate, dragoste, voință, agresivitate, dorința de a servi patria, incitare la vigilență.Culoarea alb desemnează atât absența, cât și suma tuturor culorilor. De aceea se asociază vieții, luminii divinității, purității.
  -----