HOTĂRÂRE nr. 827 din 15 noiembrie 2017privind aprobarea modelului steagului comunei Vălișoara, județul Hunedoara
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 6 decembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Se aprobă modelul steagului comunei Vălișoara, județul Hunedoara, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei Vălișoara, județul Hunedoara, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Paul Stănescu
  București, 15 noiembrie 2017.Nr. 827.  +  Anexa nr. 1
  MODELUL STEAGULUI
  comunei Vălișoara, județul Hunedoara
   +  Anexa nr. 2
  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale modelului steagului comunei Vălișoara, județul Hunedoara
   +  Descrierea steagului Potrivit anexei nr. 1, modelul steagului comunei Vălișoara este format dintr-o pânză dreptunghiulară cu proporția între lățimea și lungimea steagului de 2/3, format cu câmp tăiat, având partea superioară de culoare albă, iar cea inferioară de culoare roșie, cu stema localității trecând peste tăiere. În partea de sus este inscripționat statutul localității „COMUNA“ cu litere de culoare roșie, iar în partea de jos este inscripționată denumirea „VĂLIȘOARA“, cu litere de culoare albă.Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lățime.  +  Semnificațiile elementelor și ale culorilor steagului Descrierea stemei Stema comunei Vălișoara se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat și despicat în partea inferioară.În șef, în câmp roșu, se află patru spice de grâu de aur, în pal.În dreapta scutului, în câmp de argint, se află două ciocane de minerit negre dispuse în săritoare.În stânga scutului, în câmp albastru, se află o troiță de argint, formată dintr-un postament paralelipipedic, cu două trepte, pe care se sprijină două colonete cu ornament fusiform și o cruce latină peste care broșează o cruce treflată. Troița are acoperiș, din care iese o cruce treflată.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificațiile elementelor însumate Spicele de grâu și ciocanele de minerit reprezintă activitățile specifice zonei, respectiv agricultura și mineritul.Numărul spicelor indică numărul satelor care alcătuiesc comuna.Troița reprezintă Monumentul închinat revoluționarilor de la 1848 din Vălișoara.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.Culoarea albă transmite puritate, curățenie și neutralitate.Culoarea roșie înseamnă putere, acțiune, îndrăzneală, generozitate, dragoste, voință, agresivitate, dorința de a servi patria, incitare la vigilență.
  -----