HOTĂRÂRE nr. 826 din 15 noiembrie 2017privind aprobarea modelului steagului comunei Beriu, județul Hunedoara
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 6 decembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Se aprobă modelul steagului comunei Beriu, județul Hunedoara, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei Beriu, județul Hunedoara, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Paul Stănescu
  București, 15 noiembrie 2017.Nr. 826.  +  Anexa nr. 1
  MODELUL STEAGULUI
  comunei Beriu, județul Hunedoara
   +  Anexa nr. 2
  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale modelului steagului comunei Beriu, județul Hunedoara
   +  Descrierea steagului Potrivit anexei nr. 1, modelul steagului comunei Beriu este format dintr-o pânză dreptunghiulară cu proporția între lățimea și lungimea steagului de 2/3, de culoare alb, format din trei fâșii dispuse orizontal în următoarea succesiune a culorilor: albastru, alb, verde. În partea laterală stânga este inscripționat „COMUNA BERIU“, iar în partea dreaptă „JUDEȚ HUNEDOARA“.În centrul steagului este imprimată stema localității. Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lățime.  +  Semnificațiile elementelor și ale culorilor steagului Descrierea stemei Stema comunei Beriu se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite.În interiorul scutului se află un urs de aur, orientat spre dreapta.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificațiile elementelor însumate Ursul simbolizează faptul că odinioară localitatea avea denumirea germană Berendorf. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.Culoarea albă transmite puritate, curățenie și neutralitate.
  -----