HOTĂRÂRE nr. 825 din 15 noiembrie 2017privind aprobarea modelului steagului comunei Surdila-Greci, județul Brăila
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 6 decembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Se aprobă modelul steagului comunei Surdila-Greci, județul Brăila, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei Surdila-Greci, județul Brăila, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Paul Stănescu
  București, 15 noiembrie 2017.Nr. 825.  +  Anexa nr. 1
  MODELUL STEAGULUI
  comunei Surdila-Greci, județul Brăila
   +  Anexa nr. 2
  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale modelului steagului comunei Surdila-Greci, județul Brăila
   +  Descrierea steaguluiPotrivit anexei nr. 1, modelul steagului comunei Surdila-Greci este format dintr-o pânză dreptunghiulară cu proporția între lățimea și lungimea drapelului de 2/3, format din trei fâșii dispuse orizontal în următoarea succesiune a culorilor: albastru, alb, albastru. În partea de sus, pe fâșia de culoare albastră este inscripționat statutul localității „COMUNA“ cu litere albe, iar jos pe fâșia de culoare albastră, denumirea „SURDILA-GRECI“ cu litere albe. În centru, pe fâșia de culoare albă este imprimată stema comunei.Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lățime.De asemenea, însemnele sunt imprimate pe ambele fețe ale steagului (avers-revers).  +  Semnificațiile elementelor însumate ale steagului și ale culorilor reprezentateStema comunei Surdila-Greci se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat și este situată în partea centrală a steagului.În câmpul superior, pe fond roșu, se află un vultur de argint, cu ciocul negru, redat din față, cu capul conturnat, cu aripile deschise și așezate în fascie, stând cu picioarele pe un postament de argint sub formă de paralelipiped.În câmpul inferior, pe fond albastru, se află patru spice de grâu de aur, încrucișate și dispuse în evantai.Vulturul face trimitere la Monumentul eroilor din comună, ridicat pentru a oglindi memoria celor căzuți pe câmpul de luptă și pentru a celebra participarea la Războiul de Independență și la Primul Război Mondial.Spicele de grâu reprezintă principala ocupație a locuitorilor, agricultura, iar cifra lor indică numărul satelor componente ale comunei.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.Culoarea albastru (sau azur) reprezintă apa, dar și aerul, cel mai nobil element după foc, și simbolizează blândețea, frumusețea, noblețea și buna-credință.Culoarea albă transmite puritate, curățenie și neutralitate.Toate aceste calități caracterizează locuitorii comunei Surdila-Greci.
  -----