HOTĂRÂRE nr. 824 din 15 noiembrie 2017privind aprobarea modelului steagului comunei Sucevița, județul Suceava
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 6 decembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Se aprobă modelul steagului comunei Sucevița, județul Suceava, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei Sucevița, județul Suceava, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Paul Stănescu
  București, 15 noiembrie 2017.Nr. 824.  +  Anexa nr. 1
  MODELUL STEAGULUI
  comunei Sucevița, județul Suceava
   +  Anexa nr. 2
  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale modelului steagului comunei Sucevița, județul Suceava
   +  Descrierea steaguluiPotrivit anexei nr. 1, modelul steagului comunei Sucevița este format dintr-o pânză dreptunghiulară cu proporția între lățimea și lungimea steagului de 2/3, având câmpul galben, cu stema localității în centru.În partea de sus este inscripționat statutul localității „COMUNA“ cu litere negre, iar în partea de jos denumirea „SUCEVIȚA“ cu litere negre.Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lățime.  +  Semnificațiile elementelor și ale culorilor steaguluiDescrierea stemeiStema comunei Sucevița se compune dintr-un scut tăiat potrivit anexei nr. 1.74 la Hotărârea Guvernului nr. 1.290/2003 privind aprobarea stemelor comunelor din județul Suceava, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 862 din 4 decembrie 2003.În câmpul superior, pe contrahermină, negru și argint, stema Moldovei cu capul de bour, însoțit între coarne de o stea cu cinci raze, având în dreapta o roză și o semilună descrescândă în stânga, toate de aur.În câmpul inferior, pe albastru, două săbii încrucișate cu vârful în jos, de aur. Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificațiile elementelor însumatePropunerea de stemă a comunei Sucevița asigură concordanța elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural și tradiția istorică ale comunei, respectând tradiția heraldică a acestei zone și legile științei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că așezarea este comună.Culoarea galben (sau aurul) reprezintă pământul, este simbolul forței și bogăției. Reprezintă bogăția și holdele aurii de grâu din timpul verii.
  -----