ORDIN nr. 1.743 din 29 noiembrie 2017privind aprobarea Listei unităților administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfășura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, care vor beneficia de finanțare din fonduri europene structurale și de investiții în cadrul axei prioritare 11 a Programului operațional regional 2014-2020
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE Nr. 6.962 din 29 noiembrie 2017
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR Nr. 1.743 din 29 noiembrie 2017
  • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 389 din 29 noiembrie 2017
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ Nr. 1.522 din 28 noiembrie 2017
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 5 decembrie 2017    ORDIN nr. 6.962 din 29 noiembrie 2017