ORDIN nr. 1.369 din 27 noiembrie 2017pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 5 decembrie 2017  Având în vedere:– Referatul de aprobare al Direcției management și structuri sanitare nr. FB 12.471 din 27.11.2017;– Adresa Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu“ Timișoara nr. 47.824/2017,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) și art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu“ Timișoara, conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 2Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății și Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu“ Timișoara vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  București, 27 noiembrie 2017.Nr. 1.369.  +  ANEXĂREGULAMENTprivind organizarea și funcționarea Spitalului Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara