ORDIN nr. 386 din 29 noiembrie 2017pentru aprobarea Procedurii privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 5 decembrie 2017    În baza Referatului de aprobare nr. 289.348/2017 al Direcției îmbunătățiri funciare și fond funciar,având în vedere prevederile art. 93 alin. (3)-(10) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. III alin. (2) din Legea nr. 186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
    Petre Daea
    București, 29 noiembrie 2017.Nr. 386.  +  ANEXĂ PROCEDURAprivind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanullocalităților