DECRET nr. 982 din 9 noiembrie 2017privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române
EMITENT
  • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 13 noiembrie 2017    În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICSe promulgă Legea pentru completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    București, 9 noiembrie 2017.Nr. 982.-----