ORDIN nr. 1.537/2.836/1.847/2017pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Societății Comerciale ROFERSPED - S.A., la care Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. deține o participație majoritară
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR Nr. 1.537 din 19 octombrie 2017
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 2.836 din 31 octombrie 2017
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE Nr. 1.847 din 23 octombrie 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 13 noiembrie 2017  În temeiul art. 10 alin. (2) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, al art. 59 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, cu modificările și completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale,ministrul transporturilor, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii și justiției sociale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Societății Comerciale ROFERSPED - S.A., la care Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă“ - S.A. deține o participație majoritară, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Societatea Comercială ROFERSPED - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.
  Ministrul transporturilor,
  Felix Stroe
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
   +  ANEXĂMINISTERUL TRANSPORTURILORSocietatea Comercială ROFERSPED - S.A.București, sector 1, str. Turda nr. 98Cod unic de înregistrare: RO9825567
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
  pe anul 2017
  -----